Strona główna / Biznes / Jak wybrać NAS dla MSP
niedziela 19 luty 2012 | Galvin Chang/Infortrend Technology
Jak wybrać NAS dla MSP
Błyskawicznie rosnąca ilość danych plikowych sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm, powierza swoje aplikacje biznesowe systemom sieciowej pamięci masowej (Network Attached Storage, NAS). Systemy NAS zwykle oferują obsługę protokołów plikowych i blokowych, pozwalając użytkownikom spełnić różnorodne wymagania IT — m.in. w zakresie udostępniania plików, przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych i zastosowań SAN — za pomocą jednego urządzenia.

Niezawodność jest ważną cechą tych systemów, ponieważ utrata danych i przestoje mogą doprowadzić do zmniejszenia przychodów, a nawet zagrozić ciągłości biznesowej. Na jakie specyfikacje i funkcje powinni zwracać szczególną uwagę użytkownicy z małych i średnich firm, kiedy oceniają rozwiązania NAS i badają ich niezawodność?

Aby zapewnić maksymalny czas bezawaryjnej pracy, systemy NAS powinny być wyposażone w technologie oraz funkcje, które pomagają w ochronie danych przed błędami fizycznymi i logicznymi m.in.:

  • Technologia RAID
  • Aktywne dyski zapasowe
  • Replikacja zdalna
  • Migawki
  • Ochrona przed „cichym” uszkodzeniem danych
  • Obsługa zdalnych skanerów antywirusowych

Ochrona przed błędami fizycznymi

Systemy NAS są wyposażone w wiele dysków, na których przechowywane są dane. Aby dane te nie uległy uszkodzeniu z powodu awarii dysku, konieczne jest stosowanie ochrony RAID. Technologia RAID tworzy logiczne jednostki pamięciowe z wielu dysków twardych. Dane zapisane w macierzach RAID są rozkładane na różnych dyskach przez algorytmy kopii lustrzanych i kontroli parzystości, które zapewniają dostępność w przypadku awarii dysku. Aktywne dyski zapasowe – które zaczynają działać, kiedy inny dysk ulegnie awarii – są również istotne, ponieważ pozwalają bez ręcznej interwencji przywrócić naruszoną konfigurację RAID do stanu pełnej ochrony.

  • Oprócz zapobiegania skutkom awarii dysku, systemy NAS powinny zapewniać adekwatną ochronę przed błędami na poziomie systemu, które mogą być spowodowane awariami komponentów lub katastrofami naturalnymi. W przypadku takich błędów niezawodny system NAS powinien pomagać użytkownikom w szybkim przywróceniu usług.

Jak replikacja

W tym kontekście ważną technologią jest replikacja zdalna, pozwalająca powielić dane w odległej lokalizacji, na którą nie mają wpływu zdarzenia w lokalizacji podstawowej. Kiedy podstawowy system zawiedzie, użytkownicy będą mogli natychmiast wykorzystać dane przechowywane bezpiecznie w innym systemie, aby kontynuować działalność biznesową. Badając obsługę replikacji zdalnej przez systemy NAS, użytkownicy powinni przyjrzeć się bliżej oferowanym technologiom. Większość systemów NAS dla małych i średnich firm obsługuje tylko asynchroniczną replikację zdalną współdzielonych folderów. Idealny system NAS powinien również obsługiwać replikację synchroniczną, zwaną też lustrzanym kopiowaniem danych, zarówno w przypadku współdzielonych folderów, jak i woluminów blokowych (iSCSI/Fibre Channel). Pozwala to przywrócić system bez utraty żadnych danych.

Ochrona przed błędami logicznymi

Do najczęściej spotykanych błędów logicznych należą pomyłki użytkowników i ataki wirusów. Technologia migawki w systemach NAS pozwala tworzyć, niewielkim nakładem czasu i przestrzeni dyskowej, wiele kopii zapasowych pełniących funkcję punktów przywracania. Jeśli użytkownicy przypadkiem usuną lub zmodyfikują pliki albo dane zostaną uszkodzone przez wirusa, migawki pozwolą przywrócić je kilkoma kliknięciami myszy. W technologii migawek szczególnie ważną rolę odgrywają funkcje harmonogramowania. Umożliwiają one automatyczne tworzenie migawek we wstępnie określonych interwałach, zgodnie z potrzebami danego środowiska. Ochrona danych za pomocą migawek jest zatem stale aktywna, co minimalizuje interwencje użytkownika.

Ciche uszkodzenie danych

Innym powszechnym, choć często ignorowanym błędem logicznym jest „ciche” uszkodzenie danych. Na ścieżce, którą bloki danych wędrują od komputerów klienckich do systemu plików i nośnika pamięciowego, dane mogą ulec uszkodzeniu spowodowanego błędami sprzętowymi i programowymi. Większość systemów plików nie wykrywa takich problemów, stąd ich nazwa. Według szeroko cytowanej analizy przeprowadzonej przez CERN, największy na świecie ośrodek badań jądrowych, każdy 1 TB plików zawiera trzy cicho uszkodzone pliki. Aby w miarę zwiększania się rozmiaru pamięci masowej uszkodzenia te nie doprowadziły do poważniejszych problemów, użytkownicy powinni wybrać system NAS z wbudowanym systemem plików, który potrafi wykrywać i naprawiać ciche uszkodzenia danych. W ten sposób użytkownicy będą mogli zabezpieczyć się przed skutkami cichych uszkodzeń i zagwarantować integralność danych w swoich systemach.

  • Możliwość komunikacji ze zdalnymi skanerami antywirusowymi to kolejne ważne narzędzie w systemach NAS, które pomaga użytkownikom w wykrywaniu potencjalnych wirusów. Skanowanie antywirusowe powinno oferować możliwość określania wzorców nazw dołączanych lub wykluczanych plików. Skanowanie wszystkich plików mogłoby wpłynąć na ogólną wydajność systemu NAS, a często wystarczy skanować tylko jeden wzorzec nazwy pliku, aby zagwarantować integralność danych.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej