Strona główna / Biznes / USA ograniczają handel z piratami
poniedziałek 20 luty 2012 | Tomasz Gołębiowski
USA ograniczają handel z piratami
Dla coraz większej liczby polskich przedsiębiorców oczywiste staje się, że oprogramowanie wykorzystywane w firmach musi być legalne. To warunek konieczny dla firm eksportujących swoje produkty do USA. Wagę problemu nieuczciwej konkurencji, wynikającej z wykorzystywania nielegalnego oprogramowania, dostrzegli również amerykańscy Prokuratorzy Generalni. Narodowe Stowarzyszenie Prokuratorów Generalnych skierowało do Federalnej Komisji Handlu list, nawołujący do większej determinacji w egzekwowaniu Federal Trade Commission Act (FTCA) i w konsekwencji zniechęcenia amerykańskich firm do współpracy z zagranicznymi dostawcami, którzy wykorzystują w swojej działalności nielicencjonowane oprogramowanie.

List ten podpisało 39 stanowych i terytorialnych Prokuratorów Generalnych, którzy podkreślają konieczność wykorzystania władzy urzędów prokuratorskich w celu zaadresowania problemu nieuczciwej konkurencji, wynikającej z korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania. Prokuratorzy zwracają uwagę na fakt, że tego typu nieuczciwe praktyki mają wpływ na spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia.

  • W związku z nowym ustawodawstwem amerykańscy partnerzy handlowi będą teraz zobligowani do wystąpienia o gwarancje dotyczące nienaruszania praw autorskich do oprogramowania na etapie produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży. W przypadku stwierdzenia wykorzystania nielegalnego oprogramowania, amerykański partner będzie mógł w świetle prawa jednostronnie rozwiązać umowę.  Przedsiębiorstwa zainteresowane eksportem do USA nie mają wiec wyboru i muszą wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania oprogramowaniem wykorzystywanym do celów biznesowych.

Cieszy mnie, jako przedstawiciela środowiska dbającego o legalność aplikacji, że amerykańscy prokuratorzy dostrzegli związek pomiędzy piractwem a nieuczciwą konkurencją. Zauważmy, że firma, która korzysta z nielegalnego oprogramowania, nie poniosła kosztów zakupu licencji, może więc sprzedawać swoje towary po niższych cenach niż przedsiębiorcy, którzy kupują software legalnie” - zauważa Grzegorz Filarowski, Prezes Zarządu LOG Systems, producenta systemu do audytu oprogramowania w firmach i urzędach.  

  • W ocenie BSA i Microsoftu problem braku wymaganych licencji w polskich firmach jest poważny. Skala piractwa w firmach może przekraczać 40 proc. Najprostszym sposobem na uświadomienie sobie stanu legalności licencji i wprowadzenie odpowiednich procedur zarządzania oprogramowaniem jest audyt oprogramowania, na przykład za pomocą aplikacji LOG System. Aplikacja skanuje zawartość dysków twardych w poszukiwaniu nielegalnych kopii programów. Pozwala też na sprawdzenie, z jakich dokładnie aplikacji korzystają pracownicy, a z których bardzo rzadko lub w ogóle. Dokładna wiedza na temat infrastruktury IT umożliwia zatem rozsądne planowanie jego zakupów. Dodatkową korzyścią jest wzrost świadomości wśród pracowników, którzy – przy okazji audytu – dowiadują się o swoich prawach i obowiązkach jako użytkownicy software’u. Przeszkolenie załogi i ustalenie właściwych procedur może uchronić firmę przed niepotrzebnymi kosztami, jak też odpowiedzialnością karną.

Inicjatywę tę oceniamy bardzo pozytywnie. Podpisanie wspólnego stanowiska przez 39 Prokuratorów Generalnych świadczy o determinacji wymiaru sprawiedliwości USA w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegającej na korzystaniu z nielegalnego oprogramowania przez producentów dóbr eksportowanych do USA. Prokuratorzy Generalni zwracają uwagę na konieczność ochrony miejsc pracy, poprawę ogólnych warunków gospodarczych oraz ochronę firm zarówno tych mających siedzibę w USA jak i firm zagranicznych, które konkurują w sposób uczciwy. Skala eksportu z Polski do Stanów nie jest co prawda znaczna, jednakże polscy przedsiębiorcy, którzy chcą konkurować na rynkach zagranicznych powinni być informowani o zagrożeniach i sankcjach wynikających z takich regulacji, które na wzór amerykański mogą w przyszłości pojawić się w przyszłości również na innych rynkach” – zauważa Piotr Marczuk, Dyrektor d.s. Polityki Korporacyjnej Microsoft.

Nowe przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji (Unfair Competition Act - UCA), które od zeszłego roku funkcjonują w stanach Waszyngton i Luizjana nakładają zakaz importu towarów od producentów, u których wykryto nielegalne oprogramowanie. Produkty firm, u których stwierdzono wykorzystanie nielegalnego oprogramowania, nie będą mogły wejść na rynek. Te regulacje mogą uderzyć także w wiele polskich przedsiębiorstw. Przykładowo, jeśli firma produkująca armaturę łazienkową wykorzystuje w projektowaniu komputery, na których zainstalowane jest  nielicencjonowane oprogramowanie, to gotowy produkt może zostać wyłączony z obrotu handlowego. A w 2011 roku polski eksport do Stanów Zjednoczonych rósł w dwucyfrowym tempie i przewyższył import.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej