czwartek 29 listopad 2007 | Torsten Gustaffson

Zarządzanie tożsamością w Internecie

Firma CA zapowiedziała wprowadzenie na rynek CA IAM r12 - nowej wersji rozwiązania z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem. Oprogramowanie to umożliwia zarządzanie cyklem życia tożsamości użytkowników, zarządzanie dostępem, automatyzację przepływu pracy oraz usługi administrowania, raportowania i integracji danych.

CA wprowadza rozwiązanie CA IAM r12 stopniowo. Pierwszy etap wprowadzania nowego produktu na rynek obejmuje urządzenie do zarządzania bezpieczeństwem architektury zorientowanej na usługi (CA SOA Security Manager) — innowacyjne rozwiązanie zapewniające kompleksowe zabezpieczenie usług internetowych poprzez zastosowanie systemów uwierzytelniania, usług autoryzacji, kontroli i ochrony przed zagrożeniami występującymi w przypadku formatu XML. Wszystko to w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania. Etap ten obejmuje również nowe wersje programów CA SiteMinder i CA Directory, jak również pięć niezależnych rozwiązań dla systemu z/OS.

Charakterystyka nowej wersji

Zwiększa skuteczność systemów zabezpieczeń dla nowych architektur zorientowanych na usługi oraz innych architektur aplikacji, zarówno w systemach rozproszonych, jak i w systemach typu mainframe.

Ułatwia rozszerzenie możliwości zarządzania tożsamością i dostępem na wszystkie usługi biznesowe wykorzystywane w przedsiębiorstwie w celu realizowania ujednoliconej polityki bezpieczeństwa i zarządzania.

Ułatwia dostosowanie się do obowiązujących przepisów poprzez automatyzację związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem systemów zabezpieczeń, zapewniając lepszą analizę strategii bezpieczeństwa i rozbudowaną sprawozdawczość.

Zwiększa możliwości udostępniania usług pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez lepszą integrację tożsamości.

Zapewnia obsługę Ipv6 i FIPS PUB 140-2 w celu zyskania większego bezpieczeństwa.

„CA IAM jest podstawowym narzędziem do zarządzania bezpieczeństwem w ofercie firmy CA i niezbędnym elementem zintegrowanego podejścia do zarządzania systemami informatycznymi. W miarę jak przedsiębiorstwa i instytucje stają przed zadaniem dostarczenia coraz szerszej oferty usług dla coraz większej liczby użytkowników, a informatyczne systemy zabezpieczeń podlegają coraz większej kontroli prawnej, zarządzanie tożsamością i prawami dostępu staje się coraz większym wyzwaniem” — powiedział Bartosz Świderski, Konsultant CA. „CA IAM r12 pomaga sprostać temu wyzwaniu poprzez wyposażenie systemów informatycznych w bardziej skuteczne i wydajne narzędzia kontroli dostępu do danych i aplikacji, również do pracy w środowiskach architektury zorientowanej na usługi internetowe” – dodał Świderski.

Zarządzanie bezpieczeństwem: CA SOA Security Manager r12

Rozwiązanie CA SOA Security Manager r12 pozwala firmom informatycznym na centralne zarządzanie wykorzystywanymi systemami zorientowanymi na usługi. Oddzielając bezpieczeństwo od usług internetowych jako takich, rozwiązanie CA SOA Security Manager r12 pomaga klientom znacznie ograniczyć koszty administracyjne i inne obciążenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w architekturach zorientowanych na usługi, szczególnie na usługi internetowe.

CA SOA Security Manager r12 kontroluje informacje na temat zabezpieczeń zawarte w dokumentach XML dostarczonych przez klientów, wykorzystując je do określania uprawnień dostępu. Zapewnia to działanie wewnętrznych i zewnętrznych usług internetowych oraz architektury SOA na poziomie przedsiębiorstwa, odsuwając zagrożenia związane z dokumentami XML przy równoczesnej kontroli dostępu upoważnionych odbiorców usług.

Security Manager r12

Rozszerzone zarządzanie bezpieczeństwem usług internetowych poprzez odpowiednią bramę zabezpieczeń (SOA Security Gateway) zapewniającą oparty na serwerze proxy punkt egzekwowania autoryzacji (policy enforcement point — PEP), łagodzenie zagrożeń związanych ze szkodliwym kodem XML oraz automatyzację rutingu i translacji protokołów.

Rozszerzoną obsługę heterogenicznych środowisk informatycznych poprzez dodanie agenta obsługującego serwery aplikacji J2EE do istniejących już agentów serwerów WWW.

CA SiteMinder Web Access Manager r12

CA SiteMinder Web Access Manager r12 jest wiodącym na rynku rozwiązaniem z zakresu zarządzania dostępem internetowym zapewniającym usługi uwierzytelniania, jednokrotnego logowania oraz oparte na strategii firmy zasady autoryzacji, federacji tożsamości i kontroli dostępu do aplikacji i portali internetowych. Daje ono nowe możliwości z zakresu zarządzania cyklem eksploatacji aplikacji oraz cyklem życia strategii i procedur, które w połączeniu z przyjaznym definiowaniem aplikacji i danych umożliwiają przyspieszenie wdrażania aplikacji internetowych poprzez kontrolowane przekazywanie uprawnień do administrowania bezpieczeństwem.

CA Directory r12

CA Directory r12 w pełni wykorzystuje otwarte standardy branżowe, pozwalając klientom na skrócenie czasu wejścia produktu na rynek, ograniczenie kosztów rozwojowych i administracyjnych oraz utrzymanie jak największego bezpieczeństwa. CA Directory r12 działa na platformach 64-bitowych, co zwiększa wydajność, ułatwia proces certyfikacji zgodnie z kryteriami Common Criteria i zapewnia bardziej szczegółowe dzienniki kontroli, co ułatwia dostosowywanie się do obowiązujących przepisów oraz zwiększa elastyczność działań administracyjnych poprzez obsługę dynamicznych ról.

Licencje na rozwiązanie CA IAM r12 udzielane są na konkretną liczbę użytkowników i procesorów. Składniki tego rozwiązania mogą być wdrażane osobno, w sposób modułowy, zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy. Mogą być też stosowane razem w celu osiągnięcia bardziej strategicznych celów z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem. Więcej informacji na temat rozwiązań znaleźć można na stronie CA IAM.

Informacje o CA

Firma CA  jest jednym z największych na świecie producentów oprogramowania, które ma na celu ujednolicenie i uproszczenie zarządzania środowiskami informatycznymi. Firma CA została założona w 1976 roku. Siedziba główna znajduje się w Islandii w stanie Nowy York. Rozwiązań CA używają organizacje w ponad 140 krajach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie CA.pl.