Strona główna / Biznes / KPRM wdraża modele kompetencyjne
wtorek 24 kwiecień 2012 | Mariola Czapkiewicz
KPRM wdraża modele kompetencyjne
Modele kompetencyjne zostaną wdrożone w 4 urzędach: Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, GUS, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Tagi: administracja,

W każdym 4 urzędów  określone zostaną zestawy kompetencji właściwe dla stanowisk pracy i tym samym powstaną precyzyjne wskazówki, jakie wymagania powinny być stawiane poszczególnym pracownikom. Innym celem projektu jest pomoc w rozwoju pracowników, tak by ukierunkować ich na zwiększanie skuteczności, zaangażowania i poprawę standardów działań.

  • Wdrożenie w placówce administracji publicznej modelu kompetencyjnego zwiększa efektywność w trzech wymiarach: organizacji, przełożonych oraz każdego pracownika.
  • Z perspektywy urzędu zarządzanie przez kompetencje pomaga lepiej korzystać z posiadanego potencjału zasobów ludzkich oraz skuteczniej wyszukiwać ludzi do pełnienia określonych funkcji. Z perspektywy przełożonego ważne są narzędzia pozwalające dokonać właściwej oceny pracownika, jak również zdefiniowane modele kompetencji. Dzięki nim mogą oni doskonalić standaryzację pracy, lepiej i szybciej rekrutować właściwych kandydatów oraz bardzo skutecznie zarządzać zespołami.
  • Z kolei z perspektywy pracownika model kompetencji pozwala precyzyjnie określić, co jest mu potrzebne, by mógł właściwie realizować zadania na swoim stanowisku. Poza tym daje pewne wskazówki do własnego rozwoju w ramach stanowiska i organizacji.

Projekt o wartości ponad 450 tys. zł do połowy czerwca 2012 wdraża spółka szkoleniowo-doradcza Nowe Motywacje. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w urzędach modeli kompetencji, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie w nich systemów zarządzania przez kompetencje. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej