Strona główna / Biznes / VMware View w erze Post-PC
niedziela 27 maj 2012 | Cezary Tchorek-Helm
VMware View w erze Post-PC
Nowy produkt nazywa się  VMware View 5.1 i został wprowadzony przez VMware razem z zaktualizowaną ofertą rozwiązań dla użytkowników końcowych (End-User Computing, EUC). Firmy będą korzystać z zasobów w chmurach hybrydowych gdzie,   z jednej strony  zachowają zarządzane i bezpieczne środowisko, zaś z drugiej będą mogły zapewnić pracownikom nowe sposoby współpracy przy korzystaniu z aplikacji oraz dostępu do danych z dowolnego urządzenia, w każdym miejscu i o każdej porze.

„W miarę, jak dobiega końca panowanie komputera osobistego, jako jedynego korporacyjnego urządzenia dostępowego, zaczyna się nowa epoka. Era chmury prywatnej oferuje użytkownikom nowy poziom elastyczności za sprawą urządzeń, których używają do codziennych zadań, jednocześnie wykorzystując mocne strony każdego z nich. Ta elastyczność ostatecznie przełoży się na zupełnie nowy stopień satysfakcji i produktywności pracowników. Będzie to jednak wymagało fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki przedsiębiorstwa dostarczają użytkownikom aplikacje i usługi” — powiedział Stephen Kleynhans, wiceprezes ds. badań, Gartner.

VMware View 5.1: prostsze dostarczanie lepszych desktopów

VMware View 5.1 będzie zapewniać wciąż najlepszy komfort pracy użytkownikom końcowym, a jednocześnie uprości zarządzanie dużymi wdrożeniami i obniży całkowity koszt posiadania (TCO) infrastruktury desktopów wirtualnych nawet o 50 procent.

Ograniczony TCO

Nowe funkcje zarządzania pamięcią masową w VMware View 5.1 realizowane przez VMware View Storage Accelerator ograniczą koszty pamięci masowej przez optymalizację współdzielonej przestrzeni dyskowej. Wersja Tech Preview rozwiązania VMware View Composer Array Integration (VCAI) wykorzysta natywne funkcje klonowania macierzy pamięciowej w celu przyspieszenia przydzielania. Ponadto rozwiązanie VMware View Personal Management będzie obsługiwać również desktopy fizyczne, zachowując ustawienia użytkownika we wszystkich urządzeniach Windows i upraszczając migrację z desktopów fizycznych na desktopy wirtualne.

Uproszczone zarządzanie i zwiększona kontrola IT

Ulepszenia wprowadzone w VMware View 5.1 pozwolą działom IT usprawnić kluczowe procesy, takie jak: przydzielanie, zarządzanie konfiguracją, brokering połączeń, egzekwowanie zasad, monitorowanie wydajności oraz przypisywanie aplikacji z poziomu pojedynczej konsoli administracyjnej. VMware View umożliwia również zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i zachowanie zgodności z przepisami poprzez przeniesienie informacji do centrum danych, scentralizowane zabezpieczanie i konfigurowanie desktopów oraz efektywniejszą realizację procesów antywirusowych.

Komfort użytkowania desktopów wirtualnych

VMware View 5.1 oferuje nowy stos USB, który obsłuży więcej urządzeń, a integracja dwufazowego uwierzytelniania RADIUS zapewni użytkownikom i organizacjom większy wybór środków bezpieczeństwa. VMware ViewPCoIP® adaptuje się do sieciowego połączenia użytkownika, aby zapewnić wysoki komfort użytkowania desktopu poprzez sieć LAN i WAN. Użytkownicy mogą łączyć się ze swoim desktopem VMware View z różnych urządzeń mobilnych i stacjonarnych dzięki zaktualizowanym programom klienckim, które działają w systemach Mac, Windows i Linux, terminalach typu thin i zero client oraz w tabletach Apple iPad, Android i Amazon Kindle Fire.

  • VMware vCenter Operations for VMware View: wgląd w infrastrukturę chmurową. Rozwiązanie VMware vCenter Operations for VMware View, będzie oferowane jako nowy dodatek do VMware View, który pozwoli administratorom monitorować wydajność desktopów, szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, optymalizować wykorzystanie zasobów oraz zapobiegać potencjalnym problemom w czasie rzeczywistym.
  • VMware Horizon Application Manager: broker chmury osobistej. VMware Horizon Application Manager 1.5, który będzie oferowany jako działające lokalnie urządzenie wirtualne, to scentralizowany mechanizm egzekwowania zasad i uprawnień, który zarządza dostępem użytkownika do aplikacji, desktopów wirtualnych i zasobów danych. Wykorzystując funkcje wirtualizowania aplikacji w VMware ThinApp, rozwiązanie VMware Horizon Application Catalog zapewni korzyści działowi IT i użytkownikom końcowym, poprzez konsolidację różnorodnych typów aplikacji w jednolitym katalogu. Ponadto VMware Horizon Workspace zaoferuje użytkownikom spójne wrażenia podczas dostępu do zasobów w chmurach prywatnych i publicznych z poziomu dowolnego urządzenia.
  • VMware Project Octopus: osobista chmura danych. Za pomocą rozwiązania VMware Project Octopus, które zostanie udostępnione później w tym kwartale jako wersja beta dla wybranych klientów, działy IT będą mogły zaoferować pracownikom łatwy i bezpieczny sposób udostępniania danych oraz współpracy z wykorzystaniem dowolnego urządzenia. Rozwiązanie VMware Project Octopus, wdrożone lokalnie lub udostępniane przez dostawcę usług VMware, pozwoli administratorom IT kontrolować użycie i określać zasady dostępu oraz współdzielenia danych w organizacji albo z zewnętrznymi partnerami.
  • Aplikacje chmury osobistej VMware: udostępniaj więcej, wysyłaj mniej. Chmurowe aplikacje VMware Zimbra i VMware Socialcast łączą pracowników ze źródłami wiedzy, ideami i zasobami, które umożliwiają efektywniejszą pracę. VMware Zimbra 7.2 obsłuży standard Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) na użytek wdrożeń rządowych, w których wymagane jest szyfrowanie.

Dostępność

VMware View 5.1 i zaktualizowane rozwiązania VMware End-User Computing mają być dostępne w drugim kwartale 2012 r.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej