Strona główna / Biznes / Małe firmy idą w chmurę
piątek 27 lipiec 2012 | Cezary Tchorek-Helm
Małe firmy idą w chmurę
Z badania Instytutu Keralla Research przeprowadzonego na zlecenie marki Quatra, należącej do Sygnity wynika, iż sektor MSP dojrzał do korzystania z profesjonalnych, odpłatnych aplikacji wspierających zarządzanie biznesem.

Badanie wykazało, iż nie wszystkie firmy z sektora MŚP korzystają z bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi. Są oni bowiem przekonani, że zakup takiego oprogramowanie wiąże się ze znaczącymi kosztami, dlatego nauczyli się prowadzić działalność jedynie za pomocą podstawowych rozwiązań służących np. do fakturowania. Stopniowo zmieniają się jednak przyzwyczajenia sektora w tym zakresie. Coraz więcej właścicieli firm dostrzega, że rynek IT oferuje już szereg programów wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które dostępne są za niewielką opłatą miesięczną” – komentuje Robert Tomaszewski, Dyrektor Pionu SMB Sygnity SA, odpowiedzialny za markę Quatra.

Już co drugi polski przedsiębiorca z sektora MŚP rozważa korzystanie z oprogramowania online. Jak pokazuje badanie, do chmury nie trzeba przekonywać właścicieli małych i średnich firm, ale mikroprzedsiębiorców, którzy wciąż z rezerwą podchodzą do nowych technologii i nie dostrzegają korzyści, jakie niesie cloud computing. Spośród właścicieli mikrofirm programami w modelu SaaS zainteresowanych jest 38 proc. przedsiębiorców.

Oprogramowanie wspierające pracę MŚP

Badanie „Oprogramowanie wspierające pracę MŚP” wykazało, że programy służące do zarządzania procesami biznesowymi są powszechne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Z rozwiązań księgowych korzysta 78,5 proc. badanych, programy do fakturowania posiada 86,7 proc. badanych, a systemy do zarządzania personelem znalazły nabywców wśród 68 proc. badanych. Obecnie mniej popularne są zaawansowane rozwiązania, jak np. programy służące do zarządzania relacjami z Klientami.
  • Tylko 18,7 proc. ogółu małych i średnich firm korzysta z profesjonalnych narzędzi typu CRM (Customer Relationship Management). Jest to jednak najczęściej wskazywany program, który przedsiębiorcy planują kupić.

MŚP zmierza w stronę chmury

Wśród małych i średnich firm można również zaobserwować rosnącą popularność rozwiązań w chmurze. Aż 50 proc. wszystkich badanych wskazało, że chętnie zakupiłoby oprogramowanie w modelu SaaS (Software as a Service). Co ciekawe, dominującą grupę zainteresowanych cloud computingiem stanowią firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników. Natomiast, wyodrębniając grupę mikroprzedsiębiorstw, 62 proc. nie rozważa zakupu oprogramowania w modelu SaaS.

Sektor MŚP jest zróżnicowany

Zdywersyfikowanie sektora MŚP pod względem wykorzystania oprogramowania informatycznego to kolejny wniosek, który płynie z badania. O ile badanie nie wykazało statystycznie istotnych różnic w zakresie wykorzystania podstawowych programów do zarządzania firmą, o tyle uwypukliło zróżnicowane potrzeby dotyczące wykorzystania bardziej zaawansowanych programów.

  • Przykładowo, programywspierające zarządzanie magazynem są najczęściej wykorzystywane w branży handlowej (68,7 proc.),
  • nieco rzadziej w branżach transportowej / telekomunikacyjnej (53,3 proc.)
  • oraz przemysłowej i budowlanej (po 50 proc.), a najrzadziej w branżach: hotelarskiej i usługowej (odpowiednio 28 i 27 proc.).
  • Programy do wsparcia procesu produkcji są wykorzystywane głównie przez firmy średnie (33,3 proc.) reprezentujące przemysł (35,3 proc.) oraz branżę budowlaną (24,3 proc.).
  • Natomiast z programów CRM najczęściej korzystają firmy handlowe (24 proc.) oraz w identycznym stopniu, firmy usługowe, budowlane i produkcyjne.

O badaniu

Ogólnopolskie badanie pt. „Oprogramowanie wspierające pracę MŚP” zostało przeprowadzone w maju 2012 r. przez Instytut Keralla Research na zlecenie marki Quatra, należącej do firmy Sygnity SA. Uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie (N=600). Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95proc. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro – zatrudniających do 9 osób. W badaniu wzięły udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywnądziałalność zarobkową (firmy niezawieszone, niebędące w stanie likwidacji, niepaństwowe). Technikąwykonania badania były wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI).

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej