poniedziałek 03 wrzesień 2012 | Cezary Tchorek-Helm

Taniej w kadrach - elektroniczna teczka osobowa

Niezwykle kosztowny obowiązek przedsiębiorcy polegający na przechowywaniu dokumentacji pracowniczej upływa w niektórych przypadkach po 50 latach. Biurokracja i nadmiernie sformalizowane podejście do człowieka karmią się gromadzona informacją. Firma może jednak sporo oszczędzić wprowadzając cyfrowe formy archiwizacji.

 Niedopełnienie obowiązku przechowywania danych pracownika wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie możliwości prowadzenia archiwum akt pracowniczych w wersji elektronicznej. Choć obecnie cyfrowe dokumenty wciąż mogą stanowić jedynie uzupełnienie tradycyjnego archiwum, firmy coraz chętniej decydują się na digitalizację akt.

„Elektroniczna archiwizacja dokumentów pracowniczych to skrócenie czasu przeszukiwania akt, poprawa jakości oryginalnej dokumentacji i przede wszystkim redukcja kosztów. Warto także pamiętać, że to pracodawca odpowiada za ewentualne zniszczenie akt niezależnie od tego, czy jego przyczyną był pożar czy powódź. Możliwość przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji cyfrowej pozwoliłaby na ochronę kluczowych akt nawet w przypadku zniszczenia ich papierowych oryginałów” – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów GAVDI Polska.

Do dyspozycji firm, które już teraz zdecydują się na cyfryzację archiwów pracowniczych są odpowiednie narzędzia informatyczne pozwalające na przechowywanie elektronicznej kopii teczki osobowej pracownika w formie skanów oryginalnych dokumentów. Takie rozwiązania są szczególnie dedykowane firmom i instytucjom, które zatrudniają wielu pracowników i mają rozproszoną strukturę organizacyjną utrudniającą bieżący dostęp do dokumentów przechowywanych w tradycyjnym archiwum.

Dzięki aktom dostępnym w wersji elektronicznej specjaliści działów kadr mogą zyskać szybki i łatwy dostęp do teczki osobowej pracownika bez potrzeby opuszczania stanowiska pracy, co znacznie usprawnia pracę administracyjną. Przechowywane w formie cyfrowej dane są w pełni bezpieczne dzięki systemowi nadawania uprawnień, który pozwala na wgląd w archiwum tylko osobom do tego upoważnionym” - dodaje Ireneusz Hołowacz.