Strona główna / Biznes / BYOD jest wśród nas
czwartek 27 wrzesień 2012 | Robert Kamiński
BYOD jest wśród nas
Coraz częściej, ludzie zabierają ze sobą swoje urządzenia przenośne do pracy, a korzystanie z nich przy wypełnianiu swoich codziennych obowiązków nabiera znamion rutyny. Trend ten został nazwany BYOD (bring your own device - przynieś swoje urządzenie).

Miliony konsumentów kupują zaawansowane telefony komórkowe oraz tablety dla użytku osobistego oraz wyposażają je w aplikacje mające ułatwiać zarządzanie codziennymi sprawami. Urządzenia te posiadają intuicyjne interfejsy użytkownika, kamery do wideokonferencji oraz mają dostęp do tysięcy aplikacji, zarówno do użytku osobistego, rozrywki, jak również do takich, które są przydatne przy wypełnianiu obowiązków zawodowych.

BYOD może mieć znaczący wpływ na firmy oraz ich sposób zarządzania sieciami, urządzeniami przenośnymi, jak również samymi pracownikami, dla których wyrażenie „być w pracy” nabiera nowego znaczenia.

Przeprowadzone przez Cisco badania IBSG Horizons Study miały na celu pokazanie jaka jest intensywność trendu BYOD w firmach oraz jak działy IT radzą sobie z tymi nowymi urządzeniami – takimi jak zaawansowane telefony komórkowe czy tablety - w zakresie wsparcia, dostępu do sieci i bezpieczeństwa.

Oto najważniejsze wnioski:

Mobilność to styl życia wielu pracowników na całym świecie:

 • 60% pracowników umysłowych korzysta z urządzeń przenośnych (np. laptop, smartfon, tablet) podczas realizacji zadań służbowych.
 • 47% pracowników umysłowych oficjalnie sklasyfikowanych jest w swoich firmach jako pracownicy „mobilni”
 • 41% pracowników umysłowych pracuje zdalnie przynajmniej raz w tygodniu.

Liczby urządzeń mobilnych oraz budżet z nimi związany rosną w bardzo szybkim tempie

 • Średnia liczba przyłączonych do sieci urządzeń przypadająca na jednego pracownika umysłowego wzrosła z 2,3 w roku 2012 do 2,8 w roku 2014 (wzrost o 22%).
 • Uśredniając, inicjatywy związane z urządzeniami przenośnymi pochłoną 23% budżetu IT w 2014 , w porównaniu z 18% w roku 2012 (wzrost o 28%).

BYOD jest już wśród nas:

 • 42% pracowników umysłowych posiada smartfony, z których korzysta przy wypełnianiu swoich obowiązków zawodowych.
 • 63% firm na całym świecie przewiduje wzrost liczby posiadanych przez pracowników urządzeń, które zostaną przyłączone do sieci firmowej. Wzrost ten rozumie się poprzez przejście z poziomu „niewielkiej” do „znaczącej” liczby takich urządzeń w ciągu najbliższych 2 lat.

Firmy na całym świecie wspierają trend BYOD:

 • 89% firm akceptuje trend BYOD w pewnej formie: pozwalając pracownikom na połączenie swoich urządzeń z siecią firmową lub nawet akceptując korzystanie w firmie przez pracownika ze wszystkich urządzeń, które posiada.
 • 71% firm zapewnia wsparcie IT dla wybranych lub wszystkich urządzeń posiadanych przez pracownika.
 • 22% firm zgadza się na korzystanie z wszystkich urządzeń, które posiada pracownik.
 • Tylko 11 % firm kategorycznie nie zgadza się na prywatne urządzenia pracownicze, przy czym odsetek ten jest wyższy w Europie: (19% europejskich firm sprzeciwia się trendowi BYOD, w porównaniu z 6% firm z krajów nieeuropejskich).

BYOD i jego korzyści dla firmy - trzy najważniejsze to:

 • Większa wydajność pracowników (większe pole do współpracy). Jest to niezwykle ważne odkrycie, gdyż obawiano się, że jedną z negatywnych konsekwencji trendu BYOD będzie obniżona produktywność wynikająca z faktu, że pracownicy będą korzystali z urządzeń do załatwiania własnych spraw lub rozrywki.
 • Większa satysfakcja z pracy.
 • Niższe koszty (pracownicy sami kupują i płacą za urządzenia).

BYOD zapewnia kontrolę nad pracownikami oraz wspiera innowację typu wstępującego.

 • Pracownicy popierają schemat pracy opierający się na regule „gdziekolwiek i na czymkolwiek” (37%).
 • Pracownicy chcą wykonywać zadania nie związane z pracą w trakcie czasu pracy a zadania związane z pracą w czasie po pracy (35%).
 • Pracownicy chcą pozbyć się ograniczeń wynikających z korzystania z urządzeń firmowych (31%).
 • Pracownicy chcą również mieć możliwość przyniesienia własnego oprogramowania oraz mieć dostęp do usług w chmurze. 52% liderów IT na całym świecie zauważa wzrost udziału niezatwierdzonych aplikacji w swoich sieciach, z wyższym wskaźnikiem (60% - 70%) w krajach spoza Europy.

Polityka mobilności: brak gotowości do BYOD

 • Zarówno w przedsiębiorstwach jak i firmach średniej wielkości jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, aby można było stwierdzić, że polityka mobilności funkcjonuje w nich prawidłowo.
 • Tylko 50% przedsiębiorstw oraz 41% firm średniej wielkości może pochwalić się polityką dopuszczającą dostęp do swoich sieci dla przenośnych urządzeń pracowników.
 • W mniej niż w połowie firm (47% przedsiębiorstw oraz 38% firm średniej wielkości) funkcjonują zasady definiujące przesyłanie danych firmowych za pomocą urządzeń mobilnych.

W sytuacji gdy pracownicy korzystają z różnych urządzeń wyposażonych w odmienne systemy operacyjne i aplikacji wprowadzenie zabezpieczeń po stronie użytkownika jest mało realne. Sensownym rozwiązaniem wydaje się w tej sytuacji ustanowienie zabezpieczeń po stronie sieci, regulując poziomy dostępu do wrażliwych informacji w zależności od urządzenia którym posługuje się pracownik.

W tym zakresie Cisco oferuje kompleksowe podejście, które ujednolica politykę, wspiera wygodę użytkowania oraz uproszcza zarządzanie - tak, aby wygoda użytkowania mogła być zapewniona w każdym miejscu pracy. Dzięki temu całościowemu podejściu, opartemu na architekturze Sieci bez barier, Cisco może pomóc organizacjom IT wyjść poza podstawową komunikację BYOD oferując:

Ujednolicone reguły korzystania z sieci przewodowej, bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN), sieci telefonii komórkowej oraz VPN, uzyskane dzięki udoskonaleniu silnika Cisco Identity Services Engine (ISE), który pozwala na łatwe, samodzielne podłączenie posiadanego urządzenia i zapewnia integralność przyjętych reguł z rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM).

Badanie Cisco IBSG Horizons Study na temat globalnych trendów BYOD (Bring Your Own Device - Przynieś Swoje Urządzenie) zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2012 roku i obejmowało prawie 4900 menagerów branży IT z 9 krajów (Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Meksyk, Rosja, Wielka Brytania oraz USA), reprezentujących 18 różnych gałęzi przemysłu.

Podobne artykuły
Komentarze
comments powered by Disqus
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej