Strona główna / Biznes / Certyfikat kwalifikowany w praktyce
poniedziałek 28 kwiecień 2008 | Maria Szymaniak
Certyfikat kwalifikowany w praktyce
Zanim zaczniesz załatwiać swoje biznesowe sprawy zza biurka, sprawdź jak wygląda proces zakupu certyfikatu kwalifikowanego uprawniającego cię do korzystania z e-podpisu.

Krok po kroku

Krok pierwszy - wybór jednego z kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Możesz skontaktować się z nim telefonicznie bądź osobiście.

Krok drugi - formularze zgłoszeniowe;  poproś o przesłanie ich pocztą, bądź odbierz osobiście.

Krok trzeci uważnie i dokładnie wypełnij formularze.

Krok czwarty - wizyta w siedzibie Ośrodka Certyfikującego z dwoma dokumentami tożsamości. Jeśli występujesz o podpis elektroniczny w imieniu firm;  musisz posiadać dodatkowe dokumenty np. pełnomocnictwo.

Krok piąty - dokumenty jakie musisz przedstawić, aby uzyskać certyfikat.

Nie tylko na własny użytek

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule  o certyfikat można występować nie tylko we własnym imieniu, ale i w imieniu innych firm czy instytucji. Poniżej przedstawiamy trzy warianty występowania o certyfikat kwalifikowany oraz wykaz dokumentów niezbędnych do jego uzyskania.

Wariant pierwszy - jesteś przedstawicielem firmy. Reprezentujesz duże, średnie i małe przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną, a także osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które rozliczają się samodzielnie np. sklepy czy zakłady usługowe, oraz fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Potrzebujesz dokumentów takich jak:

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub w przypadku osób prowadzących    indywidualną działalność gospodarczą odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej

  • Potwierdzenie nadania numeru NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Wariant drugi – jesteś przedstawicielem instytucji publicznej, który w ramach wykonywanych obowiązków służbowych posługuje się certyfikatem w imieniu reprezentowanej instytucji np. Urzędu Wojewódzkiego, Gminy, Uczelni Wyższej publicznej, Szkoły Podstawowej. Potrzebujesz dokumentów takich jak:

  • Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby która podpisuje w imieniu instytucji pełnomocnictwo
  • Potwierdzenie nadania numeru NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  • Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Wariant trzeci – jesteś osobą fizyczną wykorzystującą certyfikat we własnym imieniu. W tym przypadku wymagana jest jedynie weryfikacja tożsamości, którą zajmą się pracownicy Ośrodka Certyfikującego.

Ostatnie kroki do certyfikatu

Krok szósty - kiedy skompletujesz już niezbędne dokumenty, pracownik Ośrodka Certyfikującego poświadczy twoją tożsamość.

Krok siódmy – podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych.

Krok ósmy – odebranie z Ośrodka Certyfikującego zestawu składającego się z:
a) Certyfikatu wczytanego na kartę kryptograficzną, która jest również nośnikiem podpisu elektronicznego
b) Czytnika za pomocą którego karta komunikuje się z komputerem.
c) Oprogramowania umożliwiającej generowanie podpisu elektronicznego

W następnym  artykule:  „Mechanizm działania e-podpisu

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej