Strona główna / Maszyneria / Adobe dla programistów
piątek 26 czerwiec 2009 | Jan Petersen
Adobe dla programistów
Adobe zaprezentowała kolejne oprogramowania skierowane do programistów. Są to dalsze rozszerzenia wchodzące w skład Adobe Flash Platform czyli najnowsze wersje beta Adobe Flash Builder 4 i Adobe Flash Catalyst oraz technologii Flex 4.

Adobe Flash Builder jest profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia rozbudowanych aplikacji typu RIA, natomiast Adobe Flash Catalyst, nowe narzędzie do projektowania interakcji, pozwala szybko i sprawnie tworzyć interfejsy użytkownika aplikacji bez kodowania. Oba te rozwiązania zapewniają wysoce zintegrowany przepływ pracy dzięki wykorzystaniu nowej, otwartej technologii Flex 4 i znacznie ułatwiają współpracę programistom i projektantom.

“Oprogramowanie Flash Builder 4 wprowadza wiele nowości ułatwiających i przyśpieszających pracę programistów. Do najważniejszych można zaliczyć: pełne wsparcie dla technologii Flex 4 oraz nowej architektury komponentów wizualnych Spark, mechanizm integrujący ze środowiskiem Adobe Flash CS4 Professional, Network Monitor pozwalający na śledzenie zapytań sieciowych tworzonej aplikacji, kreator połączeń z zewnętrznymi źródłami danych standardowo wspierający środowiska Java (BlazeDS, LCDS), ColdFusion, PHP, serwisy HTTP lub SOAP. Dodatkowo rozwinięte zostały mechanizmy refactoringu, wsparcia dla testów jednostkowych i ułatwiony dostęp do dokumentacji API” – powiedział Piotr Walczyszyn z polskiego oddziału Adobe.

Uproszczenie procesu programowania

Zintegrowane środowisko programistyczne Adobe Flash Builder 4 (znane wcześniej jako Adobe Flex Builder) jest narzędziem, które udoskonala podstawowe funkcje programowania. Z drugiej strony, wprowadza nowe funkcje, zorientowane na dane rozwiązania programistyczne, które umożliwiają przeglądanie dostępnych usług serwerowych oraz szybkie łączenie metod z takimi komponentami interfejsu użytkownika, jak interaktywne wykresy, tabele i siatki danych, z pomocą funkcji „przeciągnij i upuść". Ułatwiają one podział informacji oraz integrację danych biznesowych pochodzących z baz i usług internetowych różnych organizacji. W rezultacie firmy mogą tworzyć aplikacje zorientowane na użytkownika, przeznaczone dla systemów handlu elektronicznego i samoobsługowych portali internetowych, które usprawniają procesy biznesowe wykorzystywane przez pracowników, klientów i partnerów.

 „Wdrożenie platformy Adobe Flash, a zwłaszcza narzędzia Adobe Flash Catalyst, ułatwiła tworzenie aplikacji RIA przez dwie kluczowe grupy twórców – projektantów interfejsu i programistów. Dzięki prostym i intuicyjnym narzędziom graficy tworzący do tej pory statyczny wygląd interfejsu mogą projektować dynamiczną aplikację będącą samodzielnym projektem lub podstawą do dalszej rozbudowy” -- powiedział Tadeusz Chełkowski dyrektor techniczny odpowiedzialny w Adobe za region North East Europe.

Wspólna podstawa projektowania i programowania

Firma Adobe przedstawiła również najnowszą wersję technologii Flex z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Stanowi ona podstawę dla wspólnej pracy projektantów i programistów, którzy mogą tworzyć atrakcyjne dla użytkowników aplikacje działające na platformie Adobe Flash. Uaktualniona technologia Flex zwiększa produktywność i spójność prac projektowych i programistycznych. Programiści mogą importować interfejsy użytkownika, utworzone przez projektantów w narzędziu Adobe Flash Catalyst oraz uzupełniać warstwę aplikacji przy zachowaniu projektu i układu takich interfejsów.

 

Szybsze projektowanie i programowanie

Adobe Flash Catalyst to nowe narzędzie platformy Adobe Flash, które projektowanie interakcji oddaje z rąk programistów w ręce projektantów. Przekształca ono elementy graficzne utworzone w programie Adobe Photoshop lub Adobe Ilustrator w części interfejsu użytkownika, które programiści mogą wykorzystać bezpośrednio w tworzonej aplikacji lub serwisie internetowym. Udoskonalony w ten sposób przepływ pracy zapewnia projektantom kontrolę nad interfejsem, podczas gdy programiści mogą skupić się na głównej warstwie aplikacji. Adobe Flash Catalyst umożliwia projektantom demonstrację funkcjonalnych interfejsów użytkownika aplikacji na wcześniejszym etapie procesu programowania, co pozwala na szybsze uzyskanie informacji zwrotnych i wprowadzenie ewentualnych poprawek. Następnie plik projektu zostaje przekazany programiście, który dodaje do niego funkcje oraz integruje go z serwerami i usługami za pomocą Adobe Flash Builder.

Pliki flash do publikacji w przeglądarkach

Adobe Flash Catalyst umożliwia również projektantom publikowanie w przeglądarkach internetowych pełnych plików w formacie Flash (SWF). Dzięki narzędziom z pakietu Adobe Creative Suite proces edycji jest dwukierunkowy, a projektanci mogą edytować elementy projektu interakcji w dowolnym czasie, co zwiększa ich produktywność i gwarantuje, że w procesie projektowania nie będzie przerw.

Wersje beta produktów są dostępne na stronie Adobe: http://labs.adobe.com/technologies/flash/.

Nowości z Adobe

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej