czwartek 23 lipiec 2009 | Cezary Tchorek-Helm/Avaya

Obsługuj klienta wirtualnie

Na rynku pojawił się zmodyfikowany interfejs oprogramowania dla pracowników zdalnie obsługujących serwisy klienta. Telepracownicy mogą więc więcej i szybciej zaś wspomaganie ich pracy przez firmę jest tańsze. Klient może być obsługiwany nawet przez wideo.

Avaya wprowadziła nową wersję oprogramowania przeznaczonego dla konsultantów obsługujących klientów z domu. Aplikacja one-X Agent, oferuje istotne zmiany — w tym udoskonalony interfejs użytkownika, wbudowane funkcje wideo i poprawione opcje wdrażania. Zwiększają one produktywność i opłacalność coraz popularniejszych wirtualnych operacji obsługi klienta, a także umożliwiają konsultantom elastyczniejsze działanie.

Wielu klientów naraz

Ulepszenia poprawiające produktywność obejmują między innymi zmodyfikowany interfejs użytkownika, który pozwala konsultantom lepiej zarządzać kontaktami z wieloma klientami równocześnie. Umożliwia to użytkownikom lepszą organizację pracy oraz załatwienie większej liczby spraw już przy pierwszym kontakcie z klientem. Interfejs oprogramowania posiada także zintegrowaną listę kontaktów, która umożliwia nawiązywanie połączeń konferencyjnych i przekazywanie problemów za jednym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” („drag and drop”). Pozwala to konsultantom łatwiej docierać do odpowiednich specjalistów i włączać ich w interakcje z klientami.

„Rozwiązania typu one-X Agent, umożliwiają pracownikom wykonywanie zadań w domu równie efektywnie jak w firmie” — powiedział Jakub Abramczyk, dyrektor zarządzający w firmie Avaya. „Oznacza to, że mogą oni lepiej zaspokajać potrzeby klientów oraz godzić wymagania związane z życiem osobistym i pracą zawodową”.

Narzędzie pracy zespołowej

Avaya one-X Agent pozwala firmom znacznie rozszerzyć możliwości konsultantów na wielu płaszczyznach. Wirtualizacja umożliwia stosowanie różnych opcji uproszczonych klientów, takich jak Citrix, Sun Ray i VMware. Ponadto funkcja wideo dostępna w telecentrum, pozwala firmom wyróżnić się na tym bardzo trudnym rynku. Wirtualny charakter aplikacji Avaya one-X Agent umożliwia firmom angażowanie konsultantów i specjalistów z uwzględnieniem nie tylko ich lokalizacji, lecz także kwalifikacji. Dzięki aplikacji Avaya one-X Agent telepracownik, wykorzystując tylko laptop i sieć VPN, może pracować w dowolnym miejscu i szybko stać się sprawnie działającym ogniwem korporacyjnego systemu obsługi klienta. Avaya one-X Agent uzyskuje dostęp do narzędzi pracy zespołowej za pośrednictwem platformy Avaya Aura Communication Manager.

Łatwa instalacja

Avaya one-X Agent może zostać łatwo zainstalowana z wykorzystaniem standardowego narzędzia Microsoft Installer i pracować w tle systemu bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony konsultanta. Pozwala to wyeliminować dodatkowe koszty oraz czas instalacji na poszczególnych komputerach, ponieważ nie wymaga ona obecności pracowników działu informatyki w domu konsultanta czy w oddziale terenowym. Administrator może również określić funkcje dostępne dla poszczególnych konsultantów, co daje mu większą kontrolę nad ich pracą.

Przez wideo do klienta

Innym kluczowym udoskonaleniem wprowadzonym w aplikacji Avaya one-X Agent jest wbudowana funkcja wideo dzięki której kontakt wizualny jest równie łatwy, jak rozmowa telefoniczna. Pozwala to konsultantom pracującym w domu lub innym odległym miejscu współdziałać z kolegami wykorzystując transmisję obrazu — tak jakby znajdowali się w tym samym biurze. Wideo umożliwia także bardziej dynamiczne relacje z klientami poprzez rozmowę twarzą w twarz za pośrednictwem komputera lub stanowiska sklepowego. W tym roku dodatkowo pojawi się jeszcze komunikator internetowy i dalekopis.

Firma i pracownik bardziej elastyczni