Strona główna / Maszyneria / Jak zabezpieczyć serwer
piątek 30 październik 2009 | Serwis prasowy/E2H
Jak zabezpieczyć serwer
Pojawiła się nowa technologia zabezpieczająca infrastrukturę serwerową, zarówno w zakresie urządzeń jak i w sferze wirtualnej. Możliwości ochrony obejmują infrastrukturę udostępnianą przez Internet, a także produkty i usługi, które są świadczone przez firmy w środowiskach realnych.

Niezależne firmy badawcze i analitycy branżowi stwierdzili, że w bieżącym roku w 95% centrów przetwarzania danych stosuje się technologię wirtualizacji, zaś 60% maszyn wirtualnych używanych w celach produkcyjnych jest mniej bezpiecznych od swoich fizycznych odpowiedników.

Bezbronna wirtualność Ameryki

W USA 88% firm nie dysponuje nawet strategią bezpieczeństwa maszyn wirtualnych. Ponadto centra przetwarzania danych są codziennie narażone na nowe, bardziej zaawansowane technicznie ataki i ponoszą większe ryzyko wystąpienia problemów z bezpieczeństwem.

Zaawansowana ochrona serwerów

Trend Micro Deep Security, sztandarowy produkt Trend Micro do zaawansowanej ochrony serwerów, wprowadza nową koncepcję bezpieczeństwa, która polega na zabezpieczeniu całego serwera, tj. warstw systemu operacyjnego, sieci i aplikacji, w sposób kompleksowy, niezależnie od środowiska obliczeniowego, platformy wirtualizacji czy lokalizacji pamięci masowej.

Fundamenty bezpieczeństwa

  • Zapobieganie włamaniom i utracie danych poprzez zapewnienie warstwy ochronnej na samym serwerze niezależnie od tego, czy działa on w środowisku fizycznym, wirtualnym czy poza siecią lokalną.
  • Obniżenie kosztów zarządzania zabezpieczeniami w środowiskach wirtualnych i poza siecią lokalną.
  • Zapewnienie zgodności z wieloma standardami i przepisami, takimi jak PCI, SAS 70, FISMA, HIPAA i inne.
  • Szybkie reagowanie na nowe problemy dotyczące bezpieczeństwa, zarówno w środowiskach fizycznych, jak i w środowiskach wirtualnych, takie jak wstrzykiwanie kodu SQL czy osadzanie kodu w zawartości serwisu (XSS) przeprowadzane przez zaawansowanych technicznie hakerów dążących do osiągnięcia zysku.

”Poza siecią lokalną serwery, podobnie jak wcześniej laptopy, przekraczają strefę bezpieczeństwa i mogą zetknąć się z innymi, nieznanymi i potencjalnie niebezpiecznymi serwerami. Rozwiązania Trend Micro chronią serwery w środowisku wirtualnym i poza siecią lokalną przed zagrożeniami i problemami, z którymi nie dają sobie rady dotychczas używane rozwiązania zabezpieczające” — powiedział Thomas Miller, dyrektor generalny działu rozwiązań dla przedsiębiorstw w firmie Trend Micro.

Architektura modułowa

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security zapewnia pełną ochronę serwerów — od systemów operacyjnych po uruchamiane na nich aplikacje. Ma ono modułową architekturę, która obejmuje moduł głębokiej inspekcji pakietów z systemem wykrywania włamań i zapobiegania im (IDS/IPS), zabezpieczeniem aplikacji internetowych oraz systemem kontroli aplikacji na poziomie sieci, a także moduły zapory, monitorowania integralności oraz inspekcji dziennika. Rozwiązanie to jest dostępne do systemów fizycznych i wirtualnych wykorzystujących agenty oprogramowania oparte na serwerach.

Wkrótce na rynku pojawi się wersja Deep Security 7.0, w której zastosowano wirtualne urządzenia zabezpieczające zaprojektowane specjalnie dla środowisk VMware VI3 i vSphere 4. Trend Micro Deep Security 7.0 jest najnowszą wersją produktu i pierwszym na świecie rozwiązaniem zabezpieczającym, które koordynuje zabezpieczenie VMsafe oparte na interfejsie programowania i zastosowane na poziomie hiperwizora z dodatkowym zabezpieczeniem na poziomie maszyn wirtualnych w celu zabezpieczenia środowisk VMware.

Nowe funkcje Deep Security 7.0

  • klasyfikowanie zdarzeń w celu usprawnienia pracy w przypadku incydentów dotyczących bezpieczeństwa
  • zdolność do utworzenia „systemu referencji”, czyli znanego dobrego stanu, w celu wyeliminowania fałszywych alarmów podczas normalnych aktualizacji systemu, np. instalowania programów korygujących
  • monitorowanie integralności, kontrolowanie plików dziennika oraz integracja narzędzi SIEM (Security Information and Event Management — zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa).

Dostępność w Europie

Rozwiązanie Trend Micro Deep Security 7 pojawi się na rynku w listopadzie 2009 r. Jego cena będzie uzależniona od rodzaju licencji.

Czy cloud computing jest bezpieczny?

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej