Strona główna / Maszyneria / Poradnik nowoczesnej serwerowni
wtorek 22 czerwiec 2010 | Cezary Tchorek-Helm
Poradnik nowoczesnej serwerowni
Zarządzanie dzisiejszymi serwerowniami i centrami danych bywa poważnym wyzwaniem. Stworzenie bezpiecznej i efektywnej serwerowni jest priorytetem każdego specjalisty IT, a serwerownia powinna funkcjonować jako ściśle kontrolowane środowisko. Warto więc zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami zarządzania serwerownią.

 

Ze względów bezpieczeństwa coraz więcej firm ustawia wszystkie serwery w zabezpieczonym środowisku, które zapewnia scentralizowaną kontrolę. Działalność współczesnych przedsiębiorstw w coraz większym stopniu zależy od zasobów informatycznych. Serwerownia stanowi centrum przechowywania danych i przetwarzania informacji — nie tylko na użytek komunikacji firmowej, takiej jak intranet i poczta e-mail, ale również działalności zewnętrznej, takiej jak przyjmowanie i przetwarzanie zamówień. W wielu środowiskach, takich jak sale kontroli, centra monitoringu i serwerownie, odłącza się konsole od serwerów, aby scentralizować zarządzanie w jednym miejscu, na przykład przy biurku w biurze administratora. Scentralizowana kontrola wymaga zwiększenia odległości między serwerem a konsolą. Rosnąca odległość i związane z tym pogorszenie jakości wideo może stanowić poważny problem, zwłaszcza jeśli serwerownia i biuro IT znajdują się na różnych piętrach.

Kiedy administrator poszedł do domu

Ponieważ serwerownie pełnią tak istotną funkcję, wiele z nich projektuje się pod kątem zarządzania wszystkimi systemami budynku, takimi jak kontrola dostępu, klimatyzacja, sieć elektryczna, system przeciwpożarowy, chłodzenie, alarmy, zasilanie awaryjne oraz zautomatyzowane otwieranie i zamykanie drzwi. W takich środowiskach administracyjnych serwerownia musi działać sprawnie i stabilnie. Administratorzy nie mogą jednak przez cały czas przebywać w serwerowni i nieustannie monitorować wszystkich ważnych systemów. Choć administratorzy często mają wrażenie, że są w pracy przez całą dobę, większość z nich od czasu do czasu opuszcza biuro. Niestety problemy z siecią często pojawiają się właśnie poza godzinami pracy. Jeśli pod nieobecność administratora serwer przestanie działać, sieć stanie się niedostępna lub wystąpi inny problem., dobra strategia zarządzania zdalnego oszczędza administratorowi wiele godzin, które musiałby poświęcić na powrót do pracy. Istnieje wiele narzędzi do zdalnego zarządzania siecią. Bardzo skuteczne są sprzętowe przełączniki KVM (klawiatura, wideo, mysz) oraz konsole szeregowe. Pomagają one administratorom przywrócić usługi i rozwiązać problemy bez wchodzenia w fizyczny kontakt z rzeczywistymi urządzeniami.

Właściwe technologie i narzędzia KVM pomagają specjalistom IT pracować bardziej produktywnie, zarówno w serwerowni, jak i poza nią. Mogą diagnozować, konfigurować i konserwować sprzęt IT zupełnie tak, jakby fizycznie znajdowali się obok serwerów. Rozwiązania KVM pozwalają nie tylko efektywniej rozwiązywać problemy, ale również skuteczniej im zapobiegać. Oszczędzają też cenne miejsce w centrum danych i oddzielnym biurze, eliminując wiele klawiatur, monitorów, myszy i kabli. Administratorzy serwerów nie muszą już jeździć do odległych oddziałów albo do siedziby głównej poza godzinami pracy, aby sprawdzić alarmy i naprawić usterki”  -  tłumaczy Kevin Chen, prezes ATEN International.

Bilans energetyczny

Podczas budowania lub przebudowy serwerowni trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki, jak lokalizacja, ilość potrzebnego miejsca oraz wymagania w zakresie zasilania. W porównaniu z innymi częściami budynku serwerownia ma większe zapotrzebowanie na prąd. Często instaluje się redundantne, skalowalne zasilacze UPS i systemy dystrybucji zasilania, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony, a także równoległe obwody w celu uwzględnienia zwiększonego zużycia energii. Sprzęt należy rozmieścić tak, aby zapewnić dobrą wentylację, odpowiednią długość dystrybucji oraz wygodny dostęp. Nic nie wpływa na niezawodność serwerowni w takim stopniu jak niewystarczające chłodzenie. Współczesna infrastruktura, choć mniejsza, zużywa tyle samo energii, a zatem wytwarza tyle samo ciepła. Mniejsze rozmiary oznaczają więcej sprzętu, czyli więcej ciepła w tej samej fizycznej przestrzeni. Trzeba więc przewidzieć miejsce na dodatkową infrastrukturę chłodzącą.

Klimatyzacja

Ponieważ w serwerowni znajduje się dużo sprzętu, niektóre urządzenia mogą się przegrzać i w konsekwencji ulec awarii. Serwerownia wymaga zatem nieustannego dopływu chłodnego powietrza. W wielu serwerowniach zainstalowane są scentralizowane systemy klimatyzacji budynku, które często bywają wyłączane po godzinach pracy. Jednakże sprzęt w serwerowni działa przez cały czas i nieustannie wytwarza ciepło. W rezultacie temperatura wymaga całodobowego monitorowania. Można zainstalować dodatkowy, przenośny klimatyzator, aby zapewnić stałą temperaturę powietrza. Nadmierna temperatura jest bardzo groźna dla serwerów. Aby zabezpieczyć serwery przed przegrzaniem i wydłużyć okres ich użytkowania, można dodać do stelaża dodatkowy system wentylacyjny. Klimatyzatory i inne urządzenia chłodzące mogą powodować kondensację pary wodnej. Woda zwykle spływa do zbiorników, które jednak mogą przerdzewieć lub przepełnić się. Ponieważ wilgoć powoduje uszkodzenia sprzętu w serwerowni, konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia przed jej wpływem.

Strażak musi obejrzeć system ppoż

Jednym z największych zagrożeń dla firmowej serwerowni jest ogień, a zatem niezbędne jest stworzenie systemu  zapobiegania pożarom i wykrywania ich. Skuteczne rozwiązanie powinno wykrywać i tłumić ogień tak szybko, jak to możliwe. Istnieje wiele technik wykrywania ognia, zwykle wykorzystujących detekcję jonową/optyczną (dym) lub termiczną (ciepło) do wyzwolenia alarmu. System elektryczny zazwyczaj projektuje się tak, aby zapewniał stabilny dopływ prądu do serwerowni. Niestabilne zasilanie może doprowadzić do uszkodzenia drogiego sprzętu i zakłócenia działalności firmy. Ponieważ przestoje serwerów często powodują duże straty, w środowiskach krytycznych zwykle stosuje się serwery z podwójnymi zasilaczami. Podwójne zasilacze mogą zwiększyć niezawodność urządzeń w serwerowni.

Rejestracja wizyt

Aby chronić cenne dane, należy ograniczyć dostęp do serwerowni za pomocą systemu bezpieczeństwa i kontroli dostępu. Pracownicy uprawnieni do przebywania w serwerowni powinni odnotowywać wejścia i wyjścia w dzienniku wizyt. Choć pomieszczenie może być zabezpieczone fizycznie, zaleca się stosować dodatkowy środek bezpieczeństwa w postaci haseł dostępu do poszczególnych urządzeń. Niezbędne jest dokumentowanie wszystkich zmian oprogramowania i sprzętu, w tym aktualizacji systemów operacyjnych, zmian w konfiguracji, bieżących poprawek, aktualizacji aplikacji serwerowych oraz wymian i uzupełnień sprzętu sieciowego. Prowadzony na bieżąco dziennik zmian dostarcza cennych wskazówek w przypadku błędu lub awarii systemu.

W środowisku krytycznym, które wymaga wysokiego stopnia bezpieczeństwa — takim jak serwerownia lub centrum danych — trzeba zapewnić bezpieczne i stabilne działanie systemów oraz unikać wszelkich nieprawidłowości. Budowanie bezpiecznej serwerowni jest nie lada wyzwaniem, ale zdalna kontrola nad urządzeniami bardzo ułatwia zadanie.

4x4 dla firm mediowych

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej