Strona główna / Maszyneria / Infrastruktura wirtualnego serwera brzegowego
sobota 11 luty 2012 | Informacja prasowa/Riverbed
Infrastruktura wirtualnego serwera brzegowego
Riverbed Technology, firma zajmująca się poprawą wydajności sieci, zaprezentowała nowe podejście w zakresie architektury sieciowej nazwane infrastrukturą wirtualnego serwera brzegowego. Infratstruktura ta (edge virtual server infrastructure – edge-VSI), jest tym dla serwerów brzegowych, czym infrastruktura wirtualnych desktopów (VDI) dla desktopów, czyli umożliwia konsolidację oraz zarządzanie wszystkimi serwerami brzegowymi w centrum przetwarzania danych.

W przeciwieństwie do VDI, edge-VSI zapewnia jednocześnie obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) o 20-50%. Riverbed® Granite™ to rewolucyjny produkt, który umożliwia wdrożenie infrastruktury edge-VSI. Dzięki Granite globalne przedsiębiorstwa mogą osiągnąć pełną konsolidację brzegowych aplikacji, serwerów oraz przestrzeni do przechowywania danych w jednym centrum danych, jednocześnie zapewniając użytkownikom końcowym taki sam standard usług jak gdyby były dostępne lokalnie, niezależnie od lokalizacji. Infrastruktura edge-VSI jest dopełnieniem optymalizacji sieci WAN: zwiększa wydajność aplikacji oraz znajduje zastosowanie w przypadkach, które na chwilę obecną nie uwzględnia żadne podejście optymalizacyjne.

Riverbed Granite

Granite umożliwia coś, co do tej pory uważano za niemożliwe: pozwala na przechowywanie danych z dala od serwerów i jednoczesną pracę, tak jak gdyby dane znajdowały się lokalnie na serwerze. Użytkownik otrzymuje bezkompromisową wydajność, podczas gdy zarządzający infrastrukturą IT są w stanie tworzyć kopie zapasowe, zabezpieczać, naprawiać, rozszerzać oraz chronić dane rozległego przedsiębiorstwa z poziomu centrum przetwarzania danych. Przewiduje się, że organizacje, które wdrożą Granite zaoszczędzą do 50% w stosunku do tradycyjnego podejścia do zarządzania rozproszoną infrastrukturą, dzięki eliminacji kosztownych procesów tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych w zdalnych lokalizacjach, konsolidacji niewykorzystywanych serwerów brzegowych i powierzchni dyskowych oraz redukcji wielu kosztów administracyjnych, w tym tych związanych z podróżami koniecznymi do zarządzania serwerami brzegowymi. Tysiące organizacji na całym świecie, które czerpią korzyści z urządzeń do optymalizacji sieci WAN, wdrożyło te rozwiązania z różnych powodów: przyspieszanie aplikacji, konsolidacja, oszczędzanie pasma czy zapewnienie ciągłości biznesu związane z disaster recovery. Jednak w wielu organizacjach zaangażowanych w całkowitą konsolidację globalnej infrastruktury, wciąż kilka serwerów pozostaje w oddziałach. Granite został opracowany w taki sposób, aby organizacje mogły usunąć te pozostałe serwery i tym samym osiągnąć pełną konsolidację.

  • Wymogi aplikacji w oddziałach, które są niestandardowe lub wymagają częstego zapisu, potrzeba pracy z dużymi wolumenami danych stanowiącymi wyzwanie dla istniejących technik optymalizacji sieci WAN oraz obawy o produktywność użytkownika w przypadku awarii sieci WAN zmusiły przedsiębiorstwa do utrzymywania drogiej przestrzeni do przechowywania danych i serwerów dedykowanych aplikacjom na brzegach przedsiębiorstwa, zwiększając rozmiary oraz koszty administracji i infrastruktury.
  • Granite rozwiązuje problemy z przepustowością oraz opóźnieniami w rozproszonej sieci, ale w niższej warstwie – na poziomie bloków – umożliwiając dostarczenie globalnej przestrzeni oraz infrastruktury serwerowej z centrum danych poprzez sieć WAN. Dodając inteligencję systemu plików do warstwy bloków, Granite, między innymi, sprawia, że interakcje pomiędzy serwerami a przestrzenią dyskową są równoległe, a nie następują po sobie. Ta innowacja oznacza, że rozproszone dane i serwery mogą teraz być w jednym miejscu, a wydajność dla końcowych użytkowników nie będzie zakłócona, przy jednoczesnej eliminacji do 50% kosztów związanych z zarządzaniem rozproszoną infrastrukturą.Granite wymaga dwóch komponentów: Granite Core, fizyczne lub wirtualne urządzenie w centrum danych oraz Granite Edge, oprogramowanie działające na Steelhead® EX w oddziale. Poprzez połączenie Steelhead EX i Granite, organizacje mogą korzystać na większej konsolidacji, centralizacji oraz wydajnej kombinacji optymalizacji sieci WAN, wirtualnej platformy usług oraz innowacyjnej optymalizacji blokowego przechowywania danych. Granite Edge jest również dostępny jako samodzielne urządzenie.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej