Strona główna / Maszyneria / Platforma MDM dla BlackBerry
poniedziałek 26 listopad 2007 | Cezary Tchorek-Helm
Platforma MDM dla BlackBerry
Firma CA - producent oprogramowania do zarządzania rozwiązaniami informatycznymi, poinformowała o wprowadzeniu do swojej oferty aplikacji CA Mobile Device Management (CA MDM) - rozwiązania przeznaczonego na rynek korporacyjny. Umożliwia ono zarządzanie smartfonami BlackBerry firmy Research In Motion (RIM) i znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z aktualizacją zabezpieczeń oraz zgodnością danych.

Łatwa konfiguracja, portal i konsola w sieci

Platforma CA MDM upraszcza proces konfiguracji i bieżącej obsługi urządzeń przenośnych za pośrednictwem istniejących połączeń bezprzewodowych - bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Częścią rozwiązania jest portal dla użytkowników, łatwy w konfiguracji i przeznaczony do samodzielnej obsługi. Za jego pośrednictwem można szybko rejestrować posiadane urządzenia, zarządzać hasłami i danymi oraz samodzielnie rozwiązywać związane z nimi problemy, bez konieczności angażowania personelu pomocniczego. CA MDM to również internetowa konsola, pozwalająca na ujednolicenie podstawowych działań z zakresu obsługi wszystkich urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwie. Dotyczy to zwłaszcza zarządzania zabezpieczeniami i konfiguracją, inwentaryzacji zasobów, zgodności z wewnętrzną polityką firmy oraz generowania raportów.

Kluczowe funkcje CA MDM

- wykorzystanie zdefiniowanych polityk w ramach BlackBerry Enterprise Server w celu wprowadzenia bezprzewodowego zarządzania za pośrednictwem interfejsu WWW, w tym do blokowania lub odblokowywania dostępu oraz do zdalnego usuwania danych ze zgubionych bądź skradzionych urządzeń;

- zautomatyzowane zarządzanie bezpieczeństwem urządzenia, uwzględniające rolę użytkowników, egzekwowanie konfiguracji oraz zarządzanie cyklem życia wykorzystujące dane z katalogu bieżącego;

- automatyczne wyłączanie urządzeń i dostępu do danych użytkowników odchodzących z pracy;

- nadzór nad obiegiem i dystrybucją dokumentów, dostosowywany do ustaleń wewnątrz firmy oraz poziomów dostępu do danych przez poszczególnych pracowników;

- funkcja zarządzania grupami, pozwalająca administratorom na szybkie wprowadzanie do systemu wielu urządzeń jednocześnie.

Rynek zarządzania urządzeniami mobilnymi rośnie

Zgodnie z wynikami badań firmy IDC, wartość rynku zarządzania urządzeniami przenośnymi wzrośnie z 205,7 mln USD w 2006 r. do 345 mln USD w roku 2011*.

Przewidywana zmiana będzie spowodowana zwłaszcza zwiększeniem się liczby personelu pracującego zdalnie i bezprzewodowo, jak również potrzebą zarządzania środowiskiem IT w nowych, bardziej złożonych warunkach, gdy istotną częścią systemów staną się urządzenia przenośne. Platforma CA MDM ma duże możliwości rozbudowy i może automatycznie przejąć kontrolę nad tysiącami urządzeń w ciągu zaledwie kilku godzin.

MDM kompatybilne

Platforma CA MDM może zostać zintegrowana z innymi rozwiązaniami firmy CA, w tym z CA Asset Management, CA Identity Manager oraz CA Security Command Center. Dzięki temu smartfony BlackBerry mogą zostać łatwo włączone w rozbudowane struktury zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa. Integracja z usługą Active Directory umożliwia nieprzerwaną synchronizację urządzeń, a także ich monitorowanie i automatyczną rekonfigurację w przypadku konieczności poprawienia zgodności ustawień z zasadami zabezpieczeń obwiązującymi w przedsiębiorstwie.

„Smartfony BlackBerry i inne urządzenia przenośne coraz częściej pełnią funkcję podstawowych urządzeń komputerowych użytkowników korporacyjnych. Działy IT będą musiały stosować wobec tych urządzeń identyczne zasady zabezpieczeń i kontroli, jakie stosują dzisiaj w przypadku komputerów stacjonarnych i laptopów” – powiedział Andrzej Molski, Dyrektor Zarządzający w CA Polska. „CA MDM to optymalne rozwiązanie mogące sprostać nowym, istotnym wymaganiom w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną w przedsiębiorstwie”.

Cena

Koszt zakupu licencji na oprogramowanie CA Mobile Device Management wynosi 65 USD na jedno urządzenie.

* Raport firmy IDC „Worldwide Mobile Device Management Enterprise 2007-2011 Forecast and 2006 Vendor Shares”, dokument nr 208771 autorstwa Stacy Sudan i Stephena D. Drake’a, październik 2007 r.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej