Strona główna / Praca zdalna / OPA - porozumienie na rzecz rozwoju WiMAX
poniedziałek 07 lipiec 2008 | Torsten Gustaffson
OPA - porozumienie na rzecz rozwoju WiMAX
Dla upowszechnienia technologii i produktów WiMAX, firmy Alcatel-Lucent, Cisco®, Clearwire, Intel Corporation, Samsung Electronics i Sprint utworzyły porozumienie Open Patent Alliance (OPA). OPA będzie promować konkurencyjny model oparty na otwartych prawach do własności intelektualnej, stymulujący całą branżę WiMAX. Celem jest globalne zwiększenie wyboru i obniżenie cen sprzętu i kosztów usług związanych z technologią WiMAX oraz wykorzystującymi ją urządzeniami i aplikacjami.

WiMAX to oparta na protokole IP technologia bezprzewodowa czwartej generacji, zapewniająca przy niskich kosztach wielomegabitową szybkość transmisji – przepustowość wymaganą przez bogate treści wideo i wymagające aplikacje ery mobilnego Internetu. Technologia oparta jest na standardzie IEEE 802.16e.

Pula patentów OPA

Dla realizacji swoich celów, OPA utworzy pulę patentów WiMAX, by ułatwić uczestnikom dostęp do licencji patentowych i ich nabycie od właścicieli po przewidywalnych kosztach. Pula patentów zgromadzi najważniejsze prawa patentowe, niezbędne do wdrażania standardu WiMAX, zdefiniowanego przez WiMAX Forum i normę IEEE 802.16e. Aby zagwarantować zróżnicowanie produktów i ich zgodność interoperacyjną przy przewidywalnych kosztach, planowane podejście koncentrować się będzie na bardziej konkurencyjnej strukturze opłat licencyjnych, naliczanych jedynie za mechanizmy konieczne do opracowania produktów WiMAX. Pula patentów uwzględniać będzie rozmaite możliwości rozliczeń licencyjnych, w tym wymianę licencji między poszczególnymi uczestnikami.

Bank wiedzy

Oprócz utworzenia puli patentów WiMAX, OPA będzie propagować wiedzę o własności intelektualnej związanej z WiMAX i służyć jako jej centralne repozytorium. OPA wystąpi do właścicieli podstawowych patentów WiMAX o ich włączenie do puli patentów. Oceny wartości zgłoszonych patentów dla standardu WiMAX dokonywać będzie niezależny arbiter. Choć OPA będzie się początkowo koncentrować na standardzie WiMAX, w przyszłości może również współpracować z innymi grupami branżowymi. Porozumienie OPA, złożone początkowo z sześciu członków-założycieli, spodziewa się pozyskać sześć do dziewięciu kolejnych firm-inwestorów w celu objęcia całego łańcucha wartości WiMAX i rozszerzenia zasięgu geograficznego. Każdej z firm-inwestorów przypadnie w udziale miejsce w radzie dyrektorów OPA. OPA dysponować będzie własnym personelem, zarządzanym przez radę dyrektorów OPA, i będzie pełnić rolę agenta licencyjnego puli patentów WiMAX, reprezentując mających w niej udział licencjodawców.

Alcatel-Lucent dostarcza rozwiązania, które umożliwiają operatorom, przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym na całym świecie oferowanie użytkownikom końcowym usług głosowych, transmisji danych i wideo. Jako lider w dziedzinie sieci stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych sieci szerokopasmowych, technologii IP, aplikacji i usług, Alcatel-Lucent oferuje kompleksowe rozwiązania umożliwiające oferowanie atrakcyjnych usług komunikacyjnych, z których można korzystać w domu, w pracy i podróży. Alcatel-Lucent działając w ponad 130 krajach, jest dla swoich klientów lokalnym partnerem o globalnym zasięgu.

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują.

Firma Clearwire założona w październiku 2003 przez pioniera rozwiązań bezprzewodowych Craiga O. McCaw, jest dostawcą prostych, szybkich, przenośnych i niezawodnych bezprzewodowych połączeń internetowych. Klienci Clearwire łączą się z Internetem korzystając z licencjonowanego pasma, unikając ograniczeń linii kablowych i telefonicznych. Firma, mająca swą siedzibę w Kirkland, uruchomiła pierwsze usługi w sierpniu 2004 i obecnie oferuje je w 50 rejonach w USA, a także w Europie.

Intel Corporation

Samsung Electronics

Sprint Nextel oferuje szeroki zakres kompleksowych usług łączności bezprzewodowej i przewodowej, zapewniając konsumentom, przedsiębiorstwom i użytkownikom rządowym swobodę mobilności. Firma Sprint Nextel jest znana z tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań, w tym dwóch sieci bezprzewodowych obsługujących niemal 53 miliony klientów (stan na I kwartał 2008), w branży mobilnych usług transmisji danych, krajowych i międzynarodowych usług typu push-to-talk oraz globalnej infrastruktury internetowej warstwy 1.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej