Strona główna / Praca zdalna / Kup dla pracowników e-learning
czwartek 20 maj 2010 | Mikołaj Bibański
Kup dla pracowników e-learning
Edukacja elektroniczna staje się międzynarodowym standardem w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji pracowników. W Stanach z usług firm e-learningowych korzysta około 70% przedsiębiorstw. E-learning powoli zyskuje na znaczeniu również w Polsce.Według Elliotta Masie, znanego eksperta branżowego, e-learning oznacza „używanie technologii do projektowania, prowadzenia, wybierania, wspomagania i rozszerzania zakresu szkoleń oraz do administrowania nimi”. Dostęp do Internetu oraz wysoka przepustowość łącza to podstawowe warunki jakie muszą być spełnione by korzystać z e-learningu. Często nie potrzeba nawet komputera i można posłużyć się zwykłym smartfonem. Korzyści to odpadnięcie kosztów związanych z wynajęciem sali i dojazdem, cateringiem, produkcja materiałów (druk) i oczywiście także honorariami wykładowców.

Szkolenie formalne i nieformalne

Z badań przeprowadzonych przez Departament Pracy USA wynika, że 70% szkoleń w miejscu pracy ma charakter nieformalnych procesów uczenia się, które zainicjowane są przez pracowników szukających informacji niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań.

Jedynie 30% szkoleń w miejscu pracy odbywa się w ramach formalnych programów szkoleniowych, zaplanowanych i stymulowanych przez firmy zatrudniające pracowników. Krótko mówiąc szkolenia formalne, które - nie dość że wymagają pieniędzy i większego wysiłku niż szkolenia nieformalne, dają mniej wiedzy. Znacznie więcej pracownicy przyswajają na swoim miejscu pracy, ucząc się we własnym zakresie.

Wdrożenie e-learningu może przynieść firmie wiele korzyści, zarówno z perspektywy kosztów, czasu, jak i samego nauczania. Pracodawca może teraz mieć wpływ nie tylko na formalny proces nauczania. Obecnie dzięki e-learningowi, możliwy jest wpływ także na nauczanie nieformalne i dostosowanie go do potrzeb swojego najważniejszego zasobu, jakim są pracownicy przedsiębiorstwa.

SkillSoft
Rozwiązania SkillSoft zostały stworzone w celu maksymalizacji wyników biznesowych organizacji. Łączą szeroki zakres treści e-learningowych i zasobów wiedzy z elastyczną i wygodną technologią oraz usługami wsparcia. Proces edukacyjny proponowany przez SkillSoft został zaprojektowany w celu efektywnego wykorzystania budżetów szkoleniowych z punktu widzenia realizacji celów biznesowych i zarządzania kapitałem społecznym.

Oferta SkillTech

  • SkillTech zapewni dostęp do kompleksowego zestawu kursów i certyfikowanych szkoleń obejmujących takie obszary jak strategia biznesowa, zarządzanie finansami, przywództwo, zarządzanie projektami oraz podstawy sprzedaży i umiejętności obsługi klienta.
  • Przedstawiciele firm i instytucji publicznych mają szansę uczestnictwa w treningach m.in. z zakresu metodologii Six Sigma, strategii marketingowej, zarządzania produktem, podstaw finansów i księgowości, mentoringu oraz umiejętności prezentacyjnych.
  • Obok bezpośredniej oferty szkoleń, SkillTech planuje również stworzenie sieci partnerskiej z firmami e-learningowymi, szkoleniowymi, doradczymi i innymi organizacjami, które tworzą nową wartość dzięki uzupełnieniu własnej oferty o treści szkoleniowe proponowane przez SkillSoft.

Books 24x7

Poza dostępem do informacji zawartych w szkoleniu, użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów elektronicznej biblioteki Books 24x7 oraz symulacji pozwalających poznawać autentyczne sytuacje biznesowe lub zawodowe. Zasoby cyfrowej platformy Books 24x7 umożliwiają całodobowe korzystanie z ponad 26 tysięcy publikacji (książki, kursy, poradniki, filmy wideo) dotyczących szerokiej gamy zagadnień biznesowych i informatycznych. Wszystkie materiały są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania platform e-learningowych.

Co na rynek polski

Dzięki spolszczeniu narzędzi do opracowań autorskich, każdy produkt może podlegać edycji, nawet przez osoby niezbyt biegle władające językiem angielskim. Jednak warto wspomnieć, że spośród 6000 kursów spolszczone jest nieco ponad 200. Wszystkie kursy mają budowę modułową, więc można je dowolnie ze sobą łączyć, tworząc wyspecjalizowane kompozycje, programowo odpowiadające wymaganiom pracodawcy.

Co robią pracownicy w sieciach spoołecznościowych

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej