Strona główna / Praca zdalna / Jak nie płacić kar w ITD
sobota 08 październik 2011 | Krzysztof Oflakowski
Jak nie płacić kar w ITD
Zmiana ustawy o transporcie drogowym wprowadzi nowy taryfikator kar nakładanych przez ITD na firmy transportowe. Z 15 do 10 tys. zł zmniejszy się maksymalna wysokość grzywny, jaką Inspektorzy Transportu Drogowego będą mogli nałożyć na przewoźnika w trakcie kontroli drogowej. Wysokość kar w przypadku kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa będzie uzależniona od liczby zatrudnionych kierowców i wyniesie od 15 do 30 tys. zł. 40 tys. zł zapłacą natomiast spedytorzy i transportowi pośrednicy. Ustawa wejdzie w życie z początkiem nowego roku, ale firmy szukają skutecznych rozwiązań już dziś.
Tagi: firma, itd, kary umowne,

W sytuacji, kiedy większość firm transportowych w Polsce balansuje na granicy bankructwa, 30 do 40 % floty stoi na parkingach, a stawki za fracht wahające się w granicach 0,5 euro za 1 km nie pokrywają nawet kosztów przewozu, posłowie uznali, że należy zracjonalizować przepisy i dostosować je do kondycji przewoźników. Nowa ustawa ma przede wszystkim ograniczać działania nieuczciwej konkurencji, zwiększać funkcje prewencyjne przepisów i usuwać biurokratyczne bariery utrudniające prowadzenie działań przewozowych. Tymczasem firmy systematycznie wdrażają nowe rozwiązania wewnętrzne mające usprawnić funkcjonowanie transportu i zapobiec przed karami ITD.

Nowe kary, nowe rozwiązania

Jak dotąd, najczęstszym powodem nakładania sankcji na firmy transportowe były niezgodności w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Wiele do życzenia pozostawiała także dokumentacja pracownicza, naliczanie dodatków za nadgodziny i pracę w dni wolne. Odpowiedzialność za prowadzenie rozliczeń pracowników i odpowiednich ewidencji leży po stronie przewoźników, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na informatyzację, usprawniając tym samym zarządzanie i prowadzenie biznesu.

Oprogramowanie dedykowane firmom transportowym to przede wszystkim automatyzacja czasochłonnych procedur, do których obligują odpowiednie ustawy. Ponadto poziom skomplikowania polskich i europejskich przepisów wymusza na przedsiębiorcach, zarówno tych z sektora MSP,  jak i większych podmiotów, wprowadzanie skuteczniejszych rozwiązań systemowych. Sytuacja ta jest szczególnie trudna dla dużych firm, dysponujących własną flotą transportową, ponieważ po zmianie ustawy to one zapłacą najwięcej”– mówi Jadwiga Wojtas z Soneta Sp. z o.o., twórcy enova.4Trans.

  • W obliczu statystyk mówiących, że ponad połowa kar nałożonych przez ITD dotyczy nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ewidencji pracowniczych i dokumentacji czasu pracy kierowców, wdrażanie skutecznych rozwiązań systemowych wydaje się wręcz niezbędne. Póki, co obowiązują jeszcze stare, w opinii przewoźników, nieadekwatne do sytuacji przepisy, ale informatyzacja branży transportowej jest nieunikniona, zwłaszcza, że to także ograniczenie kosztów i minimalizacja błędów popełnianych przez pracowników.

Taryfikator kar od 1.01.2012r.

W przypadku przewoźników suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenie stwierdzone podczas kontroli drogowej nie wyniesie więcej niż 10 tys. zł. Kierowca zatrzymany do kontroli może zapłacić od 300 zł do 2.000 , a osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub odpowiedzialna za transport od 500 zł do 2.000 . O wysokości grzywny po kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa zadecyduje liczba zatrudnianych kierowców. Dla podmiotów zatrudniających lub wykorzystujących do wykonywania przewozów do 10-ciu kierowców suma kar wyniesie maksymalnie 15 tys. zł. Największe firmy, zatrudniające ponad 250-ciu kierowców zapłacą do 30 tys. zł. Wzrosną natomiast kary dla firm wykonujących czynności związane z przewozem drogowym. Spedytorzy, nadawcy, odbiorcy, załadowcy, organizatorzy wycieczek i turystyki zapłacą do 40 tys. zł.

 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej