Strona główna / Po godzinach / Podatek wzrośnie 1500 razy? Społeczeństwo zapłaci.
poniedziałek 23 sierpień 2010 | Robert Kamiński
Podatek wzrośnie 1500 razy? Społeczeństwo zapłaci.
W świecie nowoczesnych technologii cyfrowych umożliwiających łatwe kopiowanie, istnienie  systemu opłat mających rekompensować  ewentualne straty twórców wydaje się uzasadnione. Czy jednak 1500 krotna podwyżka  jest akceptowalna?

Jest oczywiste, że nowoczesne technologie cyfrowe mogą służyć do powielania wszelkiego rodzaju utworów, na co zezwala zresztą instytucja tzw. dozwolonego użytku osobistego powołana ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Jednocześnie ustawodawca  przewidział w art. 20 i 211 ustawy system opłat uiszczanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Organizacje te dokonują repartycji zainkasowanych kwot na rzecz uprawnionych twórców i podmiotów praw pokrewnych.

Rozporządzenie zostało znowelizowane z dniem 1 stycznia 2009 r. w odpowiedzi na postęp technologiczny ostatnich kilku lat. Pojawiło się na rynku szereg nowych urządzeń i nośników, których rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu nie obejmowało (płyty Blu-Ray i HD DVD, urządzenia systemu High Definition, urządzenia z pamięcią FLASH oraz wykorzystujące możliwości komunikacji przez port USB itd.). Nowelizacja dotyczyła jednak tylko załączników nr 1 i 2, tj. katalogu urządzeń i nośników służących do kopiowania utworów z zakresu audio i wideo.

 W dniu 4 września 2009 r. przez trzy organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” oraz Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL  przygotowany został nowy projekt, który dodaje nowe kategorie urządzeń - szybkie faksy i  cyfrowe aparaty fotograficzne.

Według pomysłodawców dotychczasowa stawka – 0,001% ceny sprzedaży – nie zapewnia twórcom wpływów, które pozwalają uznać, że cel ustawodawcy, jakim jest rekompensata strat ponoszonych przez twórców w wyniku obowiązywania w prawie autorskim instytucji dozwolonego użytku osobistego, został osiągnięty. Projekt przewiduje nową stawkę w wysokości 1,5% (!!!).

Jak to działa?

Mamy więc oto kilka słabo znanych organizacji, które w imieniu twórców zamierzają drastycznie podnieść haracz aby rekompensować ich potencjalne straty. Co ciekawe nie wiadomo przy tym do kogo (jeżeli w ogóle) trafiają te pieniądze i na jakich zasadach. Jest oczywiste, że podniesiona danina uderzy przede wszystkim w administrację publiczną, która wciąż zużywa olbrzymie ilości papieru, oraz przedsiębiorców. Warto podkreślić, że obu tych sektorów – ze względów oczywistych – „dozwolony użytek osobisty” nie dotyczy. Dlaczego więc mają ponosić skutki Tej nowelizacji?

Wydawać by się mogło, że z punktu widzenia budżetu Państwa zabieg nie ma większego znaczenia. Dodatkowe wpływy z VAT zapewne wyniosły kilkaset tysięcy. Jeżeli jednak wzrosną 1500 razy – to już jest nad czym się pochylić.

Nowy podatek miałby obowiązywać już od stycznia 2011. Czy będzie? Miejmy nadzieję, że protesty zgłoszone do ministra Zdrojewskiego między innymi przez KiG i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przyniosą skutek i nie będziemy musieli przełknąć kolejnej po VAT podwyżki podatku.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej