sobota 05 maj 2018 | Robert Kamiński

Kto odpowiada za wydatki?

Szefowie dzia┼é├│w IT s─ů zaniepokojeni wydatkami na cele technologiczne, o kt├│rych decyduj─ů inne piony. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Snow Software wynika, ┼╝e osoby zarz─ůdzaj─ůce dzia┼éami IT firm odpowiedzialne s─ů za wydatki na cele zwi─ůzane z technologi─ů, nad kt├│rymi nie maj─ů kontroli

Boom na rynku aplikacji w chmurze i rozwi─ůza┼ä typu IaaS (Infrastructure as a Service) da┼é poszczególnym pionom firm mo┼╝liwo┼Ť─ç pozyskiwania istotnego dla ich dzia┼éalno┼Ťci oprogramowania, co w coraz wi─Ökszym stopniu prowadzi do pomijania dzia┼éów IT w procesie definiowania, zakupu i zarz─ůdzania inicjatywami w obszarze IT.  Badanie wykaza┼éo, ┼╝e zmiany w dziedzinie zakupu i u┼╝ycia produktów IT oznaczaj─ů pog┼é─Öbienie rozdzia┼éu IT od pionów zajmuj─ůcych si─Ö kluczow─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů przedsi─Öbiorstw.

Obawy zwi─ůzane z kontrol─ů nad zakupem produktów informatycznych

24% respondentów deklaruje, ┼╝e przynajmniej po┼éowa wydatków na cele technologiczne w ich firmach podlega kontroli poszczególnych pionów, nie za┼Ť zespo┼éu IT. Co wi─Öcej, 19% twierdzi, ┼╝e dzia┼é IT w ich organizacji ma coraz mniej kontroli nad tego rodzaju wydatkami.

Badanie wykaza┼éo skal─Ö obaw kierowników dzia┼éów IT w zwi─ůzku z faktem, ┼╝e coraz wi─Ökszy wp┼éyw na zarz─ůdzanie wydatkami na cele zwi─ůzane z technologiami maj─ů poszczególne piony ich organizacji.    

  • 90% z nich wyra┼╝a obaw─Ö, ┼╝e w efekcie przygotowanie audytu jest procesem bardziej czasoch┼éonnym i skomplikowanym.
  • 83% uczestników badania obawia si─Ö, ┼╝e wydatki na us┼éugi w chmurze mog─ů wzrasta─ç w sposób niekontrolowany.
  • 70% wyra┼╝a zaniepokojenie rosn─ůcym ryzykiem zwi─ůzanym z bezpiecze┼ästwem danych.
  • 60% wyra┼╝a zaniepokojenie lub powa┼╝n─ů obaw─Ö w zwi─ůzku z zagro┼╝eniem niezgodno┼Ťci repozytoriów informatycznych z umowami licencyjnymi.
  • 4% obawia si─Ö utraty kontroli i wp┼éywu na wydatki na cele technologiczne.
  • 42% skar┼╝y si─Ö na brak wgl─ůdu w wydatki na cele technologiczne.
  • 29% uwa┼╝a, ┼╝e ich kontrola nad kosztami rozwi─ůza┼ä IT w firmie jest coraz mniejsza.

Dzia┼éy IT maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç dzia┼éania w sposób bardziej innowacyjny i strategiczny

Pomimo wyra┼╝anych obaw, 69 procent respondentów postrzega rosn─ůc─ů kontrol─Ö poszczególnych pionów przedsi─Öbiorstw nad wydatkami na cele zwi─ůzane z technologi─ů jako mo┼╝liwo┼Ť─ç lepszego wspó┼édzia┼éania z nimi i zapewnienia ich dzia┼éaniom lepszego wsparcia.  

 

  • 65 procent respondentów uwa┼╝a, ┼╝e zaanga┼╝owanie poszczególnych dzia┼éów firm nie wp┼éynie negatywnie na zwinno┼Ť─ç i innowacyjno┼Ť─ç ich dzia┼éania. 
  • 49 przewiduje, ┼╝e rosn─ůcy wp┼éyw dzia┼éów przedsi─Öbiorstw na wydatki na cele zwi─ůzane z IT stworzy mo┼╝liwo┼Ť─ç ich osobistego zaanga┼╝owania w bardziej strategiczne inicjatywy.
  • 30 procent zg┼éasza, ┼╝e opisane zmiany sprawi┼éy, ┼╝e ┼éatwiej jest skierowa─ç uwag─Ö zarz─ůdów przedsi─Öbiorstw na kwestie zwi─ůzane z cyfrow─ů transformacj─ů oraz ┼╝e wp┼éywaj─ů one na lepsze zrozumienie tych kwestii przez osoby decyzyjne.

„Nie ma w─ůtpliwo┼Ťci co do tego, ┼╝e w obliczu zmieniaj─ůcych si─Ö modeli realizacji zakupów produktów technologicznych wielu szefów dzia┼éów IT zmaga si─Ö z problemem rozd┼║wi─Öku pomi─Ödzy pionami odpowiedzialnymi za kluczow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç firm i zespo┼éami IT, okre┼Ťlanego jako Disruption Gap. Niemniej, osoby zarz─ůdzaj─ůce dzia┼éami IT nie musz─ů si─Ö obawia─ç tych zmian. Przedstawione badanie pokazuje, ┼╝e perspektywicznie my┼Ťl─ůcy szefowie IT przystosowuj─ů si─Ö do zmian, staj─ůc si─Ö cenionymi doradcami dla innych dzia┼éów,” - mówi Axel Kling, Dyrektor Generalny firmy Snow Software. 

„Coraz cz─Ö┼Ťciej oczekuje si─Ö, ┼╝e kierownik dzia┼éu IT nie tylko okre┼Ťli zakres indywidualnych projektów i b─Ödzie nimi zarz─ůdza┼é, ale te┼╝, ┼╝e zapewni dyrektorowi finansowemu i zarz─ůdowi wgl─ůd w wydatki na produkty technologiczne, skumulowane plany tych wydatków dla ca┼éej organizacji (niezale┼╝nie od tego kto jest w┼éa┼Ťcicielem danego projektu), oraz gwarancj─Ö m─ůdrego rozporz─ůdzania funduszami.    Nie da si─Ö tego osi─ůgn─ů─ç bez w┼éa┼Ťciwego rozwi─ůzania.  Realizacja tych zada┼ä jest niemo┼╝liwa bez wiedzy na temat skali u┼╝ycia technologii, co oznacza konieczno┼Ť─ç implementacji dojrza┼éych procesów i analiz maj─ůcych prze┼éo┼╝enie na praktyczne rozwi─ůzania.” - wyja┼Ťnia Axel Kling.

Snow Software