Strona główna / Analizy / Mobilność zwiększa produktywność!
środa 01 lipiec 2009 | Serwis prasowy/KwF
Mobilność zwiększa produktywność!
Prawie 90 procent polskich pracowników biorących udział w międzynarodowej ankiecie dotyczącej środowiska pracy, przeprowadzonej przez Kelly Services twierdzi, że technologie mobilne takie jak smartfony lub laptopy zwiększyły ich wydajność i - zdaniem wielu - wpłynęły także na równowagę pomiędzy ich życiem zawodowym a prywatnym.

Jak pokazały wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie Kelly Services*, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie HR, zdaniem 73 procent respondentów możliwość pracy poza biurem, pozostając jednak w ciągłym z nim kontakcie była znaczącym osiągnięciem, nawet jeśli ponad jedna trzecia pracowników pracuje z tego powodu dłużej.

Dyrektor operacyjny Kelly Services Poland, Vital Bigler twierdzi, iż rozwój urządzeń mobilnych znacząco przyczynia się do zwiększania elastyczności i produktywności pracowników.

"Wielu pracowników ma w tej chwili możliwość pracy z domu lub poza biurem, co znacząco przyczynia się do zwiększania efektywności ich pracy i sprzyja lepszej równowadze pomiędzy ich życiem prywatnym a zawodowym. Nawet, jeśli niektórzy z nich pracują teraz dłużej, jest to rekompensowane większą wolnością i elastycznością wirtualnego biura", powiedział Vital Bigler.

Główne wnioski płynące z badania:

  • 90 procent badanych twierdzi, że możliwość zdalnej pracy jest dla nich atrakcyjna lub bardzo atrakcyjna.
  • 39 procent respondentów jest zdania, że od czasu wprowadzenia technologii mobilnych pracują oni dłużej niż wcześniej. Takiego zdania są szczególnie respondenci z pokolenia wyżu demograficznego (w wieku 48-65 lat).
  • Osoby reprezentujące pokolenie "Y" (w wieku 18-29 lat) są najbardziej zadowolone z równowagi pomiędzy ich pracą a życiem prywatnym, natomiast osoby z pokolenia wyżu demograficznego (48-65 lat) najmniej.
  • Przedstawicielom pokolenia X (w wieku 30-47 lat) praca zdalna i praca z domu podobają się najbardziej.

Największy wzrost produktywności związany z dostępem do nowych technologii odnotowują pracownicy najstarsi (w wieku 48-65 lat), jednak dla wszystkich grup jest on wyraźnie zauważalny. 58% pytanych twierdzi, że ich produktywność w związku z dostępem do technologii mobilnych jest "znacznie większa", 30% uważa, że jest ona "trochę większa". Tylko 1% badanych twierdzi, że ich efektywność w pracy obniżyła się w związku z większym dostępem do technologii mobilnych, a dla 11% pozostała ona na tym samym poziomie.

"W miarę jak pracownicy coraz chętniej wykorzystują nowe technologie, granica pomiędzy pracą a ich życiem prywatnym staje się mniej zauważalna. Natomiast pracodawcy, którzy wdrażaja nowe technologie w celu usprawnienia pracy, mają większe szansena zmaksymalizowanie korzyści płynących z większej produktywności, a także wzmocnienie wizerunku swoich firm, jako pożądanych pracodawców", podsumowuje Vital Bigler.

*Kelly Global Workforce Index zebrał opinie prawie 100,000 osób z 34 państw, włączając Polskę.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej