Strona główna / Analizy / Niezły wynik Intela w 2Q 2009
niedziela 19 lipiec 2009 | Serwis prasowy/Intel E2H
Niezły wynik Intela w 2Q 2009
Intel opublikował wyniki drugiego kwartału 2009. Przychody skoczyły o 12 procent zaś marża brutto o 5,5 punktu procentowego w stosunku do Q1. Opublikowany raport nie uwzględnia rekordowej kary nałożonej przez KE.

 

14 lipca 2009 ogłosiła Intel Corporation przychody za drugi kwartał 2009 roku w kwocie 8,0 mld USD. Wyłączając wpływ kary nałożonej przez Komisję Europejską, spółka odnotowała zysk operacyjny (liczony bez zachowania zasad GAAP) w wysokości 1,4 mld USD, zysk netto w kwocie 1,0 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 18 centów. Licząc zgodnie z metodologią GAAP, spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 12 mln USD, stratę netto w kwocie 398 mln USD i stratę na akcję równą 7 centów. Kara nałożona przez KE nie stanowi podstawy do odliczeń podatkowych. Na koszty podatkowe została utworzona rezerwa w wysokości 348 mln USD.

Producent z ciągle niezłą sprzedażą

Najważniejszy, z punktu widzenia firmy posiadającej duże fabryki, ogólny wolumen sprzedaży mikroprocesorów (w pozycji sztuki wyprodukowane) był wyższy od 1Q 2009. Intel, którego kondycja zależy od stanu gospodarki światowej jest producentem procesorów a tym samym liderem technologii uznanej za najbardziej rozwiniętą wśród IT. O ile procesory stanowią serce technologii informatycznych w dużym zakresie wirtualnych to jednak producent sprzedaje swoje procesory na realnym rynku. Ten zaś jest na zakręcie. Ma być jednak lepiej.

„Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają poprawiającą się sytuację na rynku PC. Uzyskaliśmy najlepszy wzrost przychodów między pierwszym a drugim kwartałem od 1988 r. i jasne perspektywy lepszych wyników w drugiej połowie roku, zgodnie z regułami sezonowości” –  powiedział prezes Intela Paul Otellini.

Sprzedaż wg oczekiwań -  Atom lokomotywą

Z punktu widzenia Intela ważne za poziom zapasów spadł o prawie ¼ miliarda USD. Spadła też średnia cena sprzedaży procesorów co należy tłumaczyć właśnie presją rynku producentów sprzętu będącego w kłopotach. Widać, że lokomotywą sprzedaży jest Intel Atom (procesory i chipsety), który wygenerował przychody w wysokości 362 mln USD. Tu dynamika wyniosła 65 procent w stosunku do Q1 2009. Koszty restrukturyzacji oraz trwałej utraty wartości aktywów a także wartość pozycji „strata netto z inwestycji kapitałowych”  - były niższe niż oczekiwał Intel.

 

Kluczowe dane sprawozdania Intel 2Q 2009

 • Marża brutto wyniosła 50,8 procenta i była wyższa od oczekiwań spółki.
 • Średnia cena sprzedaży (ASP) procesorów była niższa w poprzednim kwartale.
 • Wyłączając dostawy procesorów Intel Atom, średnia cena sprzedaży procesorów nieznacznie spadła w stosunku do ubiegłego kwartału.
 • Przychody ze sprzedaży procesorów i chipsetów Intel Atom wyniosły 362 mln USD, zwiększając się o 65 procent względem pierwszego kwartału.
 • Wartość zapasów spadła w drugim kwartale o 240 mln USD.
 • Wydatki (badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia) wyniosły 2,6 mld USD, nieznacznie przekraczając oczekiwania spółki.
 • Koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów wyniosły 91 mln USD i okazały się niższe od oczekiwań firmy.
 • Strata netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych wyniosła 38 mln USD, mniej niż oczekiwała spółka.

 

Klauzula czynników ryzyka

Powyższe oświadczenia oraz wszelkie inne stwierdzenia w tym dokumencie odnoszące się do planów i oczekiwań względem trzeciego kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Na rzeczywiste wyniki firmy Intel wpływać może wiele czynników, a wszelkie odchylenia od aktualnych oczekiwań firmy Intel ich względem mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty będą odbiegać znacząco od tego, co stwierdzono w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Intel aktualnie uznaje, że przedstawione poniżej czynniki mogą przyczynić się do powstania znaczących różnic między rzeczywistymi wynikami a oczekiwaniami spółki.

Dlaczego wszyscy lubią Atom

Podobne artykuły
 • Nowy Intel Atom do tabletów

  Intel wprowadza nową platformę dla urządzeń mobilnych. Poprzednio określana jako Oak Tr...
 • Nowy Atom Intela

  Netbooki i desktopy otrzymają nowe serce. Intel zaprezentował dzisiaj nowe procesory In...
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej