Strona główna / Analizy / Raport o znaczeniu własności intelektualnej
niedziela 06 wrzesień 2009 | Serwis prasowy/KPMG
Raport o znaczeniu własności intelektualnej
Własność intelektualna i jej ochrona to jeden z filarów gospodarki. Dotyczy przy tym zarówno Internetu jak i sfery realnej sektora przedsiębiorstw. W obu zakresach jest probierzem jakości systemu prawnego oraz faktycznego stosunku do własności niematerialnej.

 

KPMG i Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych PROMARKA opublikowały 1 września 2009 raport dotyczący własności intelektualnej. Raport omawia problem naruszenia i wyceny własności intelektualnej oraz aspekty podatkowe i prawne zarządzania własnością intelektualną. 

Cel i metodyka badania

Oprócz poziomu ochrony własności intelektualnej w gospodarce, celem badania było określenie skali naruszeń własności oraz strategii i metod zarządzania własnością intelektualną w Polsce. W badaniu uczestniczyło 75 przedsiębiorstw z sektora dóbr konsumpcyjnych. Respondentami byli prezesi i członkowie zarządów firm lub osoby przez nich upoważnione do nadzorowania spraw własności intelektualnej.

Nie jest źle

Raport dostarcza szeregu informacji, które obalają mit o odstawaniu Polski od państw europejskich. Ogólny poziom ochrony własności intelektualnej w Polsce jest wyższy niż wynikałoby to z wcześniejszych badań. Chociaż Polska notuje liczbę zgłaszanych wynalazków na poziomie identycznym z latami…60-tymi to, na tle innych krajów nie jest to zły wynik, porównywalny z krajami tak innowacyjnymi jak np. Szwecja.

 

Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego konkluduje – „Urząd Patentowy przyjął w pierwszej Polowie 2009 roku 14 895 zgłoszeń. Biorąc pod uwagę te dane można przewidywać, że wzrost liczby zgłoszeń utrzyma się w roku bieżącym i w latach następnych.  Wpływ na te decyzję ma fakt, że zarówno uczelnie i inne jednostki naukowe, jak również mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania refundacji kosztów zgłoszenia z funduszy budżetowych lub europejskich, którymi dysponuje resort nauki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości”.

„Ogólnopolski poziom ochrony własności intelektualnej w Polsce jest wyższy niż wynikałoby z wcześniejszych badań. Rzeczywiście per capita Polska zajmuje czwarte od końca miejsce w Unii Europejskiej, ale już w wartościach bezwzględnych – miejsce czternaste, a pod względem dynamiki wzrostu liczby zgłoszeń zajmujemy miejsce w ścisłej czołówce - piąte w przypadku średniej dynamiki z ostatnich 10 lat oraz drugie w przypadku dynamiki zgłoszeń w ostatnim roku” – stwierdził  Tomasz Grunwald z KPMG

Niska skuteczność ochrony

Jak wskazują komentarze do badania, relatywnie dużym problemem polskich firm jest niska skuteczność wniosków o ochronę własności intelektualnej.

W przypadku wspólnotowych znaków towarowych skuteczność polskich zgłoszeń wynosi zaledwie 40%, podczas gdy dla większości krajów starej UE - ponad 80%. Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest - z jednej strony brak przesłanki nowości (firmy zgłaszają coś, co jest już chronione), a z drugiej strony niska jakość samych wniosków” – zaznacza Mariusz Strojny, Manager, Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe KPMG. Pełna wersja raportu: KPMG – Intelektualne złoto

Zarządzanie wartością znaków towarowych dopiero startuje

Badanie wykazało, iż zarządzanie wartością znaków towarowych pozostaje jeszcze dla wielu przedsiębiorstw obszarami do wykorzystania w przyszłości. Do firm powoli dociera, że stawka jest wysoka, gdyż znaki towarowe warte są często dziesiątki lub setki milionów złotych i bywają najcenniejszymi aktywami spółek w sektorze dóbr konsumpcyjnych. 

„Badane firmy tracą średnio 4 mln zł rocznie wskutek naruszeń ich własności intelektualnej. Średnia roczna strata przypadająca na jednego pracownika - w wyniku naruszeń własności intelektualnej - wynosi 8 000 zł, przy czym firmy z kapitałem zagranicznym ponoszą straty średnio o 16% wyższe niż firmy polskie” - tłumaczy Beata Iwanienko, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie ProMarka.

Własność intelektualna może być lekarstwem na spowolnienie gospodarcze - podsumowuje Tomasz Grunwald, Partner Doradztwo Podatkowe KPMG. W okresie spowolnienia gospodarczego możliwość uwolnienia tego typu rezerw, np. z tytułu opłat licencyjnych, może być doskonałym pomysłem na poprawę rentowności.

Optymizm wraca do firm

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej