Strona główna / Analizy / MS Indeks - dodatkowe badania
wtorek 08 maj 2007 | Cezary TCHOREK-HELM
MS Indeks - dodatkowe badania
Dzisiaj największym konkurentem MS Windows Vista jest... MS Windows XP a już w sierpniu 2005 niemal 75% ankietowanych przedsiębiorców oczekiwało, że IT wymusi podniesienie poziomu usług administracji publicznej. Co słychać w IT w powiązaniu z gospodarką i sektorem małych i średnich przedsiębiorstw - pokazuje szczegółowa część badania MS Indeks.

Oprócz badań standardowych - badania MS Indeks - sukcesywnie rozszerzano o pytania dotykające szerszego spektrum działania sektora MSP (małych i średnich firm). Pytania dodatkowe dotyczyły gospodarki, techniki oraz planowania inwestycji. Poniżej szczegóły z najnowszej publikacji „Małe i średnie firmy a informatyka”. Zadawane pytania dodatkowe (poza standardem dotyczącym IT) można podzielić na 3 grupy składające się odpowiednio z pytań ogólnogospodarczych, pytań technicznych i pytań dotyczących planów zakupów (inwestycji).

Na urzędników – Internet!

Ciekawe wyniki odnotowano w badaniu styku sektora gospodarczego z administracją publiczną. Nadzieje związane ze zwiększeniem przejrzystości procedur administracyjnych wynikały z otwartej funkcji Internetu. Na pytanie „Czy informatyka i Internet mogą zmniejszyć nierzetelność urzędników?” twierdząco odpowiedziało niemal 75% przedsiębiorców, w tym aż 31% „zdecydowanie tak”.

E-administracja nie może kosztować

Zapotrzebowane na e-administrację badane skłonnością do poniesienia kosztów podpisu elektronicznego jest wyraźnie korelowane wysokością opłat (kosztów). Znakomita większość firm (49,04% badanych) w maju 2006 r. za podpis elektroniczny była skłonna zapłacić nie więcej ni z 200 zł a do 50 zł koszty akceptowało 38,85% przedsiębiorców. Tylko 11,92% odpowiedziało że może wydać więcej niż 600 zł. Wyniki te odnoszą się do sytuacji kiedy podpis elektroniczny ułatwiłby załatwienie ponad połowy spraw.

Niewykorzystane szkolenia IT

Największą barierą dla rynku szkoleń IT jest brak potrzeb ze strony przedsiębiorstw. W ten sposób zdefiniowało ten stan ponad 66% badanych firm. Drugim najczęstszym z wymienianych powodów był dalszy priorytet finansowy szkoleń (29%).

Czego (z IT) oczekuję od nowych pracowników?

W tym zakresie, za najbardziej pożądaną umiejętność uznawano kolejno: pakiet biurowy (88,7%), posługiwanie się poczta elektroniczną (73,7%), wyszukiwanie informacji w Internecie (61,2%). Znacznie mniej ankietowanych wskazywało, iżby pożądana cechą nowego pracownika miało być „przeglądanie Internetu”. Badanie wykazało, iż wymagania firm małych są wyraźnie większe niż dużych, co można tłumaczyć mniejszymi budżetami szkoleniowymi i brakiem gotowości firm do „nauczania w pracy” nowych pracowników (poniżej 6% odpowiedzi).

Technika czyli telekomunikacja

W grupie pytań technicznych istotne pytania odnosiły się do korzystania z telefonii VoIP/IP (MS Indeks – listopad 2006). Zauważalnym trendem jest brak zaufania firm do rozwiązań konsumenckich takich jak Skype czy Talk co powiązane jest z przekonaniem o braku bezpieczeństwa tych rozwiązań dla biznesu. Wśród jednak tych, którzy korzystają z telefonii VoIP/IP liderem pozostaje Skype – niemal 12%. Z drugiej strony profesjonalne rozwiązania telefonii IP ciągle są uważane za zbyt kosztowne lub wymagające specjalistycznej wiedzy przy instalacji i konfigurowaniu.

Konkurencja tkwi wewnątrz

Niejako przy okazji badania skłonności inwestycyjnych do rozbudowy sieci (niemal 30% firma planowało zakup serwera), oraz ewentualnych planów migracji do rozwiązań WiFi, 14. edycja badań MS Indeks potwierdziła obiegowa opinię, iż największym konkurentem systemu MS Windows Vista jest obecnie...MS Windows XP!

Prawie 74% ankietowanych przedsiębiorców planuje wybrać w ciągu najbliższego półrocza właśnie XP. Inne, preinstalowane, systemy planowane do zakupu to odpowiednio Vista (9,23%) i Linux (3,85%). Warto wreszcie odnotować, że 5,96% respondentów nie planowało zakupu systemu operacyjnego zaś w 5,96% przypadków brak było refleksji co ma być planowane.

Po więcej danych i informacji tego typu Komputer w Firmie zaprasza do działu Badania.

Podobne artykuły
Komentarze
comments powered by Disqus
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej