Strona główna / Analizy / Działy finansowe nie są efektywne?
poniedziałek 29 marzec 2010 | Robert Kamiński
Działy finansowe nie są efektywne?
IBM przedstawił wyniki najnowszego badania opinii ponad 1900 dyrektorów finansowych (CFO) i pracowników finansowych wyższego szczebla z 81 państw z 35 różnych branż z całego świata. Wyniki badania IBM CFO Study wskazują na wzrost znaczenia roli dyrektorów finansowych w zarządach.
Tagi: raport, badanie, ibm, msp,

 Średnio, ponad 70% dyrektorów finansowych twierdzi, że odgrywają przynajmniej rolę doradcy lub decydenta w szeregu kwestii dotyczących strategii działania przedsiębiorstwa, w odróżnieniu od tych, którzy zaznaczyli brak takiej roli. Jednocześnie więcej niż 45 procent dyrektorów finansowych uważa, że ich działy nie są efektywne w zakresie integracji informacji i zarządzania ryzykiem.

Twórcy Wartości

Wśród badanych dało się zauważyć grupy organizacji finansowych nazwanych „Twórcami Wartości”, które były bardziej efektywne od pozostałych we wszystkich badanych kategoriach, a w tym w zarządzaniu ryzykiem, mierzeniu i monitorowaniu wydajności biznesowej oraz integracji informacji pochodzących od firm i organizacji zewnętrznych.

„Twórcy Wartości”, regularnie osiągali znacznie lepsze wyniki, niż ich koledzy dzięki podnoszeniu jakości dwóch obszarów w obrębie swojej działalności:

  • Wydajność finansowa - stopień standaryzacji procesów i danych
  • Wnikliwość finansowa - stopień dojrzałości umiejętności finansowych, technologicznych i analitycznych, umożliwiających optymalizację biznesu, planowanie i wyciąganie wniosków.

Badanie wskazuje, że poprawa jakości procesów i danych, integrowanie informacji i wykorzystywanie analityki biznesowej są kluczowymi umiejętnościami, które wspomagają rozwój wiedzy biznesowej i zarządzanie ryzykiem.

W rzeczywistości firmy „Twórców Wartości”, w porównaniu do pozostałych przedsiębiorstw, osiągały znacznie lepsze rezultaty w każdej z badanych miar finansowych – włączając w to stopę zwrotu z kapitału inwestycyjnego (ROIC), wzrost dochodów i wskaźnik EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji.)

Jak zostać Twórcą Wartości?

Wyniki badania wskazują, że dyrektorzy finansowi odgrywają coraz większą rolę w kwestiach strategicznych i operacyjnych, by szybciej podejmować lepsze decyzje biznesowe. „Wartość” oznacza wkład działów finansowych w pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, podczas gdy „Twórca” odnosi się do roli dyrektorów finansowych w standaryzowaniu oraz integrowaniu informacji i procesów, niezbędnych w skutecznej współpracy w biznesie.

 „Twórcy Wartości” – bardziej niż inne grupy – posiadają wiedzę i umiejętności, by doradzać na poziomie przedsiębiorstwa. Są oni w stanie oceniać szanse i ryzyko biznesowe w szerszej perspektywie oraz rekomendować rozwiązania.

Jak zwiększyć wydajność?

Jednym z powodów niskiej wydajności większości działów finansowych jest to, że nadal spędzają one połowę swego czasu na przetwarzaniu transakcji. Można to poprawić wdrażając globalne zarządzanie procesami (w wydajnych działach finansowych jest ono dwa razy bardziej rozpowszechnione niż w pozostałych), użytkując wspólną księgę rachunkową i standardowe aplikacje do transakcji księgowych (organizacje ze wspólnymi systemami wdrażają standardowe procesy, definicje danych i wykresy kont od dwóch do czterech razy częściej niż ich konkurenci) oraz stosując alternatywne modele, takie jak urządzenia współdzielone lub outsourcing (są o 58% częstsze wśród wydajnych organizacji finansowych niż wśród pozostałych).

Nasz komentarz

Duża firma – duży kłopot, na szczęście 95% firm to przedsiębiorstwa małe, których wkład w tworzenie produktu krajowego brutto wyniósł w 2007 roku -  47,4% (w tym przedsiębiorstwa mikro wytworzyły 30,1%, małe – 7,3%, zaś średnie – 10,0%). Analizując strukturę PKB wytwarzanego przez sektor przedsiębiorstw, wyraźnie rysuje się dominacja firm mikro. W 2007 roku wytwarzały one 43% PKB. Przedsiębiorstwa małe (bez mikro), średniej wielkości i duże wytwarzały kolejno: 10%, 14% i 33% PKB. W polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw około 63,5% PKB wytwarzają mikro firmy. Co ciekawe firmy te w większości nie zatrudniają dyrektorów finansowych, a ich znaczenie rośnie…

O badaniu

W polskiej edycji badania udział wzięło dziewięć firm z sektorów: finansowego, ubezpieczeniowego, przemysłowego, energetycznego, FMCG i usług  turystycznych. Wyniki badania pokazują, że w ciągu następnych trzech lat wzrośnie presja rynkowa na następujące obszary działalności CFO: redukcję bazy kosztowej przedsiębiorstwa, potrzebę szybszego podejmowania decyzji i przejrzystość działania względem zewnętrznych udziałowców.  W próbie polskiej, oprócz tych obszarów podkreślano ważność przyciągnięcia i utrzymania talentów oraz dostęp do kapitału.

Badanie IBM jest najnowszym źródłem wiedzy o stanowisku dyrektorów finansowych wobec największego od lat spowolnienia ekonomicznego.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej