Strona główna / Analizy / Prognoza dla telekomunikacji - mniej głosu, mniej SMS-ów, więcej danych
poniedziałek 25 czerwiec 2007 | Anna Pawłowska-Pojawa
Prognoza dla telekomunikacji - mniej głosu, mniej SMS-ów, więcej danych
Rozwój usług pozagłosowych i dostarczanie treści będą motorami rozwoju usług telekomunikacyjnych w latach 2007-2010 - wynika z raportu opublikowanego pod koniec maja przez firmę analityczną PMR. Telekomunikacja staje się bardziej transmisją danych aniżeli głosu czyli zwyczajnych rozmów telefonicznych.

Szybciej niż Zachód, wolniej niż Rosja

Z raportu PMR wynika, że w ciągu następnych czterech lat wartość rynku usług telekomunikacyjnych w regionie wzrośnie o ok. 13,7 mld euro, osiągając w 2010 r. poziom ok. 52,5 mld. Oznacza to średnie tempo wzrostu rzędu 7,8% rocznie. To mniej niż w ciągu ostatnich kilku lat, jednak tempo wzrostu będzie wyższe niż w Europie Zachodniej. W Polsce, podobnie jak w Czechach i na Węgrzech, rynek będzie się rozwijał w tempie 4-6 proc. rocznie. Siłą napędową z geograficznego punktu widzenia będzie jednak rynek rosyjski którego wzrost wyniesie ok. 11% rocznie.

Nie tylko gadanie

Rynek będzie się rósł przede wszystkim dzięki rozwojowi coraz bardziej zaawansowanych usług pozagłosowych (Internet, transmisja danych) i usług sieci komórkowych.

W ubiegłym roku wartość usług pozagłosowych w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosła do 3,8 mld euro i była o 34 proc. wyższa niż rok wcześniej. Wciąż jeszcze większość przychodów z tego typu usług generowana jest przez SMS-y. Jednak z każdym rokiem udział SMS-ów jest niższy– w 2001 r. wynosił 90%, w 2004 r. – 82%, w ubiegłym roku – nieco ponad 60 proc. Oznacza to, że z roku na rok rośnie popularność bardziej zaawansowanych usług.

3G i Internet – rosnące ułamki

Powoli, ale systematycznie rośnie w regionie odsetek osób korzystających z usług 3G. Według danych szacunkowych PMR, pod koniec 2006 r. usługi takie abonowało ok. 550 tys. osób - użytkowników telefonów i kart do notebooków umożliwiających bezprzewodowy dostępu do Internetu. To zaledwie ok. 0,3% ogólnej liczby użytkowników telefonów komórkowych w regionie. Także rynek usług internetowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest daleki od nasycenia i tutaj również autorzy badania widzą duży potencjał wzrostu.

Internet – przyrost komórkowy

Rozwój rynku będzie dotyczył również dostępu do Internetu za pośrednictwem kart GSM i telefonów komórkowych. Warto zwrócić przy tym uwagę, że najbardziej nasycony w regionie jest rynek telefonii komórkowej w Czechach – poziom penetracji mierzony liczbą sprzedanych kart SIM wyniósł pod koniec 2006 r. 120%. Na drugim miejscu jest Rosja z 107%, która pod tym względem znajduje się na drugiej pozycji w regionie. Rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce można do pewnego stopnia porównać do sytuacji na Węgrzech (odpowiednio 96 i 99 proc.).

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej