Strona główna / Analizy / Badanie: sieci społecznościowe w firmach
sobota 24 kwiecień 2010 | Cezary Tchorek-Helm/Cisco
Badanie: sieci społecznościowe w firmach
Cisco opublikowało wyniki trzech ogólnoświatowych badań dotyczących zastosowania sieci społecznościowych w biznesie. Celem pierwszego z badań było sprawdzenie, w jaki sposób przedsiębiorstwa wykorzystują do współpracy zewnętrznej serwisy społecznościowe dla użytkowników indywidualnych. Drugie miało na celu przedstawienie korzyści i problemów związanych z pracą zespołową i wykorzystaniem narzędzi społecznościowych w sektorze MSP oraz dużych firm. Trzecie badanie dotyczyło metod i kanałów współpracy oraz komunikacji, a także związanych z nimi preferencji użytkowników.

 

Firmy coraz częściej widzą potrzebę regulacji sfery serwisów społecznosciowych i biznesu. Przestrzeń ta staje się powszechnie wykorzystywanym narzedziem pracy, komunikacji i ekspancji dla przedsiebiorstw.

 • 75% badanych przedsiębiorstw podało, iż wykorzystuje konsumenckie serwisy społecznościowe.
 • Narzędzia oparte na sieciach społecznościowych upowszechniają się w kluczowych obszarach łańcucha tworzenia wartości, takich jak marketing i komunikacja, działy HR i obsługi klientów. W marketingu i komunikacji narzędzia te stały się już integralnym elementem działalności przedsiębiorstwa, ponieważ pracownicy tych działów zrozumieli konieczność przejścia w komunikacji z modelu „rozgłoszeniowego” na model „konwersacyjny” i interakcję. Małe i średnie firmy szeroko wykorzystują kanały sieci społecznościowych do zdobywania nowych klientów, natomiast większe przedsiębiorstwa dopiero zaczynają dostrzegać tę szansę wzrostu.
 • Bazując na fukcjonalnościach sieci społecznościowych, firmy planują wprowadzić biznesowe technologie współpracy, które byłyby równie proste w użyciu, szybkie i zyskałyby równie powszechną akceptację.

Email musi się zmienić

 • Wprawdzie e-mail nadal jest preferowaną metodą pracy zespołowej (dla 91 % badanych), ale wielu respondentów uskarża się, że otrzymują zbyt wiele wiadomości nieistotnych (40%) oraz że nie mają możliwości współpracy w czasie rzeczywistym (32%). Użytkownikom nie podoba się również ograniczona pojemność pamięci (25%) oraz to, że do ich skrzynek odbiorczych napływa duża liczba wiadomości w sposób nieuporządkowany (21%).
 • Sondaż firmy Harris pokazał, że oprócz poczty elektronicznej respondenci używają także innych aplikacji do pracy zespołowej, takich jak współdzielona przestrzeń (66%), transmisja głosu i i telekonferencje, telekonferencje w Internecie (35%), komunikatory (34%) i serwisy społecznościowe (17%).

Inwestycje w technologię

 • Ogółem 96% decydentów i użytkowników uważa, że narzędzia współpracy mogą przyczynić się do przyszłego sukcesu ich firm.
 • Wielu ankietowanych decydentów podało, że planują zwiększenie w przyszłym roku wydatków na technologie współpracy. Najważniejsze obszary inwestowania to wideokonferencje, konferencje internetowe i telefonia IP. 77% ankietowanych decydentów przewiduje zwiększenie inwestycji w narzędzia współpracy do października, a 56% planuje zwiększenie tych wydatków o 10% lub więcej.
 • Zarówno użytkownicy, jak i decydenci uważają, że największą korzyścią z szerszego stosowania pracy zespołowej jest wzrost produktywności i efektywności. 69% użytkowników regularnie korzysta z zaawansowanych narzędzi współpracy, takich jak wideokonferencje i konferencje internetowe, które ułatwiają wykonywanie zadań i pozwalają pracować efektywniej.

Zakaz pracy społecznościowej nie jest przestrzegany

 • Pracownicy podają wiele przyczyn frustracji związanej z urządzeniami i aplikacjami w pracy.  Są to przede wszystkim nakładane przez szefów działów informatyki ograniczenia dotyczące technologii współpracy, z jakich wolno korzystać w miejscu pracy, brak integracji między aplikacjami, niekompatybilne formaty (wideo, danych i głosu) oraz zbyt mała liczba dostępnych narzędzi współpracy. Wyniki te są skorelowane z faktem, iż ponad połowa badanych decydentów podała, że reguły korporacyjne w ich firmach zabraniają korzystania z mediów społecznościowych. Jednakże czasem pracownicy biorą sprawy w swoje ręce. Połowa z nich przyznaje się do korzystania z zakazanych aplikacji raz w tygodniu, a ponad jedna czwarta do zmiany ustawień w swoich urządzeniach, aby mieć dostęp do tych mediów i „lepiej wykonywać swoją pracę”.
 • Nieco więcej niż połowa (52%) przedsiębiorstw zabrania korzystania w pracy z mediów społecznościowych lub podobnych narzędzi do pracy zespołowej.
 • Połowa (50%) użytkowników przyznaje się do ignorowania co najmniej raz w tygodniu reguł korporacyjnych zabraniających korzystania z mediów społecznościowych, a 27% do zmiany ustawień w urządzeniach firmy w celu uzyskania dostępu do zakazanych aplikacji.

Firmy nie rozumieją ryzyka mediów społecznościowych

 • Tylko co siódma z firm uczestniczących w badaniu wdrożyła formalny proces związany z wykorzystywaniem narzędzi opartych na konsumenckich serwisach społecznościowych do celów biznesowych. Oznacza to, że większość przedsiębiorstw nie dostrzega ryzyka związanego z tymi narzędziami lub nie w pełni je rozumie.
 • Tylko co piąta firma wdrożyła wybrane reguły postępowania w związku z wykorzystywaniem w przedsiębiorstwie technologii opartych na konsumenckich serwisach społecznościowych. W badanych przedsiębiorstwach nadzorem nad wykorzystaniem tych narzędzi zajmuje się więcej osób, niż w przypadku standardowych działań, ponieważ nie zostało jeszcze ustalone, kto odpowiada za strategię dotyczącą zewnętrznych mediów społecznościowych. Bez określenia jednego zarządcy w strukturze przedsiębiorstwa bardzo trudno jest kontrolować te działania i zarządzać nimi.
 • Tylko jeden na dziesięciu respondentów informuje o bezpośrednim zaangażowaniu działu informatyki w zewnętrzne kontakty z sieciami społecznościowymi. Mimo że dział informatyki na ogół nie jest głównym uczestnikiem procesu podejmowania decyzji, respondenci zdają sobie sprawę z potrzeby skalowania tych narzędzi i ich właściwej integracji z dotychczasowymi procesami w celu uzyskania maksymalnych korzyści.

Biznes w sieciach społecznościowych

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej