Strona główna / Analizy / Badanie rynku usług profesjonalnych
piątek 18 czerwiec 2010 | Cezary Tchorek-Helm
Badanie rynku usług profesjonalnych
Zarządzanie projektami jest wyzwaniem dla 61 procent firm a tylko 12 procent uważa, że są cele ważniejsze niż zwiększanie przychodów. Todis Consulting Group opublikowała wyniki badań dotyczących wyzwań i szans firm oferujących usługi zarządzania projektami i rozwojem przedsiębiorstwa.
Tagi: firma, badanie, raport,

Wyniki badań wskazują, że do największych wyzwań organizacyjnych przedsiębiorcy zaliczają zarządzanie projektami (61% badanych) i pracownikami (58%) oraz skrócenie czasu realizacji projektów (81%). Za cele strategiczne, badane spółki obierają zwiększenie przychodów (88%) oraz podniesienie poziomu rentowności projektów (64%).

Zakres badania

W badaniach Professional Services Monitor 2010 wzięły udział spółki informatyczne, agencje PR i reklamowe, firmy badawcze, biura projektowe i inne spółki z sektora usług profesjonalnych. Wywiad składał się z 14 pytań, które dotyczyły m.in. wyzwań organizacyjnych, strategicznych planów, sposobu planowania i przydzielania zasobów, rozwoju w obszarach związanych z zarządzaniem firmą i pracownikami oraz rentowności projektów i czynników generujących straty.

„Po kryzysowym roku 2009 spółki starają się odzyskać stracone pozycje poprzez zwiększenie roli zarządzania projektami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Firmy usługowe coraz częściej dostrzegają, że najlepszym sposobem na ograniczanie strat związanych z nieefektywnym zarządzaniem jest lepsze dysponowanie potencjałem pracowników oraz większa kontrola nad planowaniem i rentownością projektów” – mówi Anna Turzańska-Sadlej, Prezes Zarządu Todis Consulting Group.

Ważna kontrola rentowności projektów

Badania wskazują, że w nadchodzących miesiącach spółki z sektora usług profesjonalnych będą rozszerzały swoje portfolio produktów i usług (48%) oraz szukały nowych rynków zbytu (52%). W obszarze zarządzania spółki będą starały się zwiększać kontrolę nad rentownością projektów (59%) oraz usprawniać procesy i działania związane z ich planowaniem (55%). Nie mniej istotne są kwestie związane z efektywnym przydzielaniem ludzi do właściwych procesów (wskazuje tak 50% ankietowanych).

Stracony czas kosztuje najwięcej

Czynniki, które generują największe straty w realizacji projektów, to zdaniem badanych firm przedłużający się czas realizacji projektów (82%) oraz nieefektywne zarządzanie nimi (45%). Najmniejsze straty powodowane są błędami w raportowaniu czasu pracy (11%) oraz sprawami związanymi z niezafakturowanymi płatnościami za tzw. bieżące wydatki (taksówki, telefony, etc – w 9% przypadków).

„Analizując wyniki badań można przypuszczać, że firmy coraz częściej będą inwestowały w narzędzia służące do monitorowania rentowności projektów (obecnie kształtującej się na poziomie 30%) i przydzielania zasobów. Jest to spowodowane niskimi wskaźnikami dotyczącymi wykorzystania zasobów pracowniczych, które w połowie ankietowanych firm kształtują się na poziomie od 60-80%, a także nieefektywnym przydzielaniem pracowników do realizacji projektów. Na razie tylko 16% badanych spółek planuje takie działania wykorzystując system informatyczny, dlatego konieczne jest zwiększenie wśród firm świadomości nt. roli nowoczesnych technologii w realizacji projektów.” – podsumowuje Anna Turzańska-Sadlej.

Todis Consulting Group

  • Badania były przeprowadzane w okresie od lutego do maja 2010 r. Todis Consulting Group to polska firma konsultingowa, oferująca kompleksowe rozwiązania informatyczne i organizacyjne. Umożliwia optymalne wykorzystanie kompetencji zespołów w celu zwiększenia rentowności i skuteczności projektów.
  • Firma jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem firmy Maconomy, dostarczającej system do zarządzania projektami, finansami oraz planowania zasobów i rozwoju kompetencji firm z sektora usług profesjonalnych.
  • Na stałe współpracuje z ponad 80 klientami w kraju i za granicą. Wśród klientów Todis znajdują się takie firmy jak: Leo Burnett, Radisson SAS, DGA, DDB, BBDO, G7, Royal Meridien Bristol, Grundfos, Vaillant, Alfa Laval, Scania, MPG Media Planning Group.
Badanie komunikacji medialnej

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej