Strona główna / Analizy / Smartfony są bezbronne
niedziela 07 listopad 2010 | CezaryTchorek-Helm
Smartfony są bezbronne
Ogłoszone wyniki badania zleconego przez Juniper budzą zaskoczenie. Raport pokazuje, że 4 na 5 osób kupujących lub korzystających ze smartfona (lub tabletu) głównie ocenia poziom bezpieczeństwa oferowanego przez te urządzenia. Ponad połowa respondentów obawia się utraty rozwiązań mobilnych i chce chronić prywatne dane oraz korzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej. Równocześnie jednak, prawie 3 na 4 badane osoby udostępniają za pomocą urządzeń mobilnych dane wrażliwe, osobiste lub firmowe.

Wyniki badania wskazują na zanikające granice między korzystaniem z urządzeń mobilnych w celach prywatnych czy biznesowych i podkreśla potrzebę silniejszych i bardziej zintegrowanych zabezpieczeń dla tego typu rozwiązań. Prawie 44% respondentów korzysta z rozwiązań mobilnych zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych, jedynie 4% badanych używa ich wyłącznie do pracy.  81% ankietowanych łączy się z korporacyjną siecią bez wiedzy lub zezwolenia pracodawcy, a 58% z nich robi to codziennie.

Ochrona tożsamości, prywatności i kontrola rodzicielska

Ponad 58% użytkowników smartfonów i tabletów obawia się sytuacji, w której utracą swoje urządzenia i nie będą w stanie odzyskać zapisanych na nich danych i informacji. Podobna liczba respondentów (64%) jest bardzo zaniepokojona możliwością “kradzieży tożsamości” wynikającej z korzystania z rozwiązań przez niepowołane osoby. Dla 53% respondentów kluczowa jest także możliwość kontroli rodzicielskiej.

Nie jest więc zaskoczeniem, że dla 41% osób rozważających kupno nowego urządzenia, wysoki poziom zabezpieczenia jest kluczową kwestią decydującą o wyborze urządzenia.

  • Jednakże badanie wskazuje, że istnieje rozdźwięk między oczekiwanym przez użytkowników poziomem bezpieczeństwa, a ilością zabezpieczeń, którymi sami zarządzają. Tylko 24% respondentów często zmienia ustawienia bezpieczeństwa na swoich urządzeniach mobilnych, 35% robi to w razie potrzeby, 31% rzadko lub nigdy nie zmienia ustawień bezpieczeństwa a 9% nie zna ustawień bezpieczeństwa dla swoich urządzeń. Co więcej, 14% respondentów twierdzi, że ani smartfon ani tablet, z których korzystają, nie jest chroniony hasłem.

Dodatkowe wnioski z badania

Ponad 76% ankietowanych użytkowników za pomocą swoich smartfonów czy tabletów korzysta z wrażliwych osobistych lub biznesowych informacji, w tym: 51% wpisuje lub modyfikuje hasła, 43% korzysta z wyciągów bankowych lub kart kredytowych, 30% przegląda rachunki za media, 20% udostępnia informacje finansowe takie jak numery kart kredytowych, 18% przegląda zastrzeżone informacje firmowe, 17% sprawdza informacje dotyczące stanu zdrowia a 16% udostępnia numer ubezpieczenia społecznego.

  • Spośród 16 ankietowanych krajów respondenci z Indii (90%) wykazali najwyższe obawy o kwetie zabezpieczenia urządzeń mobilnych, na kolejnych miejscach uplasowały się Brazylia i Rosja (po 88%), Niemcy (86%) oraz Chiny i Włochy (po 85%). Ankietowani z Hong-Kongu (70%), Belgii/Holandii (74%) oraz Stanów Zjednoczonych i Japonii (po 77%) byli najmniej zaniepokojeni o bezpieczeństwo mobilne.
  • Stopień korzystania z urządzeń mobilnych w celach biznesowych i prywatnych różni się w zależności od badanego regionu/kraju. W celach prywatnych z urządzeń mobilnych korzystają przede wszystkim Kanadyjczycy (72%), Japończycy (70%), Francuzi (67%) i mieszkańcy większości innych krajów. 75% respondentów z Chin, 65% z Rosji i 61% z Brazylii korzysta z urządzeń mobilnych zarówno w celach pywatnych jak i biznesowych, natomiast Belgia/Holandia wykazały największą ilość osób używających urządzeń mobilnych wyłącznie do celów biznesowych (12%).
  • Odpowiedzi różniły się nawet jeszcze bardziej przy pytaniu o korzystanie ze służbowej sieci bez zgody lub wiedzy pracodawcy. Amerykańscy użytkownicy okazali się być najbardziej konserwatywni – jedynie 52 procent respondentów przyznało się do nieautoryzowanego dostępu. Użytkownicy z Brazylii, Rosji, Japonii i Włoch okazali się być najbardziej agresywnymi – do nieautoryzowanego dostępu przyznało się odpowiednio 94%, 93%, 90% i 90% respondentów.
  • Poziom ochrony hasłem okazał się być umiarkowanie zgodny we wszystkich krajach, gdzie jedynie 10 do 20 procent respondentów przyznało się do nieposiadania haseł – z wyjątkiem USA, gdzie do braku haseł przyznało się 25 procent badanych oraz Indii i Singapuru, gdzie odpowiednio jedynie 8% i 6 % nie korzysta z ochrony hasłem.
  • Poziomy niepokoju związanego z konkretnym zagrożeniem były również umiarkowanie zgodne, z wyjątkiem Indii i Brazylii, gdzie obawy przed utratą telefonu/danych (84% Indie, 75% Brazylia), kontrolą rodzicielską (77% Indie, 72% Brazylia) oraz kradzieżą tożsamości (87% Indie, 82% Brazylia) wyniosły znacznie ponad normę. Respondenci z Rosji i Singapuru  również okazali się wyjątkowo zaniepokojeni utratą telefonu/danych (68% Rosja, 79% Singapur) oraz ‘kradzieżą tożsamości’ (82% w obu krajach), ale wyniki obu krajów zmieściły się w normie jeśli chodzi o potrzebę kontroli rodzicielskiej (55% Rosja i 47% Singapur).
  • Respondenci z USA znaleźli się pośród najmniej zaniepokojonych  – jedynie 43% obawia się utraty telefonu/danych, 46% kradzieży tożsamości a 43% wykazuje potrzebę kontroli rodzicielskiej. Belgia/Holandia wyróżniły się najniższym wskaźnikiem jeśli chodzi o obawę przed utratą telefonu/danych (jedynie 41 %). Japończycy z kolei najmniej przejmują się kontrolą rodzicielską – jedynie 40% respondentów wykazało taką potrzebę.

Badanie zostało przeprowadzone drogą telefoniczną i online w październiku 2010. W badaniu wzięło udział ponad 6000 użytkowników smaprtphone’ów i tabletów z listy 16 000 użytkowników w 16 krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Rosji, Chinach, Indiach, Australii, Hong Kongu, Singapurze oraz Japonii. Ankieta została przeprowadzona przez KRC Research oraz Synovate na zlecenie Juniper Networks.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej