Strona główna / Analizy / Na recesję: cloud computing
wtorek 21 grudzień 2010 | Kazimierz Kot
Na recesję: cloud computing
Wg raportu Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research ― CEBR), tzw. dywidenda z chmury (Cloud Dividend) do 2015 roku może wygenerować dla pięciu największych gospodarek Europy 177,3 mld Euro rocznie. Może, więc nie trzeba nic robić tylko przejść do cloud computingu?
Tagi: firma, raport, badanie,

Sponsorowany przez firmę EMC raport stanowi wynik pierwszych tego typu badań, w których podjęto próbę oszacowania na poziomie makroekonomicznym korzyści wynikających z wdrożenia przetwarzania w chmurze w pięciu największych gospodarkach Europy.Z obliczeń przedstawionych w raporcie CEBR wynika, że gdyby w gospodarkach Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nadal wdrażano technologię przetwarzania w chmurze zgodnie  z oczekiwaniami, spowodowałoby to wygenerowanie do 2015 r. 177,3 mld Euro rocznie. Z badań wynika też inny ważny wniosek tzn. że znaczna  część tych korzyści będzie efektem wdrożenia prywatnych i hybrydowych modeli przetwarzania w chmurze.

Kto jakie ma mieć korzyści?

CEBR stwierdził, że przetwarzanie w chmurze w kolejnych latach do 2015 r. przyniesie poszczególnym krajom następujące korzyści gospodarcze:

  • Francja 37,4 mld Euro
  • Niemcy 49,6 mld Euro
  • Włochy 35,1 mld Euro
  • Hiszpania 25,2 mld Euro
  • Wielka Brytania 30,0 mld Euro

Cloud sfinansuje deficyt Irlandii i Grecji

Kwota w wysokości 177,3 mld Euro mogłaby pokryć kredyty udzielone już niektórym spośród zadłużonych krajów z tego regionu, takich jak Irlandia (85 mld Euro) i Grecja (110 mld Euro). Pozwoliłaby też sfinansować zaplanowane na cztery lata cięcia w wydatkach publicznych w wysokości 95,7 mld Euro zapowiedziane przez rząd Wielkiej Brytanii. Zdaniem CEBR, takie kreowanie możliwości biznesowych, jako bezpośredni rezultat przetwarzania w chmurze, wywrze znaczny wpływ na strukturę wielu sektorów rynku w miarę wzrostu konkurencji, a tym samym, na globalną wydajność makroekonomiczną.

Szybszy wzrost gospodarczy

CEBR uważa, że przetwarzanie w chmurze będzie znaczącym czynnikiem przyspieszającym wzrost gospodarczy, konkurencyjność i kreowanie możliwości biznesowych w strefie Euro. CEBR podkreśla ważną rolę, jaką ta technologia odegra w wychodzeniu tego regionu z kryzysu gospodarczego, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony wschodzących gospodarek, które tradycyjnie czerpią korzyści z wyższych poziomów konkurencyjności.

Raport koncentrował się na trzech najczęściej obecnie stosowanych modelach przetwarzania w chmurze:

  • chmura publiczna kontrolowana przez operatora chmury,
  • chmura prywatna kontrolowana wewnętrznie przez własny zespół informatyków firmy oraz
  • chmura hybrydowa stanowiąca kombinację dwóch pierwszych.CEBR prognozuje, że do 2015 r. za wygenerowanie 133 mld Euro, czyli 75% całkowitych ogólnych korzyści gospodarczych w kwocie 177,3 mld Euro uzyskanych tego roku będą odpowiedzialne niepubliczne modele przetwarzania w chmurze. Model oparty na chmurze prywatnej oferuje to, co najlepsze z obu rozwiązań: przedsiębiorstwa mają zapewniony dynamiczny, samoobsługowy  i skalowalny dostęp na żądanie do zasobów chmury, ale kontrola pozostaje w rękach działu informatyki, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i nadzoru. 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej