Strona główna / Analizy / Przed przełomem w chmurze
niedziela 20 luty 2011 | Jan Petersen/VMware
Przed przełomem w chmurze
Według raportu IDC „Accelerate Hybrid Cloud Success: Adjusting the IT Mindset” (“Przyspieszenie upowszechniania chmury hybrydowej: konieczność zmiany sposobu myślenia w działach informatyki”), następne 24 miesiące będą stanowiły punkt zwrotny w upowszechnianiu przetwarzania w chmurze na terenie Europy. Co trzecia badana firma uznała wdrożenie takiego przetwarzania za „szczególnie ważny” element swojej strategii informatycznej na ten rok. IDC prognozuje, że wydatki sektora komercyjnego na usługi przetwarzania w chmurze publicznej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), osiągną do 2014 r. poziom 18,8 mld USD.
Tagi: badanie, idc, vmware, raport,

Badania dowodzą także, że przetwarzanie w chmurze uda się przyjąć jako realną alternatywę dla modelu udostępniania infrastruktury informatycznej tylko wtedy, gdy pokonane zostaną technologiczne oraz wewnętrzne bariery w przedsiębiorstwach. Większość wątpliwości technicznych dotyczących chmury prywatnej już wyeliminowano i mniej przedsiębiorstw uważa dziś bezpieczeństwo, wydajność i dostępność (kluczowe wymagania warunkujące akceptację chmury publicznej) za główne przeszkody powstrzymujące je przed skorzystaniem z tego modelu. Jego rozpowszechnienie mogą natomiast hamować problemy w ramach samego przedsiębiorstwa, takie jak: bariery psychologiczne wynikające ze świadomości, że dane i aplikacje znajdują się fizycznie „gdzieś indziej”; zamazywanie się granic między rolami kierowników odpowiedzialnych za infrastrukturę i aplikacje (co może prowadzić do nieporozumień w ramach działu informatyki) oraz presji na świadczenie usług informatycznych równie efektywnych i ekonomicznych, jak te oferowane przez usługodawców zewnętrznych.

„Pierwotne bariery technologiczne uniemożliwiające wdrożenie chmury, w ramach której infrastrukturę informatyczną można udostępniać jako usługę, są usuwane, ale dla większości przedsiębiorstw jest to zaledwie pierwszy krok na drodze do tego modelu. Firma VMware propaguje przetwarzanie w chmurze hybrydowej jako model zapewniający prężność biznesową i korzyści ekonomiczne, typowe dla chmury oraz gwarantujący poziom bezpieczeństwa, kontroli i usług, jakiego wymagają przedsiębiorstwa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że musimy pomóc przedsiębiorstwom w zmianie sposobu myślenia o ich infrastrukturze informatycznej, aby zmodyfikować sposób jej wdrażania w ramach działalności biznesowej. Zmiana kultury jest równie ważna, jak wdrożenie technologii― powiedział Fredrik Sjostedt, dyrektor działu produktów i rozwiązań na region EMEA w firmie VMware.

Jak budować strategię wirtualizacji i środowisko przetwarzania w chmurze?

„Należy przejrzeć całą infrastrukturę techniczną organizacji i sprawdzić, jakie korzyści
i potencjalne zakłócenia może przynieść przedsiębiorstwu taka technologia; określić harmonogram prac; starannie zaplanować dostarczanie informacji na potrzeby zarządzania usługami biznesowymi
oraz zmodyfikować role pracowników działu informatyki. Wraz z obserwowanym w Europie wzrostem popularności przetwarzania w chmurze jako technologii udostępniania infrastruktury informatycznej, dyrektorzy ds. informatycznych będą musieli stopniowo modyfikować sposób myślenia pracowników działu informatyki, aby odwzorować w nim zmiany, jakie ta technologia powoduje w roli pracowników oraz w umiejętnościach, jakie muszą oni posiadać”
― powiedział Chris Ingle, wiceprezes ds. badań i doradztwa w dziale systemów SIS w firmie IDC.

Badanie

White Paper opublikowany w lutym 2011 r. (#IDCWP32S) został oparty na kilku źródłach głównych i pomocniczych. Należą do nich m.in.: raporty „IDC Worldwide Server and Server Virtualization Tracker”, raporty z badań jakościowych przeprowadzonych przez IDC oraz wyniki szeregu niezależnych ankiet dla użytkowników przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat przez IDC.

  • Wśród wykorzystanych raportów z badań szczególnie ważną rolę odegrał raport „Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2010–2014 Forecast” („Usługi informatyczne w chmurze publicznej na świecie i w różnych regionach ― prognoza na lata 2010–2014”, IDC #223549, czerwiec 2010 r.) ― jest to pierwsza skonsolidowana prognoza wydatków na przetwarzanie w chmurze publicznej w podziale na kategorie i regiony.
  • Inne ważne źródła to: „IDC Storage End-User Survey" (badania IDC przeprowadzone wśród użytkowników pamięci masowej ― 500 wywiadów internetowych przeprowadzonych na początku 2010 r, m.in. w głównych krajach Europy), „IT Datacenter Management Survey” (badania dotyczące zarządzania centrami przetwarzania danych świadczącymi usługi informatyczne ― 300 wywiadów przeprowadzonych pod koniec 2009 r. we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii) oraz
  • „IDC Datacenter Automation Survey” (ankieta internetowa dotycząca automatyzacji centrów przetwarzania danych, przeprowadzona przez IDC w 2008 r. Wzięło w niej udział 164 informatyków z Europy. Głównym tematem ankiety była percepcja automatyzacji centrów przetwarzania danych i jej wpływ na wyniki biznesowe).

White Paper omawiający badanie można pobrać pod adresem www.vmware.com/files/uk/pdf/IDCWP32S-web.pdf

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej