Strona główna / Analizy / Poprawa europejskich usług e-Administracji
czwartek 24 luty 2011 | Robert Kamiński / Capgemini
Poprawa europejskich usług e-Administracji
Analiza porównawcza Komisji Europejskiej, dotycząca e-administracji w Unii Europejskiej dokonana przez Capgemini ujawniła, że zwiększyła się dostępność i wyrafinowanie  dostępnych usług, jednakże rządy muszą jeszcze działać, by dostarczyć obywatelom oraz firmom porad i funkcjonalności, które będą istotne i aktualne.

Komisja Europejska ogłosiła 9. analizę porównawczą usług e-Administracji przygotowaną przez grupę Capgemini - jednego z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologii i outsourcingu - Instytut Badawczy Rand Europe, Grupę Analityczną IDC oraz Duński Instytut Technologiczny (DTI).

Analiza porównawcza wskazuje na postęp w zakresie świadczenia e-usług publicznych w całej Unii Europejskiej. Mimo to istnieją duże różnice w jakości i dostępności e-Administracji pomiędzy państwami lub nawet pomiędzy szczeblami rządowymi w tym samym państwie. Rządy pod naciskiem fiskalnym muszą kontynuować adaptację e-Prokurmentu, by obniżyć koszty, przy jednoczesnej ogólnej poprawie dostępności korzystania z e-Administracji. Kluczowym krokiem jest tu poprawa łańcuchów usługowych poprzez włączenie dostawców (prywatnych, państwowych oraz z trzeciego sektora ), w celu dostarczenia większej możliwości wykorzystań tzw. „wydarzeniach życiowych ”.

Lepsza dostępność e-usług

Dostępność 20 podstawowych usług  osiągnęła 82% w 2010 roku  i był to wzrost w porównaniu z 2009 rokiem gdy wynosiła 69%. Wskaźnik wyrafinowania usług osiągnął w 2010 roku 90% wzrastając o 7% w stosunku do 2009 roku. Irlandia, Austria, Malta i Portugalia w tej chwili posiadają maksymalne wyniki w obydwu wskaźnikach. Szwajcaria, Bułgaria, Włochy, Chorwacja i Łotwa również bardzo poprawiły swoje wskaźniki od zeszłorocznego pomiaru. Jednakże, raport pokazał, że większość usług jest wciąż dostarczana osobno, więc użytkownicy muszą odwiedzać różne serwisy, aby wprowadzić różne aspekty ich zawodowego lub prywatnego życia. W przyszłości, usługi z różnych agencji rządowych muszą być powiązane z wydarzeniami życiowymi obywateli lub przedsiębiorstw – oraz być dostarczone tak, aby użytkownik był w centrum ich zainteresowania.

e-Prokurment

Zachęcanie użytkowników końcowych, aby wykorzystywali usługi internetowe jest istotnym wymogiem w zmniejszeniu kosztów. Na przykład  e-usługi, wspierające obywateli w powrocie do pracy oraz w założeniu własnego biznesu,  przyczynią się do poprawy konkurencyjności  i pomogą w obniżeniu liczby osób pobierających świadczenia. e-Prokurment to kolejny obszar, który pomoże w obniżeniu kosztów. Przystosowanie e-Prokurmentu przez europejską administrację wzrosło z 56% do 71% pomiędzy 2009 a 2010 rokiem, jednakże jest to nadal poniżej zakładanego celu całkowitej digitalizacji procesu zakupów. Większa przejrzystość oraz spójność w procesie wyboru dostawcy dostarczana przez e-Prokurment we wszystkich państwach EU ma zwiększyć zakres konkurencyjności w regionie i pomiędzy dostawcami.

Administracja jako API

Rekomendacja raportu wokół podejścia „administracji jako API ” wskazuje na potencjał agencji publicznych, aby umożliwić sektorowi prywatnemu i trzeciemu rozwój swoich interfejsów lub portali. Jeden z takich scenariuszy może obejmować dostawcę telekomunikacyjnego, który pozwala na wykorzystanie usług publicznych przez swoją sieć oraz dostawcę oprogramowania, którzy mogliby rozwinąć aplikacje do wykorzystania w Tabletach PC lub cieszących się coraz większą popularnością urządzeniach mobilnych. Tak bardzo różniące się modele dostawy stymulowałyby innowacyjność w usługach publicznych oraz wywołałyby większe zaangażowanie u obywateli i u przedsiębiorstw co do e-usług, oraz zmniejszyłyby brzemię kosztowe leżące na rządach wynikające z dostawy tych usług.

„Podwaliny zostały już położone: ciągły wzrost w dostępności i wyrafinowaniu usług jest obiecujący. Należy się skupić na zapewnieniu, że to doświadczenie będzie wykorzystywane na regionalnym jak i miejskim poziomie. Musimy również wypełnić lukę pomiędzy dostępnością a rzeczywistym wykorzystaniem, aby przedstawić wartość inwestycji ICT  oraz łączyć usługi tak, aby były one istotne dla użytkowników. Dodatkowo, administracja publiczna w całej Unii Europejskiej musi wykorzystać nowe technologie oraz wielosektorowe modele dostawy, aby dokonać kwantowych zmian, które są wykonalne oraz bardzo potrzebne” powiedział Graham Colclough, wiceprezydent, globalnego sektora publicznego, Capgemini.

„Kryzys ekonomiczny i demograficzne zmiany zmuszają rządy do przemyślenia w jaki sposób działają. Setki milionów obywateli, nie tylko polegają na usługach publicznych, lecz również chcą nowych, bardziej interaktywnych relacji ze swoimi rządami,” Neelie Kroes Europejski komisarz ds. agendy cyfrowej, podczas prezentowania nowego planu akcji e-Administracji na lata 2011-15 w grudniu 2010. „ICT mogą dosłownie przetransformować i poprawić usługi publiczne, przy fizycznym obniżeniu rządowych obciążeń budżetowych. Rolą agendy cyfrowej jest całościowe wsparcie, poprzez pozbycie się barier dla e-administrowania .Obywatele i przedsiębiorstwa muszą być w stanie korzystać z usług online w całej Europie, bez znaczenia na ich kraj pochodzenia. Jeżeli administracje są opieszałe w adaptacji nowoczesnych technologii, ryzykują one wyobcowaniem młodszej generacji. Nie jest to dobre ani dla demokracji ani dla innowacji w administracji. Jeżeli publiczna administracja nie będzie nadążać za współczesną technologią, ryzykuje, że zostanie przeszkodą dla społeczeństwa obywatelskiego.”

Pełna wersja raportu

Definicje: 

  • e-Prokurment: całościowa digitalizacja wyboru dostawcy i powiązanego procesu transakcyjnego
  • Pełna dostępność online: zakres, w jakim dostawa 20 kluczowych usług publicznych jest zautomatyzowan i pro aktywny
  • Wyrafinowanie portalu: określenie najbardziej dojrzałych, zorientowanych na użytkownika i spersonalizowanych portali, które zapewniają bezpośredni dostęp do szerokiego zakresu usług e-administracji.
  • „Trzeci” sektor: organizacje, non-profit, pozarządowe – np. przedsiębiorstwa społeczne, organizacje charytatywne i tym podobne
  • Wydarzenia życiowe to zgrupowane usługi administracyjne, które są zazwyczaj dostarczane przez różne agencje rządowe wokół jednego tematu, który ma sens dla obywateli. Systemy IT uczestniczących agencji rządowych następnie współpracują (np. wewnętrznie), aby płynnie  dostarczyć e-usługę. Typowymi przykładami wydarzeń życiowych są: dla obywateli (narodziny, śmierć), dla firm (data powstania, data przekształcenia)
  • 20 podstawowych usług, takich jak rozliczania podatku online, otrzymanie zezwoleń, rejestrowanie się w szkołach, itp.
  • API: Application Programming Interface, zasady i specyfikacje, dzięki którym oprogramowanie i usługi online mogą śledzić wykorzystanie niektórych (w tym przypadku administracyjnych) usług i zasobów.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej