Strona główna / Analizy / HR a procesy biznesowe firmy
niedziela 27 luty 2011 | Informacja prasowa/E2H
HR a procesy biznesowe firmy
Działy HR nie mają wpływu na strategiczne decyzje i wyniki biznesowe firm – taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez firmę Mercer wśród przedsiębiorstw z regionu EMEA. Tymczasem, efektywna realizacja celów biznesowych organizacji nie jest możliwa bez uspójnienia funkcji HR ze strategią przedsiębiorstwa. Jak zatem sprawić by działy personalne znalazły się bliżej biznesu i mieć pewność, że działania kadrowe będą prowadzone zgodnie z ogólnofirmową strategią? Odpowiedzią na te wyzwania może być zastosowanie narzędzi strategicznego controllingu personalnego.

Raport opracowany przez firmę Mercer (Mercer’s 2010 EMEA HR Transformation Survey) wskazuje, że jedynie 15 proc. aktywności podejmowanych przez działy HR dotyczy strategicznych działań bezpośrednio związanych z biznesem. Dyrektorzy personalni w coraz większym stopniu dostrzegają jednak konieczność bardziej strategicznego podejścia do procesów kadrowych w organizacji, mierzenia ich efektywności i spójności z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Sposobem na skuteczne włączenie działów HR w procesy biznesowe firmy może być zastosowanie zaawansowanych narzędzi oferowanych przez strategiczny controlling personalny.

„Controlling personalny to pewna filozofia zarządzania przedsiębiorstwem wymagająca od menedżerów zrozumienia wagi procesów personalnych zachodzących w firmie dla całej organizacji. Dzięki zaawansowanym narzędziom, w tym także informatycznym, pozwala zintegrować działania w obszarze HR z ogólną strategią firmy tak, by realizowały cele biznesowe organizacji” - tłumaczy Szymon Knobloch, Dyrektor Ds. Konsultingu GAVDI Polska S.A.

Kontroling strategiczny

Strategiczny controlling personalny zajmuje się zrozumieniem, przełożeniem i planowaniem długofalowych działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i jest nieocenionym narzędziem w  rękach kadry menedżerskiej. Pozwala także sterować bieżącymi działaniami przedsiębiorstwa umożliwiając planowanie, kontrolę i dostosowanie krótko i średnioterminowych wskaźników w obszarze personalnym. Wszystkie te informacje są niezbędne w codziennej pracy kadry kierowniczej i pozwalają skuteczniej wdrażać nie tylko strategię personalną, ale i biznesową.

Według danych zaprezentowanych przez firmę Mercer 37 proc. dyrektorów personalnych wśród swoich najważniejszych celów wymienia ocenę efektywności funkcji HR w organizacji. „Narzędzia controllingu personalnego pozwalają precyzyjnie mierzyć efektywność działań kadrowych. Każda planowana inwestycja w kapitał ludzki może zostać przełożona na konkretne liczby, co z kolei umożliwia jej ewaluację. Do dyspozycji kadry kierowniczej, działów HR i zarządów jest szereg krótko-, średnio- i długookresowych wskaźników takich jak choćby HC ROI, czyli wskaźnik zwrotu inwestycji w kapitał ludzki” – mówi Szymon Knobloch.  

Controlling personalny umożliwia pomiar i monitorowanie wszelkich kosztów związanych z obszarem HR, pozwala zmierzyć podstawowe procesy kadrowe i wpływać na nie. Wykorzystanie specjalnie skonstruowanych wskaźników ułatwia pracę menedżerom HR, którzy zyskują niezawodne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i monitorowanie ich następstw, podnosząc tym samym efektywność działań i dając pewność, że działania kadrowe nie rozmijają się z ogólną strategią firmy.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej