Strona główna / Analizy / Kogo szuka IT w Polsce
środa 25 maj 2011 | Cezary Tchorek-Helm
Kogo szuka IT w Polsce
Pracodawcy w branży IT mają największe potrzeby rekrutacyjne w następujących obszarach informatyki: bazy danych, rozwiązania mobilne oraz badanie jakości oraz testowanie. Ta informacja pozwoli różnym grupom (obecnym studentom – przyszłym absolwentom, profesorom i uczelniom) dowiedzieć się, jakie umiejętności amerykańskie firmy IT działające w Polsce będą wymagać od przyszłych pracowników.
Tagi: praca, it, ibm, microsoft, hp,

Badanie Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) miało na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. AmCham zrzesza przodujące amerykańskie firmy IT działające na rynku polskim, do jej członków należą m.in. Cisco, Dell, HP, IBM, Intel oraz Microsoft.

Na pytanie odnośnie do obszarów IT, firmy amerykańskie odpowiedziały, że będą wymagać wiedzy z następujących obszarów (według kolejności): bazy danych (63%), rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie (po 53%), Business Intelligence oraz wsparcie dla użytkowników (po 47%), eCommerce / Web 2.0 oraz sieci LAN/WAN (po 42%). Więcej szczegółów można znaleźć na wykresie.

Amerykańskie priorytety
Design/projektowanie nie jest dużym priorytetem dla firm amerykańskich. Na umiejętności projektowania w programie Rational wskazało natomiast 21% ankietowanych. Jedynie 16% firm będzie potrzebowało osób znających program Oracle Designer. Najmniej popularne programy to Enterprise Architect (11%) oraz Select i Together (po 5%).
Wśród narzędzi i środowisk programistycznych największą popularnością cieszą się programy z rodziny C, C#, C++ oraz Java, Javascript (po 63%), następnie SQL (58%) oraz ASP, ASP.net; NET, XML (po 42%).

  • Wśród baz danych, największą popularnością na rynku polskim wśród firm amerykańskich cieszy się MS SQL Server (68% respondentów odpowiedziało „tak”). W następnej kolejności znajduje się MySQL (53%) oraz Oracle (37%) i Postgress (26%).
  • W dziedzinie aplikacji serwerowych, taka sama ilość firm odpowiedziała, że będzie wymagać od przyszłych pracowników Microsoft IIS oraz WebSphere Application Server (po 37%). Oracle Internet Application Server uzyskał wynik 32%.

Jaki system operacyjny jest na czasie
Wśród systemów operacyjnych i technologii infrastrukturalnych, najwięcej firm zaznaczyło wymaganie znajomości następujących systemów:

  • Windows (58%),
  • Linux (47%)
  • UNIX i Windows Mobile/Phone 37%.
  • Cisco zdobyło 32%,
  • HP – networking 26%,
  • Apple 21%.

Najwięcej firm wymaga znajomości metodologii Scrum – 47%. A jeśli chodzi o narzędzia i środowiska testowe lista wygląda następująco: Rational, Merkury, Compuware oraz Qplace, odpowiednio 32%, 16%, 5%, 0%.
Najpopularniejsze rozwiązania sieciowe
Wśród sieci największą popularnością cieszą się pracownicy znający Switche LAN (58%), Routery (53%), Firewalle (42%) oraz sieci firmy CISCO (37%). Switche SAN uzyskały odpowiedź jedynie od 16% badanych firm. IDS, Access Survey, 3COM oraz NOKIA uzyskały po 5%. Firmy będą wymagać znajomości następujących systemów: Intel Servers (37%), HP (26%) oraz IBM i SUN po 21%. Systemy RISC Servers odnotowały zainteresowanie 11%.  EMC oraz MaxData uzyskały po 5%.
Warto zwrócić uwagę na umiejętności miękkie
Mając dwóch jednakowo wykwalifikowanych kandydatów, które z poniższych umiejętności odegrałyby decydującą rolę w procesie rekrutacji?

Ankietowani byli proszeni o wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi. Najwięcej osób odpowiedziało, że wybrałoby umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów (63%). Umiejętności interpersonalne wybrało 58% respondentów. Do trzech najwyżej cenionych cech należy również praca z zespole (53%). Skuteczna komunikacja oraz Business English zdobyły po 47%, etykieta biznesowa 21%. Najmniej potrzebna na rynku pracy w sektorze IT okazała się umiejętność negocjacji (16%).

„IBM ciągle poszukuje specjalistów w różnych obszarach IT i konsultingu oraz do działów sprzedaży. W ostatnim czasie szczególny nacisk kładziemy na umiejętności obsługi systemów i technologii związanych z analityką biznesową. Wśród kandydatów poszukujemy osób potrafiących kreatywnie podejść do rozwiązywania problemów, zaangażowanych i rzecz jasna umiejących pracować w zespole. Ważne jest, aby kandydaci posiadali szybką zdolność adaptacji do zmieniających się warunków pracy i wyzwań. Sprawdzamy też motywację  Korzystanie z najlepszych i najbardziej nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, wyszukiwanie najzdolniejszych, najlepiej przygotowanych kandydatów do grona naszych pracowników gwarantuje nam dobrą atmosferę pracy, sukces na rynku w zgodzie z wartościami panującymi w naszej firmie” – mówi Ziemowit Przymus, Dyrektor Personalny, IBM Polska.
Bądź uniwersalnym pracownikiem
"Firmy coraz bardziej poszukują pracowników o umiejętnościach interdyscyplinarnych na styku techniki z biznesem. Potrzeba informatyków, którzy potrafią nie tylko pracować nad komputerem, ale także kontaktować się z innymi ludźmi. Z jednej strony w cenie są zaawansowane umiejętności techniczne, zarówno w odniesieniu do klasycznych, jak i nowszych działów informatyki, takich jak systemy mobilne, czy przetwarzanie w chmurze. O przyjęciu do pracy informatyka będzie jednak decydować jego zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, swobodne posługiwanie się językiem angielskim i zdolność do skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. Uczelnie nie mogą lekceważyć tych wymagań i muszą wprowadzić wykształcenie tych umiejętności do swoich programów, nawet kosztem przedmiotów technicznych" – podsumowuje prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Badanie „Potrzeby IT w przyszłości” zrealizowano w dniach 1 marca – 30 marca, 2011. Miało ono na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. W sondażu wzięło udział 19 firm z sektora IT.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej