Strona główna / Analizy / Po co superszybkie łącza szerokopasmowe
wtorek 07 czerwiec 2011 | Nadia Babaali/FTTH Council Europe
Po co superszybkie łącza szerokopasmowe
Czym dla Ciebie jest 100 Mb/s? Łącze o przepustowości 100 Mb/s, czyli niemal dwudziestokrotnie szybsze niż średnia prędkośd łącza szerokopasmowego w Europie, pozwoliłoby ściągnąd cały album muzyczny w pięd sekund, program telewizyjny w 30 sekund, zaś film w jakości HD w zaledwie siedem minut. Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, jedynie 0,5% wszystkich użytkowników Internetu w Europie ma szczęście już dziś łączyd się z siecią z taką prędkością.


Superszybkie łącza światłowodowe do domów (FTTH) oznaczają jednak dużo więcej niż tylko robienie tego samego, co dziś, tylko szybciej. Wiemy na pewno, że przepustowość łączy musi się zwiększad. Na podstawie obecnych wymagało wobec sieci widzimy jasno, że zapotrzebowanie na pasmo będzie rosło. Wiemy też, że z takim wzrostem zapotrzebowania mogą poradzić sobie wyłącznie światłowody. Patrząc historycznie, popyt na pasmo wzrastał z roku na rok, napędzany przez coraz szybsze komputery, ekrany o wyższej rozdzielczości, a także coraz intensywniejsze pobieranie zdjęć i filmów. Przepustowość zwiększa się w tak przewidywalny sposób, że Jakob Nielsen, guru w sprawach korzystania z Internetu, wymyślił Prawo Pasma Internetowego, które mówi, że zapotrzebowanie na przepustowość zwiększa się co roku o 50%. Chod wydaje się, że to ogromny wzrost, to faktyczne dane wpisują się w to prawo idealnie od 1983 r. aż do dzisiaj, dziesięd lat po jego pierwotnym sformułowaniu.

Po co taka szybkość?

Pracując dla FTTH Council Europe, jesteśmy często pytani, dlaczego ktokolwiek potrzebowałby takiego zapasu przepustowości, jaki zapewnia FTTH. Czy możemy wskazad usługę, która nie tylko skorzystałaby na wdrożeniu FTTH, ale wręcz wymagałaby tej technologii? W rzeczy samej, już dziś istnieją aplikacje wymagające FTTH, jednak często programiści upraszczają je, powodując, że są one mniej wydajne, ponieważ brakuje wystarczająco szybkich sieci do ich obsługi. To przykład klasycznej historii o kurze i jajku.

Dla przykładu, w lutym 2010 r. niemiecka firma hostingowa Strato uruchomiła aplikację HiDrive do zdalnego składowania plików, oferującą 100GB pojemności za 4,90 euro miesięcznie. W grudniu uruchomiono podobną usługę w Wielkiej Brytanii, proponując 500GB za 19 funtów (22 euro). Biorąc jednak pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii większośd użytkowników wciąż korzysta z wolniejszych łączy DSL, Strato wprowadziło także możliwośd przesyłania danych na płytach DVD.

  • Obecnie są już dostępne także aplikacje, które przynoszą liczne korzyści agencjom rządowymi i samorządom, służące do e-learningu i elektronicznych usług zdrowotnych, ale także one są ograniczone przez możliwości istniejących sieci. Przykładem może byd francuski start-up Link Care Services.

Telemedycyna

Firma oferuje zdalny monitoring wideo dal pacjentów z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami poznawczymi. Obecnie wszyscy klienci korzystają z łączy DSL, zaś firma jest sfrustrowana ograniczeniami, jakie to narzuca. Możliwe jest jednoczesne przesyłanie jedynie dwóch niskiej jakości kanałów wideo z domu pacjenta do centrum kontroli, natomiast zastosowanie technologii FTTH pozwoliłoby prowadzid monitoring w całym domu.

  • Pozostając w sektorze medycznym, spółka PT Inovação, oddział badawczo-rozwojowy Portugal Telecom, opracowała system, który pozwala lekarzom współpracowad przy diagnostyce pacjenta przy pomocy wideokonferencji, współdzielenia danych i innych form współpracy, wykorzystujących łącza światłowodowe. Wysoka przepustowość światłowodów jest konieczna dla powodzenia zdalnych konsultacji medycznych. Jest niezwykle istotne, aby lekarze mogli mied pełne zaufanie do oglądanych na żywo obrazów. Przekłamania mogłyby prowadzić do błędnej diagnozy o potencjalnie katastrofalnych skutkach dla pacjenta.

E-learning

Coraz większą popularność zyskuje też e-learning, ale komfort takiej formy nauki znacznie wzrośnie dzięki zastosowaniu łączy o wysokiej przepustowości. Francuska firma Erdenet oferuje kursy udostępniane przez Internet, które studenci mogą realizowad w swoim własnym tempie, korzystając z interaktywnego wideo i współpracy online. Przy pomocy zwykłego łącza DSL dodanie bogatych mediów – wideo, dźwięków i map – sprawia wiele trudności. To narzędzie wręcz wymaga łączy światłowodowych, które udostępnią szeroki wybór mediów uczniom.

  • Jak widać, światłowody pozwalają na uruchomienie wielu różnych usług. Niektóre usługi nowej generacji będą zawsze aktywne, działając w tle, w czasie, gdy domownicy zajmują się innymi sprawami. Nowoczesna rodzina to rodzina połączona, co oznacza, że jej poszczególni członkowie jednocześnie korzystają z Internetu. Dodając do tego usługi publiczne, takie jak e-learning i zdalna medycyna, łatwo dostrzec, że wpłynie to na znaczny wzrost zużycia pasma.

Odpowiedź na pytanie: „Jakie usługi wypełnią pasmo?” brzmi po prostu „Wszystkie”.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej