Strona główna / Analizy / Dlaczego firmy nie kupują ERP
czwartek 16 czerwiec 2011 | Cezary Tchorek-Helm
Dlaczego firmy nie kupują ERP
Badania przeprowadzone przez Todis Consulting Group dają ciekawy obraz skłonności polskiego sektora MSP (usługodawcy procesów profesjonalnych) do wykorzystania systemów informatycznych w celach biznesowych. Większość ankietowanych (67 procent) uważa, że największym wyzwaniem jest planowanie procesów biznesowych oraz kontrola rentowności.

W tym roku organizatorzy akcji Professional Services Monitor skoncentrowali się na poznaniu opinii na temat wykorzystania systemów informatycznych w zakresie poprawy rentowności przedsiębiorstw, optymalizacji kondycji finansowej i eliminacji źródeł powstawania zbędnych kosztów. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2011.

Główne wyniki badań Professional Services Monitor 2011

 • 33% osób zarządzających ma świadomość potrzeby wprowadzenia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP w celu poprawy rentowności.
 • Według 67% respondentów planowanie projektów i kontrola ich rentowności to największe wyzwania spółek usługowych.
 • 25% menedżerów zwraca uwagę na wymóg lepszego raportowania, w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. Świadczy to o konieczności wprowadzania narzędzi klasy Business Intelligence.
 • 33% biorących udział w badaniu wiąże przyczyny problemów w zarządzaniu finansami z brakiem zintegrowanego systemu informatycznego.

Wśród uczestników znalazła się kadra zarządzająca przedsiębiorstw z sektora usług, reprezentująca firmy konsultingowe, audytorskie, inżynieryjne, informatyczne, badawcze oraz agencje reklamowe, interaktywne i Public Relations, a także inne spółki o charakterze projektowym.

Jest świadomość – brak narzędzi

Z badań wynika, że polskie firmy z sektora usług profesjonalnych rozumieją wpływ kontroli i planowania projektów na poprawę działalności firmy, co potwierdziło odpowiednio: 52 i prawie 45 proc. ankietowanych. Statystyki pokazują, że 2/3 osób na stanowiskach kierowniczych dostrzega potrzebę wprowadzenia usprawnień w tym obszarze.

Choć świadomość, że narzędzia kontrolne i planistyczne stanowią klucz do optymalizacji procesów w firmie jest duża, w praktyce, niewiele organizacji decyduje się na ich wykorzystanie.

 • 33 proc. ankietowanych stwierdza, wprost, że narzędzia informatyczne mogą mieć faktyczny i bezpośredni wpływ na poprawę rentowności.
 • Mimo tej opinii, większość polskich przedsiębiorstw z sektora usług profesjonalnych nie opiera się na rzetelnej wiedzy, a jedynie na intuicji, która w przypadku intensyfikacji działań okazuje się zawodna.
 • Co czwarta osoba biorąca udział w ankiecie wskazała również na potrzebę lepszego raportowania, w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. Okazuje się, że respondenci, wywodzący się głównie z małych i średnich organizacji, również cierpią na brak systemów Business Intelligence.

„Firmy usługowe przypominają często dziurawy worek, z którego powoli, ale systematycznie uciekają zyski jak drobne ziarno. Wielu menedżerów wciąż nie zdaje sobie sprawy, że gubienie nawet niewielkich kosztów projektowych, w skali całej organizacji urasta do potężnych kwot, powodujących ograniczenie zyskowności. System informatyczny zapewnia szczelność całej organizacji” – mówi Tomasz Witbrot, dyrektor ds. rozwoju Todis Consulting Group.

System informatyczny przyjacielem dyrektora finansowego

Menedżerowie mają świadomość związku między możliwościami systemów informatycznych a skutecznością zarządzania finansami.

 • Według 45% badanych spóźnione i nieaktualne informacje uniemożliwiają sprawne zarządzanie finansami.
 • 1/3 respondentów przyznaje, że bez zintegrowanego systemu trudno skutecznie dbać o finanse.
 • Badanie potwierdza, że rozwiązania informatyczne to przede wszystkim oręż dyrektorów finansowych w walce o wyższą rentowność spółki. Oprócz zdecydowanego przyspieszenia procesów finansowych, zapewniają również większą dokładność i, co istotne, pozwalają na planowanie przyszłych zdarzeń. W sytuacji częstych zmian otoczenia jest to szczególnie istotne.

IT makes sense

W większości przedsiębiorstw usługowych zyski wyciekają ze względu na nieprecyzyjną informację, opóźnienia i niedokładność w ocenie pracy. 58% uczestników badania przyznaje, że największe straty wynikają z przedłużającego się czasu realizowanych projektów oraz zmiany ich zakresu (ponad 52%). W świetle badań okazuje się, że na niską zyskowność projektów duży wpływ ma błędna alokacja zasobów oraz pomijanie najdrobniejszych kosztów. Jedynie 6% respondentów zwraca uwagę na niewielkie niezafakturowane koszty, których permanentne lekceważenie prowadzi do obniżenia finalnego wyniku finansowego.

Z badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa usługowe wciąż cierpią na syndrom ślepoty projektowej. Działają często po omacku, ponieważ nie mają przejrzystego obrazu prowadzonych działań – w wymiarze finansowym, projektowym i osobowym. Tak zdiagnozowane problemy można jednak zażegnać przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych. Doświadczenia wielu spółek wskazują, że rozwiązania tego typu stały się akceleratorem długookresowego wzrostu i poprawy rentowności, dając zwrot z inwestycji już w ciągu 2 lat” – podsumowuje Anna Turzańska-Sadlej, prezes zarządu Todis Consulting Group.

 • Mimo pozytywnych deklaracji dotyczących konieczności wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego, decydenci widzą wciąż wiele wyzwań związanych z organizacją samego projektu wdrożeniowego i kwotą inwestycji. 27% ankietowanych menedżerów główną przeszkodę upatruje w kosztach inwestycji w system.

„Wprowadzenie systemu informatycznego nie stanowi jedynie sposobu na ograniczenie kosztów w długim okresie, ale staje się samo w sobie akceleratorem wzrostu firmy. Istotne jest jednak to, by system wpisywał się w specyfikę organizacji bazującej na projektach i wiedzy specjalistów. Zawierał predefiniowane procesy i rozwiązania, które ułatwiają pracę menedżerów i tworzą konkretną wartość dla organizacji w postaci procedur, wytycznych i rozszerzenia pola widzenia menedżerów” – dodaje Tomasz Witbrot.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej