Strona główna / Analizy / Lepiej pracować poza biurem
sobota 17 grudzień 2011 | Jan Petersen/Cisco
Lepiej pracować poza biurem
Firma Cisco oraz portal Pracujflexi.pl wspólnie przeprowadziły niereprezentatywne badanie dotyczące wykorzystania i popularności zdalnej pracy w Polsce. Badanie pokazało, że zarówno firmy jak i ich pracownicy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej.

Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom i zachowaniom pracowników, wpływającym na sposób uzyskiwania dostępu do informacji i komunikowania się w przedsiębiorstwach.

Pracujemy efektywniej, bo „nie w pracy”

Ponad połowa badanych (51%) uważa, że praca zdalna może być efektywna. Zdalna praca jest również ważnym czynnikiem przy wyborze docelowego miejsca pracy. Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że prawie połowa osób (41%) stwierdziła, że jest skłonna poszukać i w przyszłości zmienić pracę jeżeli firma nie będzie chciała zdecydować się na opcję pracy zdalnej. Ponadto 26% badanych uważa, że nie zgodziłoby się pracować w firmie, która nie docenia korzyści wynikających z pracy zdalnej. Respondenci podkreślają jednak, że zdarzają się wypadki kiedy obecność w biurze jest konieczna. Chodzi tutaj przede wszystkim o spotkania biznesowe.

Kobieta też woli w domu

Kobiety znacznie częściej (15% w stosunku do 8 % mężczyzn) twierdziły, że są bardziej produktywne, kiedy pracują z domu. Natomiast więcej mężczyzn (10% do 2% kobiet) podkreślało, że efektywna i wydajna praca jest możliwa tylko w biurze. Oznacza to, że kobiety wydają się być większymi zwolenniczkami pracy zdalnej, rzadziej niż mężczyźni uznają fizyczną obecność w biurze, jako warunek efektywnej pracy.

  • Blisko ¾ badanych posiada dostęp do sieci korporacyjnej w innym miejscu niż praca.
  • Kolejne 14,2% osób ma nadzieję, że taki dostęp uzyska w przyszłości. Najczęściej wymienianą przeszkodą w dostępie do zdalnej pracy są odgórne zarządzenia obowiązujące w przedsiębiorstwach (47%) oraz stanowisko szefostwa (41%).
  • W przypadku urządzeń, na jakich pracownicy chcieliby uzyskać dostęp do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie najczęściej wymieniane są osobiste urządzenia mobilne (60 % badanych). Związane jest to ze wzrostem popularności tabletów i smartfonów, które bardzo ułatwiają pracę zdalną.
  • Badanie również wykazało, że pracownicy zwracają uwagę na bezpieczeństwo firmowych danych. Aż 72% badanych nie pozwala korzystać z swojego służbowego komputera bez nadzoru.
  • Natomiast blisko 1/3 respondentów zauważa, gdy ktoś podsłuchuje ich służbowe rozmowy telefoniczne. Tyle samo zwraca uwagę, gdy ktoś patrzy na ekrany ich komputerów.

Badanie

W niereprezentatywnym badaniu przeprowadzonym wspólnie przez firmę Cisco i portal pracujflexi.pl wzięło udział 120 internautów. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 25-35 lat (64%).

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej