Strona główna / Analizy / Programista: dobro bardzo poszukiwane
niedziela 22 styczeń 2012 | Cezary Tchorek-Helm/Adecco
Programista: dobro bardzo poszukiwane
Branża ICT rozwija się bardzo dynamicznie. Jest tak dlatego, że programiści są niezbędni w każdym biznesie: od produkcji ołówków do oceny skutków regulacji. Ostatnie badanie firmy Adecco Poland potwierdza rozwojowy trend rekrutacyjny w ICT.

W najbliższym roku, aż  68 proc. przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Najbardziej poszukiwanym pracownikiem w tym sektorze, podobnie jak w roku 2011,   będzie programista. To tylko niektóre wnioski raportu z badań przeprowadzonych pod koniec 2011 r. na firmach z branży IT przez PMR Researchna zlecenie Adecco Poland.

„Celem badań była diagnoza potrzeb branży IT w zakresie zarządzania zasobami ludzkimii doradztwa personalnego, które odzwierciedlają prognozy dotyczące rozwoju całej branżyw 2012. Ponieważ staramy się stale dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku, zależało nam na tym pozyskać bieżące informacje na temat preferencji obecnych i potencjalnych klientów. Wyniki pozwoliły nam ustalić m.in. jakie profile kandydatów będą najbardziej pożądane przez pracodawców z tego sektora oraz jakie są ich potrzeby i bariery w zakresie zatrudnienia oraz bieżącej współpracy z takimi firmami jak Adecco. Z naszych analiz wynika, że rozwojowi branży ITw 2012 r. będą sprzyjały inwestycje w centra BPO, ITO, które będą ukierunkowywały się w stronę bardziej skomplikowanych operacji niż te, które świadczą obecnie. podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

IT zatrudni  w 2012

W ciągu nadchodzących 12 miesięcy, 68% badanych przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników.

  • Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista – 46% badanych wskazało na tą potrzebę. 14% badanych deklaruje chęć poszukiwania pracowników na stanowisko handlowiec, a 10% na specjalista do spraw wdrożeń. W ramach badania zapytano przedstawicieli firm również jakie stanowiska są szczególnie trudne do obsadzenia.
  • Trudności napotkano w rekrutacji odpowiednich osób na stanowisko programisty (24% wskazań). Wart uwagi jest również fakt, że następne w kolejności trudności obsadzenia wymieniono stanowisko handlowca (9% wskazań). Warto wskazać, iż mimo że nie jest ono bezpośrednio związane z zadaniami merytorycznymi w branży IT (jak produkcja oprogramowania czy też realizacja usług z tego zakresu) to jednak może być jednym z kluczowych pozycji w firmie.

Kto i kogo rekrutuje

Oczekiwania co do kandydatów w branży IT są bardzo wysokie, dlatego sam proces rekrutacji jest dosyć długotrwały, wymagający posiadania umiejętności wyławiania potencjalnych kandydatówz rynku. W związku z tym, sposoby dotarcia do kandydatów muszą być również zróżnicowanei niestandardowe. Zgodnie z odpowiedziami respondentów, 97% z nich poszukuje nowych pracowników za pośrednictwem Internetu. Następną w kolejności stosowania metodą pozyskiwania nowych pracowników jest propagowanie informacji o wolnych stanowiskach do obsadzenia wśród znajomych i własnych pracowników. Wykorzystanie nieoficjalnych kanałów takich jak sieci znajomości jako drugiego po Internecie, źródła pozyskiwania nowych pracowników, może wskazywać na specyfikę procesów rekrutacyjnych zachodzących w branży IT. Możliwe,że rekrutacja najbardziej poszukiwanych pracowników w branży IT takich jak programiści, testerzy, developerzy wymaga niestandardowych działań. Dlatego aż 63% badanych firm wskazało, iż do rekrutacji pracowników stosowali inne niż standardowe metody rekrutacji – opierając się na propagowaniu informacji wśród znajomych.

Outsourcing usług doradztwa personalnego

Kolejna część badania Adecco dotyczy analizy skali korzystania z usług firm doradztwa i outsourcingu personalnego w branży IT.

  • Ponad połowa badanych firm IT (56%) deklaruje posiadanie doświadczeń we współpracy z firmami oferującymi swe usługi obszarze HR.
  • Wśród firm, które korzystały z usług podmiotów oferujących doradztwo personalne najbardziej popularną usługą jest rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (79% wskazań).
  • Należy wskazać na dwie kolejne ważne usługi w zakresie HR, z których korzystają firmy w branży IT. Jest to Direct & Executive Search (popularnie zwane Headhuntingiem) oraz rekrutacja pracowników tymczasowych (odpowiednio 21% i 18%).

Analiza powodów korzystania z trzech najbardziej popularnych w branży IT usług outsourcinguw zakresie HR wskazała, iż w zakresie usługi rekrutacji i selekcji pracowników największe znaczenie ma gwarancja firmy rekrutacyjnej na wykonaną usługę oraz oszczędność czasui pieniędzy zaangażowanych w proces rekrutacyjny. Wśród tych firm z branży IT, które korzystały lub nadal korzystają ze wsparcia zewnętrznego z usług w zakresie HR rozpowszechniony jest wysoki poziom zadowolenia z dostarczanych usług. 77% korzystających z tych usług deklaruje,iż spełniają one ich oczekiwania (połączone wypowiedzi „w wysokim stopniu spełnia oczekiwania”i „raczej spełnia oczekiwania”). Tylko dla 7% korzystających z tych usług, wsparcie zewnętrznych firm jest niezadowalające.

Informacje o badaniu

Raport „Potrzeby polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego w branży IT w 2012 r.” powstał w oparciu o badania PMR Research na zlecenie Adecco Poland. W ramach badania zrealizowano łącznie 102 efektywnych wywiadów w ramach badania ilościowego prowadzonego przy wykorzystaniu wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Wśród firm, które wzięły udziałw badaniu 40% stanowiły firmy zatrudniające od 51 do 99 pracowników, natomiast 1/3 badanych to przedsiębiorstwa zatrudniające od 100 do 249 pracowników. 27% firm znajdującychsię w próbie to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej