Strona główna / Analizy / Prognoza ogólnoświatowego wzrostu ruchu
piątek 17 luty 2012 | Jan Petersen/Cisco
Prognoza ogólnoświatowego wzrostu ruchu
Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2011-2016 ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 18-krotnie i osiągnie w roku 2016 wartość 10,8 eksabajta miesięcznie, czyli 130 eksabajtów rocznie.

Prognoza przewiduje, że roczny ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie do 130 eksabajtów, co odpowiada:

 • 33 miliardom dysków DVD,
 • 4,3 biliardom plików dźwiękowych MP3,
 • 813 biliardom wiadomości tekstowych SMS.

Prognozowane dynamiczne zwiększenie ruchu mobilnego będzie efektem m.in. przewidywanego gwałtownego wzrostu liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, która przekroczy liczbę mieszkańców Ziemi (wg ONZ szacowana liczba ludności w 2016 r. to 7,3 miliarda). Według prognoz firmy Cisco w latach 2011-2016 wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego przekroczy trzykrotnie wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych. Powyższe wartości wzrostu ruchu w sieciach mobilnych odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej w podanym okresie 78%.  Sam przyrost ruchu w mobilnym Internecie w latach 2015-2016 przekroczy trzykrotnie szacowaną wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012.

Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

 • Więcej danych w transmisji strumieniowej: ponieważ użytkownicy coraz częściej chcą korzystać z treści dostępnych na żądanie i transmitowanych strumieniowo, a nie tylko informacji pobieranych z sieci na lokalne urządzenia, ruch mobilny w chmurze wzrośnie 28-krotnie w okresie od 2011 do 2016 roku, co odpowiada złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 95%.
 • Większa liczba połączeń mobilnych: w roku 2016 będzie działać ponad 10 miliardów urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu, co obejmie także moduły M2M (ang. machine-to-machine), liczba ta przekroczy prognozowaną na 7,3 miliarda liczbę ludi na Ziemi w 2016 r. Jednym z przykładów zastosowań M2M jest wykorzystanie sieci bezprzewodowych do aktualizacji cyfrowych bilbordów. Dzięki temu reklamodawcy mogą wyświetlać różne informacje w zależności od pory dnia albo dnia tygodnia i szybko wprowadzać zmiany w skali globalnej, np. aktualizować ceny paliwa.
 • Wzrost mocy obliczeniowej urządzeń: urządzenia mobilne są coraz bardziej zaawansowane; mogą przetwarzać więcej danych i generować większy ruch. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie w latach 2011-2016 62-krotnie — jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych uwzględnianych w prognozie. Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2016 roku będą generować czterokrotnie więcej ruchu (1 EB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie).
 • Większa szybkość transmisji mobilnej: Szybkość połączenia z siecią mobilną to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego. Wzrost szybkości oznacza wzrost wykorzystania sieci. Według prognoz Cisco szybkość sieci mobilnych (w tym sieci 2G, 3G i 4G) wzrośnie od 2011 do 2016 roku dziewięciokrotnie.
 • Więcej materiałów wideo: użytkownicy mobilni oczekują możliwie najlepszej jakości przesyłanych treści, a to oznacza także materiały wideo, które w roku 2016 będą stanowiły 71% danych w sieciach mobilnych.
 • Prognoza Cisco przewiduje również, że w 2016 roku 71% używanych smartfonów i tabletów (1,6 miliarda egzemplarzy) będzie w stanie komunikować się z siecią mobilną IPv6. W odniesieniu do całego rynku — do roku 2016 39% wszystkich urządzeń mobilnych (ponad 4 miliardy) będzie już mogło obsługiwać protokół IPv6.

Europa Środkowo-Wschodnia: tendencje regionalne

 • W Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2011-2016 ruch w sieciach mobilnych będzie wzrastać dwa razy szybciej niż ruch w stacjonarnych sieciach IP...
 • Wielkość transmisji w sieciach mobilnych w 2016 roku będzie równa całemu ruchowi internetowemu w regionie odnotowanemu w roku 2005.
 • Wielkość transmisji wideo w sieciach mobilnych w latach 2011-2016 wzrośnie 32-krotnie, przy czym złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 101%.
 • W roku 2016 materiały wideo będą stanowiły w regionie 67% transmisji w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 45%).
 • W roku 2016 aplikacje w chmurze będą stanowiły 69% łącznego ruchu w sieciach mobilnych (pod koniec 2011 roku wartość ta wynosiła 36%).

Znaczenie wzrostu szybkości połączenia w sieciach mobilnych

Średnia szybkość połączenia z siecią mobilną zwiększyła się dwukrotnie w roku 2011, a do roku 2016 spodziewany jest wzrost dziewięciokrotny. Wzrost szybkości połączenia to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego.

(Kb/s)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

stopa wzrostu

Średnia szybkość połączenia mobilnego

315

504

792

1236

1908

2873

56%

Średnia szybkość połączenia ze smartfonu

1344

1829

2425

3166

4102

5244

31%

Źródło: wyniki testu Cisco Global Internet Speed Test (GIST), stanowiącego część programu Cisco VNI, a także wyniki innych niezależnych testów. Aplikacja Cisco GIST ma obecnie ponad 900 000 użytkowników na całym świecie. Prognozy obejmują jedynie parametry połączeń w sieciach komórkowych i opierają się na ekstrapolacji danych historycznych dotyczących szybkości połączeń mobilnych.

Metodyka badań prognozy Cisco Mobile Visual Networking Index (VNI)

Metoda stosowana w badaniu Cisco Mobile VNI wykorzystuje prognozy niezależnych analityków, a także badania rzeczywistego użytkowania sieci mobilnych. Oprócz tego uwzględnia ona własne oszacowania firmy Cisco dotyczące stosowania aplikacji, czasu ich użytkowania oraz prędkości transmisji. Przewidywania i wyniki badań Cisco VNI biorą pod uwagę także inne podstawowe czynniki, takie jak szybkość szerokopasmowego połączenia mobilnego oraz moc obliczeniowa urządzeń. Szczegółowy opis przyjętej metodyki znajduje się w pełnej wersji raportu (patrz link poniżej).

Wyniki aktualnej prognozy uwzględniają wzrost ruchu w latach od 2011 do 2015. Jest on szybszy niż przewidywano w prognozie Cisco VNI opublikowanej w lutym 2011 roku. Zwiększenie transmisji w Internecie mobilnym w 2011 roku szacowano wówczas na 131%, obecnie szacuje się na 133%.

Pełna treść opracowania Cisco Visual Networking Index Mobile Data Traffic Forecast and Methodology, 2011-2016

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej