Strona główna / Analizy / Polska na 11. miejscu rankingu przepisów o chmurze
środa 22 luty 2012 | Jan Petersen
Polska na 11. miejscu rankingu przepisów o chmurze
Pomimo stosunkowo wysokiej – 11. pozycji Polski w rankingu Business Software Alliance (BSA), sprzeczność przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach stanowi pewne zagrożenie dla rozwoju pełnego potencjału globalnego rynku cloud computingu. Pięć najwyższych miejsc w rankingu za najsolidniejszą politykę regulującą rynek cloud computingu zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja.
Tagi: chmura, bsa, raport,

BSA Global Cloud Computing Scorecard jest pierwszym tego rodzaju rankingiem gotowości państw do promowania wzrostu globalnie zintegrowanego rynku cloud computingu. Ranking ocenia stan prawny w 24 krajach, które łącznie odpowiadają za 80 procent światowych zasobów technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz politykę tych państw w 7 zasadniczych obszarach: ochrony danych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, cyber-przestępczości, własności intelektualnej, interoperacyjności technologicznej i harmonizacji prawa, wolnego handlu oraz infrastruktury IT.

Kluczowe wnioski z badania odnośnie do Polski

 • W Polsce istnieją przepisy regulujące kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyber-przestępczości, stanowiąc dobrą platformę do promowania zaufania do technologii cloud computingu i gospodarki cyfrowej.
 • Polska ma także jeden z najbardziej wszechstronnych systemów ochrony własności intelektualnej. W 2008 roku przepisy prawa zostały znowelizowane w zakresie  odpowiedzialności dostawców usług internetowych, jakkolwiek nadal istnieją pewne braki w egzekwowaniu tych przepisów – zauważalny jest brak odpowiednich kwalifikacji i zasobów w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 • Polska promuje innowacyjność i interoperacyjność. Stosuje również niedyskryminującą politykę w zakresie zamówień rządowych.
 • Polska infrastruktura ICT i dostęp do łączy szerokopasmowych są, w porównaniu do postępów kraju w innych dziedzinach, wciąż dość ograniczone. Polska nie posiada obecnie funkcjonującej, kompleksowej strategii działania, która zapewniałaby poprawę dostępności łączy szerokopasmowych. Pomimo postępu w ostatnich latach, częściowo dzięki inwestycjom z funduszy unijnych, dostęp do łączy szerokopasmowych kształtuje się poniżej średniej europejskiej – w dużych miastach jest on stosunkowo dobry, ale na większości obszarów wiejskich jest znacznie ograniczony. Konieczna będzie znacząca poprawa dostępności łączy szerokopasmowych, aby Polska mogła  w pełni wykorzystać swoją pozycję w Europie oraz obowiązujące przepisy prawa.

Ogólne wnioski z badania

 • Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi i rozwijającymi się, jeśli chodzi o gotowość eksploatacji technologii cloud computingu. Japonia, Stany Zjednoczone i Unia Europejska stworzyły prawo i przepisy stanowiące solidne podstawy wsparcia rozwoju tej technologii, natomiast kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Indie i Brazylia, mają najwięcej do zrobienia, aby móc zintegrować się z globalnym rynkiem cloud computingu.
 • Najbardziej zaskakującym odkryciem badania jest to, iż niektóre zamożne kraje izolują się za sprawą przepisów prawa pozostających w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi w innych krajach. Na przykład proponowane rozwiązania dot. ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej mogą osłabić potencjalną skalę i wpływ gospodarczy cloud computingu.

BSA proponuje rządom na całym świecie siedmiopunktowy plan polityki rozwijającej możliwości gospodarcze technologii cloud computingu.

 1. Ochrona prywatności użytkowników przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego przepływu danych i wolnego handlu.
 2. Promowanie najnowocześniejszych praktyk bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni bez konieczności stosowania konkretnych technologii.
 3. Walka z cyber-przestępczością wykorzystująca skuteczne środki prewencyjne i działania przeciwko przestępcom podejmowane na podstawie jasno sprecyzowanych przepisów.
 4. Zapewnienie solidnej ochrony technologii cloud computingu i energicznego przeciwdziałania sprzeniewierzeniom i naruszeniom tych technologii.
 5. Zachęcanie do otwartości i interoperacyjności pomiędzy dostawcami i rozwiązaniami technologii cloud computingu.
 6. Promowanie wolnego handlu poprzez obniżanie barier i eliminowanie preferencji wobec poszczególnych produktów lub firm.
 7. Zachęcenie sektora prywatnego do inwestowania w infrastrukturę szerokopasmową i promowanie powszechności jej dostępu dla obywateli.

 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej