Strona główna / Analizy / Rośnie znaczenie kopii zapasowych
wtorek 13 marzec 2012 | Robert Kamiński / Acronis
Rośnie znaczenie kopii zapasowych
Jak pokazuje raport Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, zaufanie do wewnętrznych procesów backupu i odzyskiwania danych 6000 małych i średnich firm na całym świecie wzrosło o 14%. Mimo to, przestoje systemu kosztują każdą firmę średnio 366.363 USD rocznie.

Acronis Global Disaster Recovery (DR) Index to największy w branży, coroczny wskaźnik, który mierzy poziom zaufania firm do ich operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii oraz obrazuje możliwości przedsiębiorstw na całym świecie w tym zakresie.

Pomimo, że rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ostatnim czasie, firmy na całym świecie wykazują wzrost zaufaniu do własnych możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych, a następnie odzyskania danych i systemów IT po awarii.

Jak wynika z raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, firmy są średnio o 14% bardziej pewne co do swoich możliwości do backup’u i odzyskiwania danych po awarii, w porównaniu do wyników uzyskanych w poprzednim badaniu. Kluczem do tego  wzrostu jest zaobserwowana poprawa w zakresie posiadanych zasobów (narzędzia / środowisko) oraz odpowiednich technologii do pracy. Zaufanie w tych dwóch kategoriach wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. U podstaw wzrostu zaufania leży fakt, że 66% badanych przedsiębiorstw sprawdza plany tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii bardziej regularnie. Prawdopodobnie jest to konsekwencją katastrofalnych klęsk żywiołowych, jakie dotknęły większość regionów w 2011 r. (destrukcyjne powodzie w Australii, Brazylii i Tajlandii, trzęsień ziemi w Nowej Zelandii i Turcji, burze w Stanach Zjednoczonych pochłaniające miliardowe odszkodowania i niszczycielskie tsunami w Japonii), po których niektóre przedsiębiorstwa wciąż jeszcze w pełni nie odzyskały równowagi.

Pomimo ogólnego wzrostu zaufania jakie wykazały firmy w zakresie procesów backupu i odzyskiwania danych po awarii, dane wynikające z badania prawie 6000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów pokazują, że:

  • Budżety nie zmieniają się: firmy rok w rok wydają tyle samo na backup i DR (10% wydatków IT).
  • Blisko połowa (47%) obecnie odczuwa brak wsparcia ze strony kadry kierowniczej do operacji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
  • Nieustający wzrost danych: typowe firma z sektora MSP każdego roku tworzy prawie 40TB nowych danych.
  • Błądzić jest rzeczą ludzką: 60% badanych jako najczęstszą przyczynę przestojów systemu podaje błąd człowieka.
  • Koszt awarii: średni czas przestoju systemu trwa 2,2 dnia a na skutek strat w produktywności co roku kosztuje każdą firmę USD$ 366 363.

Zarządzenie hybrydowymi środowiskami fizycznym, wirtualnym i typu ‘cloud’ stanowi największe wyzwanie.

Zdecydowana większość (70%) badanych managerów IT przyznaje, że drugi rok z rzędu największym dla nich wyzwaniem w środowisku hybrydowym jest przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem fizycznym, wirtualnym i typu ‘cloud’. Jednak jak pokazują wyniki badania, większość firm nadal nie ma skonsolidowanych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii by sprostać temu wyzwaniu. Większość opiera się na wielu narzędziach, używając trzech lub więcej różnych rozwiązań do ochrony swoich danych. Ponad połowa (53%) używa oddzielnych rozwiązań dla środowisk fizycznych i wirtualnych.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej