Strona główna / Analizy / Polskie ITC a seniorzy
czwartek 29 marzec 2012 | Mariola Czapkiewicz/Symantec
Polskie ITC a seniorzy
Według danych ZUSu w Polsce jest ponad 7 milionów emerytów. Ta grupa społeczna jest nie tylko bardzo zróżnicowana, ale również dynamicznie się zmieniająca. Przed szeroko pojętą branżą telekomunikacyjną stoi pytanie – jak sprostać wymaganiom tej grupy konsumenckiej?

Nie ma wątpliwości, że Seniorzy to wyzwanie dla rynku produktów i usług. Duże wymagania, bezkompromisowość w wyborze produktów dostosowanych do potrzeb i dokładnie sprecyzowane oczekiwania, sprawiają, że dojrzały konsument wymusza dużą elastyczność w przygotowaniu ofert. Nikogo bowiem nie stać, na lekceważenie grupy o tak dużej sile nabywczej. Do niedawna osoby w wieku 60+ postrzegane były jako mało aktywne i nie zaangażowane w życie społeczne. Ta sytuacja zmieniła się diametralnie odkąd powstały Uniwersytety Trzeciego Wieku i wszelkie instytucje czerpiące pełnymi garściami z doświadczenia i wiedzy Rodziców i Dziadków. O tym, jak duża jest chęć współtworzenia najbliższego otoczenia, świadczy ogromne zainteresowanie, jakim cieszą się zajęcia na UTW w całej Polsce. Potwierdza to również ustanowienie roku 2012 rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który został zainaugurowany 19 marca pod hasłem: „Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego”.

  • Jednym z głównych punktów programu Kongresu była gala Konkursu „Seniorzy w akcji. UTW dla społeczności”. Konkurs zorganizowało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu była promocja wolontariatu i dobrych praktyk wypracowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku w ich działalności na rzecz lokalnych społeczności.

Z ogromną przyjemnością ufundowaliśmy telefony emporiaTALKcomfort jako nagrody w tym konkursie. Program „Seniorzy w akcji” wpieramy od dwóch lat. Idea tego przedsięwzięcia jest nam wyjątkowo bliska, bo głównym jego celem jest minimalizacja społecznego wykluczenia osób starszych. Podstawowym przesłaniem naszej działalności jest ułatwianie kontaktów między ludźmi, a nie da się realizować tej misji bez łączenia pokoleń”. – mówi Grzegorz Możdżyński, Dyrektor Generalny emporia Telecom w Polsce.

Obecnie cyfrowa przepaść zwiększa się i nie wynika to tylko z różnicy pokoleniowej, ale też z większego lub mniejszego doświadczenia w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych. Nowoczesne telefony komórkowe przytłaczają wiele osób, które poszukują łatwości obsługi zamiast wielofunkcyjności. Według przeprowadzonych badań od telefonów komórkowych oczekuje się prostoty — większość ludzi chce korzystać tylko z połączeń głosowych i SMS-ów. Dodatkowe funkcje, takie jak surfowanie po Internecie i wysyłanie wiadomości e-mail, są używane bardzo rzadko. Oprócz tego wiele osób chce używać telefonu komórkowego awaryjnie, traktując go jako pewnego rodzaju zabezpieczenie.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej