Strona główna / Analizy / Najważniejsza rzecz w ochronie danych
środa 22 sierpień 2012 | Mariola Czapkiewicz
Najważniejsza rzecz w ochronie danych
Przywracanie aplikacji o znaczeniu krytycznym to jeden z najważniejszych problemów firm w zakresie ochrony danych Najnowsze badanie Quest Software przeprowadzone wśród firm pokazuje zmianę trendów we współczesnym backupie i odtwarzaniu danych

Organizacje funkcjonują w środowiskach, gdzie pracownicy i klienci oczekują zapewnienia dostępności usług krytycznych w każdym czasie, a to zmusza działy IT do zmiany podejścia do sposobu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.

Zgodnie z wynikami nowego badania Quest Software przeprowadzonego wśród specjalistów IT w Ameryce Północnej, prawie trzy czwarte firm niezależnie od ich wielkości wskazuje przywracanie krytycznych aplikacji obok odzyskiwania danych, jako główny problem dotyczący backupu i odtwarzania danych. Paradoksalnie, tradycyjne rozwiązania do ochronny danych wymagają od organizacji ustalania celów odtwarzania danych (recovery objectives) w oparciu o serwery i infrastrukturę IT, przywiązując niewiele uwagi odzyskiwaniu podstawowych aplikacji biznesowych i zapewnieniu odpowiedniego poziomu SLA. W efekcie tylko 5 procent ankietowanych organizacji stwierdziło, że tworzą swoje cele odtwarzania danych ściśle wokół aplikacji.

  • Według przeprowadzonego sondażu, 73 procent respondentów wskazało, że przywracanie krytycznych aplikacji obok odzyskiwania utraconych danych jest ich największym problemem związanym z ochroną danych.  (Źródło: TechValidate TVID: F63-55D-786) 
  • W tym samym czasie tylko 5 procent respondentów stwierdziło, że ustalają swoje cele odtwarzania danych ściśle wokół aplikacji, podczas gdy 78 procent wskazuje, że w ich organizacjach aplikacje w ogóle nie odgrywają żadnej roli w kształtowaniu celów odtwarzania (recovery objectives). (Źródło:. TechValidate TVID: F69-7B9-5FB)
  • Badanie Quest Software potwierdziło również występowanie szeregu dodatkowych trendów wpływających na zwiększenie nacisku na szybkie odzyskiwanie krytycznych aplikacji i danych. 70 procent respondentów wskazało, że co najmniej połowa danych, jaka powstaje w ich organizacji, jest o znaczeniu krytycznym, a prawie jedna trzecia respondentów (32 procent) wskazała, że w ciągu ostatniego roku kadra zarządzająca firmami prosiła pracowników IT, aby szukali sposobów na skrócenie czasu odzyskiwania. (Źródło: TechValidate TVID: B60-0EC-78B i BF9-384-EB6)

Aktualnie działy IT powinny zapewniać przywracanie krytycznych aplikacji i baz danych zgodnie z zachowaniem poziomów świadczenia usług (SLA). Samo odzyskiwanie danych po prostu już nie wystarczy. Nie tylko użytkownicy końcowi są coraz bardziej zależni od usług, których dostarcza IT, ale ich oczekiwania dotyczące dostępności i ciągłości są większe niż wcześniej. Nowe narzędzie Quest Software - Quest NetVault Extended Architecture (NetVault XA), które jest obecne na rynku od lipca br., wypełnia tę lukę. To pierwsze na rynku rozwiązanie do ochrony danych skoncentrowane na usługi, które całkowicie zmienia podejście do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane w celu dostosowania polityk ochrony danych do SLA - zapewniając tworzenie kopii zapasowych, replikację i odtwarzanie aplikacji, a nie tylko serwerów.


Zadania firmowego IT 
Dzisiaj IT musi zmienić podejście do backupu i recovery ze skoncentrowanego na infrastrukturze na skierowanego na usługi, skupiając się na ochronie krytycznych dla biznesu aplikacji i baz danych, niezależnie od tego czy znajdują się w środowiskach fizycznych, wirtualnych czy w chmurze. Nowe rozwiązanie Quest Software - NetVault XA - zapewnia takie właśnie podejście, umożliwiając administratorom organizowanie, planowanie i zarządzanie kopiami zapasowymi na podstawie konkretnych usług biznesowych i technologicznych. To daje możliwość ustawienia określonego czasu i punktu odtworzenia (RPO/ RTO) dla każdego elementu, niezależnie od tego czy serwery, aplikacje lub bazy danych, które napędzają te usługi, są on- lub off-premise, w fizycznym lub wirtualnym środowisku, czy też w mieszanym.

Badanie
Badanie zostało przeprowadzone w drugim kwartale 2012 roku przez firmę TechValidate. W badaniu ankietowym wzięli udział specjaliści IT (211), zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej IT, jak i pracownicy wykonawczy, w tym administratorzy systemów, sieci oraz storage, którzy w swoich firmach są odpowiedzialni za różne aspekty ochrony danych. Firmy biorące udział w badaniu to zarówno MŚP, jak i największe przedsiębiorstwa na świecie z listy Global 500, reprezentujące różne segmenty rynku. 
 

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej