Strona główna / Analizy / Polski rynek UC rośnie
wtorek 18 wrzesień 2012 | Jan Petersen
Polski rynek UC rośnie
Według ostatnich badań IDC „Polish UC&C and Call Center Market Research Update, 2012” polski rynek UC&C w latach 2011 – 2016 będzie rósł w tempie dwudziestu procent rocznie, osiągając w 2016 roku wartość przekraczającą 140 mln dolarów.

W tym czasie obroty generowane przez sektor rozwiązań Contact Center wzrastać będą w średnim tempie 24,5% rocznie, a wraz z przychodami generowanymi przez IP PBX i telefony IP (wdrażanymi jako część rozwiązań komunikacji zunifikowanej) osiągną ponad 50% wartości całego rynku.

Interactive Intelligence, zauważa nasilający się na polskim rynku trend polegający na migracji firm wykorzystujących tradycyjne rozwiązania komunikacyjne oparte na centralach telefonicznych TDM do zintegrowanych systemów Unified Communications, wykorzystujących protokół IP i umożliwiających obsługę klienta za pomocą wielu kanałów kontaktu. Trend ten przekłada się na dynamiczny rozwój rynku komunikacji zunifikowanej.

„Obserwujemy nasilające się w polskich firmach zjawisko migracji z rozwiązań telekomunikacyjnych starego typu, opartych o tradycyjne centralki telefoniczne TDM, do nowoczesnych systemów IP, udostępniających cały szereg korzyści związanych z komunikacją zunifikowaną” - powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej w Interactive Intelligence. – „Firmy kładą coraz większy nacisk na obsługę klienta za pomocą nowych kanałów kontaktu, przede wszystkim emaila. Wychodzą w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale również znacząco zmniejszają koszty obsługi.”

Integracja wszystkich procesów komunikacyjnych w jednym systemie, multimedialna obsługa klientów oraz standaryzacja platform sprzętowych to trendy obecne już na polskim rynku. Według Interactive Intelligence w najbliższej przyszłości powinniśmy się spodziewać natomiast znaczącego nacisku firm na aplikacje kolaboracji, umożliwiające np. dwóm uczestnikom wspólną edycję jednego dokumentu. Rozwijać będą się również mobilne aplikacje komunikacyjne oraz narzędzia automatyzacji procesów biznesowych.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej