Strona główna / Analizy / Pokolenie Internetu wkracza na rynek pracy. Czy przedsiębiorstwa są na to przygotowane?
niedziela 07 październik 2012 | Robert Kamiński
Pokolenie Internetu wkracza na rynek pracy. Czy przedsiębiorstwa są na to przygotowane?
Na rynek wkracza pokolenie Internetu – młodzi ludzie o całkowicie odmiennym stylu pracy i funkcjonowania w otaczającym świecie w porównaniu do starszego pokolenia. Stwarza to szansę na dynamiczny rozwój firm, ale tworzy również nowe zagrożenia.

Druga doroczna edycja raportu Cisco Connected World Technology Report analizuje związki między zachowaniem ludzi, Internetem i wszechobecnością technologii sieciowych. Związki te mają zachęcać do przemyśleń na temat sposobów utrzymania konkurencyjności firm wobec wpływu trendów związanych ze stylem życia i technologią.

Raport globalny oparty na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów i pracowników w wieku do 30 lat w 14 krajach analizuje współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami starającymi się zachować równowagę między aktualnymi i przyszłymi potrzebami pracowników i firm. Analiza ta uwzględnia rozwój funkcji w zakresie mobilności, wzrost liczby zagrożeń oraz technologie opracowywane w celu zapewnienia coraz szerszego dostępu do informacji – od wirtualizowanych centrów przetwarzania danych i środowisk przetwarzania rozproszonego po tradycyjne sieci przewodowe i bezprzewodowe.

Internet jednym z podstawowych czynników niezbędnych do życia

 • Powietrze, woda, Internet: Co trzeci student i pracownik (33%) biorący udział w globalnym badaniu wierzy, że Internet to czynnik podstawowy. Prawie połowa (49% studentów i 47% pracowników) respondentów uważa, że jest on „prawie tak samo ważny”. Ogółem czterech na pięciu studentów i młodych pracowników twierdzi, że Internet pełni niezwykle ważną rolę w ich życiu codziennym.
 • Czynnik niezbędny do życia: Ponad połowa respondentów (55% studentów i 62% pracowników) stwierdziła, że nie mogłaby żyć bez Internetu, określając go „integralnym elementem ich życia”.
 • Środek komunikacji: W obliczu wyboru między łączem internetowym a samochodem większość studentów na całym świecie – prawie dwóch na trzech (64%) – wybrałaby łącze internetowe.
 • Nowy model życia w społeczeństwie
 • Pierwsza miłość: Dwóch na pięciu studentów (40%) biorących udział w badaniu na całym świecie stwierdziło, że Internet jest dla nich ważniejszy niż randki, spotkania ze znajomymi lub słuchanie muzyki.
 • Życie w społeczeństwie 2.0: Poprzednie pokolenia preferowały kontakty osobiste z innymi ludźmi, natomiast pokolenie przyszłości skłania się ku interakcjom internetowym. Więcej niż jeden student na czterech (27%) stwierdził, że aktualizacja konta na Facebooku jest ważniejsza od chodzenia na imprezy i randki, słuchania muzyki lub spędzania czasu ze znajomymi.

Dostęp do informacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych... oraz koniec telewizji i gazet?

 • Waga urządzeń mobilnych: Dwie trzecie studentów (66%) oraz ponad połowa pracowników (58%) stwierdza, że urządzenia mobilne (laptop, smartfon, tablet) są „najważniejszą technologią w ich życiu”.
 • Rosnąca popularność smartfonów i mobilności:Smartfony mają szansę przejąć od komputerów biurkowych pozycję najpopularniejszego narzędzia w perspektywie globalnej. 19% studentów uważa smartfony za swoje „najważniejsze” urządzenia wykorzystywane na co dzień. Dla porównania wartość dla komputerów biurkowych w tej kategorii wynosi 20%. To wynik sygnalizujący coraz większą dominację smartfonów i oczekiwany wzrost popularności wśród następnego pokolenia absolwentów szkół wyższych wkraczających na rynek pracy. To również czynnik zachęcający do debaty nad standardowym modelem pracy w biurze, w odróżnieniu od możliwości połączenia się  z Internetem i pracowania w dowolnym miejscu, na przykład w domu lub miejscach publicznych.  W raporcie z 2010 roku trzech pracowników na pięciu (60%) na całym świecie stwierdziło, że nie trzeba siedzieć w biurze, aby pracować wydajnie.
 • Zmierzch telewizji: Wyniki obu raportów dowodzą, że popularność telewizji wśród studentów  i młodych pracowników spada na korzyść urządzeń mobilnych, takich jak laptopy i smartfony. Na całym świecie mniej niż 1 student (6%) i 1 pracownik (8%) na 10 stwierdził, że telewizor jest najważniejszym urządzeniem technologicznym w jego codziennym życiu. Programy telewizyjne  i filmy są coraz częściej dostępne na urządzeniach mobilnych, w związku z czym oczekiwany jest dalszy spadek popularności telewizji.
 • Kres gazet drukowanych? Tylko jeden student i pracownik (4%) na 25 respondentów badanych na całym świecie stwierdził, że gazeta jest najważniejszym źródłem informacji.
 • Ochrona drzew: 2 studentów na 5 (21%) nie kupiło drukowanej książki (poza podręcznikami niezbędnymi podczas zajęć dydaktycznych) w księgarni od ponad dwóch lat lub nie kupiło jej nigdy.

Wpływ mediów społecznościowych

 • Interakcje za pośrednictwem Facebooka: Około 9 studentów (91%) i pracowników (88%) na 10 na całym świecie przyznało się do posiadania konta w serwisie Facebook. 89% studentów i 73% pracowników z tej grupy sprawdza swoje konto Facebook co najmniej raz dziennie. 1 osoba na  3 (33%) z tej grupy przyznała, że sprawdza swoje konto co najmniej 5 razy dziennie.
 • Internet zapewnia rozrywkę czy przeszkadza? Studenci informują również o częstych przypadkach przerywania pracy nad projektami lub zadaniami domowymi, spowodowanych wiadomościami wysyłanymi przez komunikatory, aktualizacjami portali społecznościowych  i połączeniami telefonicznymi. W określonej godzinie ponad 4 studentów na 5 (84%) potwierdziło co najmniej jeden przypadek przerwania pracy. Prawie 1 student na 5 (19%) stwierdził, że praca została przerwana co najmniej sześciokrotnie – co daje średnią co najmniej raz na 10 minut. 1 student na 10 (12%) przyznał, że przestał liczyć przypadki przerwania pracy podczas prób skupienia się na projekcie.
 • Praca to życie: 7 na 10 pracowników „zaprzyjaźniło” się ze swoimi kierownikami i/lub współpracownikami na Facebooku, co sygnalizuje, że granica między życiem zawodowym  i osobistym stała się niezwykle cienka – prawie niewidoczna. W Stanach Zjednoczonych zanotowano niższy odsetek pracowników, którzy „zaprzyjaźnili” się z kierownikami i współpracownikami – postąpił tak zaledwie 1 na czterech (23%), mimo że 2 na 5 (40%) zaprzyjaźniło się ze współpracownikami.
 • Służbowa poczta pantoflowa: Spośród pracowników korzystających z portalu Twitter ponad 2 na  3 (68%) śledzi działania kierownika lub współpracowników na tym portalu. 42% z nich śledzi działania przedstawicieli obu grup jednocześnie, natomiast jedna trzecia (32%) preferuje zachować prywatność w swoim życiu.

Wyniki badania dowodzą, że co trzeci student i pracownik w młodym wieku uważa Internet za podstawowy czynnik niezbędny do życia, porównywalny z powietrzem, wodą, pokarmem i schronieniem, co potwierdza coraz istotniejszą rolę sieci w życiu człowieka. Ponad połowa respondentów stwierdziła również, że nie mogłaby żyć bez Internetu, określając go jako „integralny element ich życia”.

Powyższe wnioski, dają szerszy obraz nastawienia, oczekiwań i zachowań następnego pokolenia pracowników. Pozwalają również prognozować ich wpływ na wszystkie dziedziny biznesu, od komunikacji i mobilnego stylu życia po rekrutację, bezpieczeństwo firmowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstw.

Podobne artykuły
zobacz więcej
Nazwa.pl
więcej
Video
więcej
Video"
więcej