poniedziałek 28 styczeń 2008 | Alex Meyden

Raport GUS o polskich firmach

Prawie wszystkie polskie przedsiębiorstwa korzystają z komputerów z dostępem do Internetu. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2007 r.”  w 2007 r. 95 proc. polskich firm korzystało z komputerów, 92 proc. – także z dostępu do  Internetu.

Prawie wszyscy w Internecie

Ponad połowa przedsiębiorstw cieszy się już szerokopasmowym dostępem do Internetu. Z szerokiego pasma korzysta 94 proc. dużych firm i 47 proc. małych. Tylko jedna trzecia polskich przedsiębiorstw wykorzystuje jeszcze modemy analogowe. Jedna piąta korzysta z łączy bezprzewodowych.

Według Raportu GUS, komputery z dostępem do sieci znajdowały się niemal we wszystkich dużych i średnich firmach. W małych przedsiębiorstwach odsetek ten jest nieco niższy  –  94 proc. ma komputery,  90 proc. korzysta z Internetu. Tym, co różnicuje przedsiębiorstwa, jest stopień rozbudowy sieci oraz wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu.

Lokalne sieci komputerowe LAN mają prawie wszystkie duże przedsiębiorstwa (98 proc.) , znacząca większość średnich (85 proc.) i niewiele ponad połowa małych. Małe przedsiębiorstwa, jeżeli już mają sieci lokalne, to najczęściej kablowe. Duże firmy mają zarówno sieci kablowe (96 proc.) , jak i bezprzewodowe (47 proc.)

Zaledwie 13 proc. firm, w tym co druga duża, co czwarta średnia i co dziesiąta mała, korzysta z systemów ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa.  Nieco więcej, bo ponad jedna piąta, używa w codziennej pracy oprogramowania CRM do operacyjnego zarządzania relacjami z klientem.

Najniższa dostępność e-administracji w Europie

Szerokopasmowy Internet sprawia, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej załatwiają za pośrednictwem sieci różne sprawy. Prawie dwie trzecie przedsiębiorstw kontaktuje się za pośrednictwem Internetu z urzędami i administracją publiczna. To dużo, biorąc pod uwagę, że dostępność e-administracji w Polsce należy do najniższych w Europie. Nie pozostaje to bez wpływu na popularność takich rozwiązań, jak podpis elektroniczny, który stosuje niespełna jedna piąta polskich przedsiębiorstw, czy e-faktury, których zastosowanie w polskich firmach kształtuje się na poziomie… 5 proc.

Coraz bardziej popularne stają się natomiast zakupy przez Internet. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba przedsiębiorstw dokonujących firmowych zakupów w sieci wzrosła ponad dwukrotnie. Prawie dwukrotnie wzrosła tez liczba  firm sprzedających w sieci swoje produkty i usługi.