Strona główna / Analizy / 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych
niedziela 24 marzec 2013 | Robert Kamiński
13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych
Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń mobilnych. Natomiast przed rokiem 2017, niemal połowa całego ruchu w sieciach mobilnych będzie odciążona i przeniesiona do innych sieci.

Według prognoz raportu Cisco® Visual Networking Index (VNI) na lata 2012-2017, globalny ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 13-krotnie w ciągu następnych pięciu lat, osiągając przed rokiem 2017 wartość 11,2 eksabajtów miesięcznie, czyli 134 eksabajty w ujęciu rocznym. Prognozowany ruch w sieciach mobilnych na poziomie 134 eksabajtów stanowi aż 134-krotnie większą wartość niż cały ruch IP (w sieciach stacjonarnych i mobilnych) wygenerowany w 2000 roku.

Oczekiwany wzrost ruchu mobilnego wynika po części z utrzymującego się szybkiego wzrostu liczby mobilnych połączeń internetowych wykonywanych przez indywidualne urządzenia przenośne, lecz również przez aplikacje typu M2M (ang. machine-to-machine), których liczba przekroczy liczbę ludności całego świata (szacuje się, że w roku 2017 liczba ludności będzie wynosić 7,6 miliardów; źródło: ONZ).

Prognozowane wartości globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych w okresie od 2012 do 2017 odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 66 procent. Wzrost natężenia ruchu w mobilnym Internecie, który nastąpi jedynie na przestrzeni roku, pomiędzy 2016 a 2017r., wyniesie 3,7 eksabajta na miesiąc. Dla lepszego zrozumienia warto zauważyć, że sama wartość wzrostu przekroczy wówczas 4-krotnie szacowaną całkowitą wielkość transmisji w całym mobilnym Internecie w roku 2012 (884 petabajtów na miesiąc).

W objętym prognozą okresie, tj. w latach 2012-2017, firma Cisco przewiduje, że wielkość globalnego ruchu generowanego przez urządzenia mobilne trzykrotnie przekroczy wielkość transmisji danych w sieciach stacjonarnych. Na tak znaczący wzrost ma wpływ kilka tendencji:

 1. Wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych: Do roku 2017 liczba użytkowników urządzeń mobilnych osiągnie 5,2 miliarda (wzrost w stosunku do 4,3 mld dla roku 2012).
 2. Wzrost liczby urządzeń mobilnych: Do roku 2017 liczba mobilnych urządzeń przekroczy poziom 10 miliardów, w tym ponad 1,7 miliarda będą stanowić urządzenia typu M2M (ang. machine-to-machine) (wzrost w stosunku do  łącznej sumy 7 miliardów urządzeń mobilnych w tym typu M2M odnotowanych dla roku 2012).
 3. Większe prędkości transmisji z urządzeń mobilnych: Średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie 7-krotnie z wartości 0,5 Mbps w roku 2012 do 3,9 Mbps w roku 2017.
 4. Większa ilość transmitowanych danych wideo: Do roku 2017 dane wideo w sieciach mobilnych będą stanowiły 66 % globalnego ruchu transmisji danych (wzrost w stosunku do 51 % dla roku 2012).

Analiza Cisco przewiduje również, że do roku 2016 aż 71 % wszystkich smartfonów oraz tabletów (1,6 miliarda) będzie posiadać możliwość połączenia się z siecią mobilną przy użyciu  IPv6. W szerszej perspektywie, do roku 2016, 39 % wszystkich urządzeń mobilnych na świecie (ponad 4 miliardy) będzie mogło obsługiwać protokół IPv6.

Wpływ urządzeń mobilnych na światowy ruch w sieci Internet

 • W roku 2017 smartfony, laptopy oraz tablety będą generować 93 % globalnego ruchu danych z urządzeń mobilnych.
 • Ruch inicjowany w ramach rozwiązań M2M (takich jak systemy GPS w samochodach, systemy śledzenia mienia, aplikacje medyczne itp.) w roku 2017  będzie stanowić 5 % globalnego ruchu mobilnego.
 • Ruch wygenerowany przez telefony komórkowe niebędące smartfonami w 2017 uzyska poziom 2 % globalnego ruchu danych.
 • W roku 2012 14 % wszystkich mobilnych urządzeń (1 miliard) obsługiwało protokół IPv6.
 • Natomiast w roku 2017, 41 % wszystkich mobilnych urządzeń (4,2 miliard) będzie obsługiwało protokół IPv6.

Wpływ na sieci stacjonarne spowodowany odciążeniem sieci mobilnych

 • Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w ramach Internetu mobilnego,  dostawcy usług kładą coraz większy nacisk na możliwości odciążenia sieci (ang. offload) i przeniesienia ruchu do sieci stacjonarnych m.in. poprzez sieci Wi-Fi.
 • W 2012 roku, 33 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych zostało przeniesione do innych sieci (429 petabajtów/miesiąc). Szacuje się, że w roku 2017 wartość ta wyniesie 46 % (9,6 eksabajtów/miesiąc).

Kluczowe przewidywania wzrostu transmisji danych w ujęciu regionalnym

Zgodnie z nową prognozą opracowaną przez firmę Cisco dotyczącą mobilnej transmisji danych, region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych. Następnie uplasują się regiony Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem generowania ruchu w sieciach mobilnych, przewiduje się, że to w regionie Azji i Pacyfiku nastąpi największe nasilenie generowanego ruchu.

Europa Środkowo-Wschodnia: tendencje regionalne

 • W Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2012-2017 ruch w sieciach mobilnych wzrośnie 11-krotnie. Wzrost ten jest prawie dwukrotnie szybszy niż w przypadku ruchu w stacjonarnych sieciach IP.
 • W 2012 roku ruch w sieciach mobilnych stanowił ekwiwalent odpowiadający 215-krotności wielkości ruchu w sieciach mobilnych w tym regionie pięć lat wcześniej (tj. w roku 2007).
 • W 2017 roku transmisja danych w technologii 4G będzie stanowić 37 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – w porównaniu do 2 % z końca roku 2012.    
 • Oczekuje się, że przed rokiem 2017, aż 59 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych będzie przypadać na smartfony, podczas gdy 12 % udziału będą stanowić tablety.
 • W Europie Środkowo-Wschodniej strumieniowa transmisja wideo na przestrzeni lat 2012-2017 w przypadku urządzeń mobilnych wzrośnie 15-krotnie, a złożona roczna stopa wzrostu wyniesie 72 %.
 • W 2017 roku materiały wideo będą stanowić 64 % mobilnej transmisji danych – w porównaniu z 49 % z końca 2012 roku.
 • W 2017 roku rozwiązania oparte na chmurze będą stanowić 81 % całkowitego ruchu w sieciach mobilnych – w porównaniu z 68 % z końca roku 2012.

Wpływ większych prędkości transmisji w sieciach mobilnych

W okresie 2012-2017, spodziewany jest 7-krotny wzrost szybkości transmisji z urządzeń mobilnych. Wzrost szybkości połączeń mobilnych stanowi kluczowy czynnik wpływający na zwiększenie ruchu w sieciach mobilnych.

Wdrożenie standardu 4G a wzrostu ruchu w sieciach mobilnych

Wielu globalnych operatorów sieci komórkowych wdraża technologię 4G, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów oraz użytkowników biznesowych na usługi bezprzewodowe. Na wielu rozwijających się rynkach operatorzy tworzą nowe sieci mobilne oferujące rozwiązania 4G. W przypadku rynków rozwiniętych, operatorzy uzupełniają lub wymieniają sieci starszej generacji (2G/3G) na technologię 4G. Najnowsze opracowanie firmy Cisco przedstawia prognozę wzrostu oraz wpływ technologii 4G.

 • W 2012 roku sieci 2G obsługiwały 76 % liczby urządzeń mobilnych na świecie, w tym końcówek obsługujących aplikacje typu M2M; zaś sieci 3G obsługiwały 23 %. Natomiast sieci 4G tylko  1 %.
 • W roku 2012 połączenia 4G stanowiły 14 % (124 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych.
 • Do roku 2017 sieci 2G będą obsługiwać 33 % mobilnych urządzeń w tym M2M na świecie; sieci 3G będą obsługiwać 57 %, a sieci 4G - 10 %.
 • Do roku 2017 połączenia 4G będą stanowić 45 % (5 eksabajtów/miesiąc) całkowitego ruchu danych z urządzeń mobilnych.
 • Ruch danych 4G wzrośnie 40-krotnie w okresie od 2012 do 2017. Złożony roczny wskaźnik wzrostu (CAGR)  wyniesie  109 %.
 • W roku 2012 połączenia 4G generowały ruch danych z urządzeń mobilnych na poziomie średnio 2 gigabajtów miesięcznie, co stanowi 18-krotność średniego ruchu dla połączeń innych niż 4G (0,110 gigabajta/miesiąc).

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej