czwartek 13 listopad 2014 | Robert Kamiński

Ro┼Ťnie optymizm polskich firm

Polskie firmy z coraz wi─Ökszym optymizmem oceniaj─ů w┼éasne mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju i lepiej ni┼╝ w innych krajach oceniaj─ů perspektywy gospodarki krajowej.

Wed┼éug badania Sage Business Index, globalne poczucie bezpiecze┼ästwa inwestycyjnego jest obecnie najwy┼╝sze od czterech lat. Wi─Ökszo┼Ť─ç firm przewiduje wzrost obrotów i zatrudnienia w ci─ůgu najbli┼╝szego roku. Tegoroczne badanie Sage Business Index przeprowadzono w┼Ťród niemal 14 000 ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw z 18 krajów z ca┼éego ┼Ťwiata.

Uzyskane wyniki pokazuj─ů, ┼╝e w skali globu po raz pierwszy od czterech lat firmy wykazuj─ů bardziej optymistyczne ni┼╝ pesymistyczne nastawienie. We wszystkich badanych obszarach obejmuj─ůcych ocen─Ö w┼éasnych perspektyw oraz perspektyw gospodarki krajowej i globalnej, wska┼║niki wznios┼éy si─Ö ponad neutralny poziom 50 pkt.

Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego

Polskie firmy z wi─Ökszym ni┼╝ kiedykolwiek wcze┼Ťniej optymizmem postrzegaj─ů w┼éasne perspektywy rozwoju i wzrostu – wska┼║nik ten wzrós┼é o 3,28 punktu do poziomu 60,88. Spo┼Ťród wszystkich badanych krajów polskie firmy najwy┼╝ej oceni┼éy perspektywy gospodarki krajowej – wska┼║nik wzrós┼é o 2,13 punktu do poziomu 62,32. Przedsi─Öbiorcy coraz lepiej oceniaj─ů tak┼╝e perspektywy globalnej gospodarki, bowiem wska┼║nik ten od ubieg┼éego roku zanotowa┼é wzrost o 4,65 i wyniós┼é 51,70 pkt.

W Europie opinie na temat perspektyw europejskiej gospodarki s─ů podzielone. Firmy z Irlandii i Hiszpanii oceniaj─ů je najlepiej, wska┼║nik ten wyniós┼é tam odpowiednio 56,40 i 54,14. Natomiast firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski oceniaj─ů je raczej optymistycznie ni┼╝ pesymistycznie, w przeciwie┼ästwie do Austrii, Szwajcarii i Portugalii, gdzie uzyskano wynik poni┼╝ej 50 pkt. Ze wszystkich badanych krajów najbardziej pesymistycznie ocenia europejsk─ů gospodark─Ö Francja, gdzie wska┼║nik ten wyniós┼é zaledwie 44,08.

Prognozy dotycz─ůce wzrostu

W Polsce widoczny jest wzrost poczucia bezpiecze┼ästwa inwestycyjnego na nast─Öpny rok. Przedstawiciele dwóch trzecich firm (63%) przewiduj─ů w przysz┼éym roku wzrost obrotów ┼Ťrednio o 3,6%, natomiast zaledwie 22% firm spodziewa si─Ö, ┼╝e ich obroty spadn─ů. Po┼éowa przedsi─Öbiorców uwa┼╝a, ┼╝e w ci─ůgu nast─Öpnego roku liczba osób zatrudnionych w ich firmie wzro┼Ťnie o ┼Ťrednio 2,2%, a tylko 12% firm planuje ograniczy─ç zatrudnienie. Optymizm polskich firm odzwierciedla aktualne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce, które na koniec roku wyniesie od 3 do 3,3%[1] i utrzyma si─Ö na takim poziomie w 2015 r.

Nastawienie do ryzyka

Zmiana poziomu poczucia bezpiecze┼ästwa inwestycyjnego znalaz┼éa równie┼╝ odzwierciedlenie w wi─Ökszej otwarto┼Ťci polskich firm na ryzyko. Blisko dwie trzecie (59%) decydentów opisa┼éo siebie jako osoby sk┼éonne do podejmowania ryzyka, co w porównaniu z ubieg┼éym rokiem oznacza wzrost tej grupy o 7% i jest wynikiem o 10% wy┼╝szym od ┼Ťredniej globalnej. Jednocze┼Ťnie jedna czwarta przedstawicieli polskich firm (25%) powiedzia┼éa, ┼╝e w ci─ůgu ostatnich siedmiu lat ich niech─Ö─ç do ryzyka wzros┼éa.

Eksport

Najwi─Ökszym poczuciem bezpiecze┼ästwa inwestycyjnego wykazywa┼éy si─Ö firmy dzia┼éaj─ůce poza swoim rynkiem krajowym. Ponad jedna trzecia ankietowanych (43%) powiedzia┼éa, ┼╝e prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç poza granicami swojego kraju, a eksport stanowi ┼Ťrednio 20% ich obrotów. Eksporterzy dobrze oceniaj─ů ubieg┼éy rok: 47% stwierdzi┼éo, ┼╝e ich obroty z eksportu wzros┼éy (wi─Öcej ni┼╝ w przypadku innych rynków), a tylko 13% zanotowa┼éo w tym zakresie spadek. Co wi─Öcej, 63% eksporterów oczekuje w przysz┼éym roku wzrostu eksportu o ┼Ťrednio 5,2%.

Wi─Ökszo┼Ť─ç polskich firm nie odczuwa jednak instytucjonalnego wsparcia w swoich ambicjach dotycz─ůcych zwi─Ökszenia eksportu. Zaledwie 15% uzyska┼éo od rz─ůdu potrzebne wsparcie. Za najwa┼╝niejsze dzia┼éania, jakie powinien podj─ů─ç rz─ůd, aby wspomóc wzrost eksportu, przedsi─Öbiorcy wskazuj─ů zmiany legislacyjne (33%), wspieranie firm prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç za granic─ů (27%) i zach─Öty finansowe (20%).

Wyniki badania dost─Öpne s─ů na stronie internetowej: http://www.sage.com/businessindex/poland

# # #

PODSUMOWANIE GLOBALNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

 • Wska┼║nik optymizmu wobec w┼éasnych perspektyw wzrós┼é o 2,13 punktu do poziomu 64,14 pkt., podczas gdy ocena perspektyw dla gospodarki swojego kraju poprawi┼éa si─Ö o 2,78 punktu i wynosi 51,63 pkt., a ocen perspektyw dla gospodarki ┼Ťwiatowej o 3,08 pkt. do poziomu 51,68 pkt.

 • 58% firm spodziewa si─Ö w przysz┼éym roku wzrostu obrotów ┼Ťrednio o 2,5%, podczas gdy zaledwie 21% uwa┼╝a, ┼╝e ich obroty spadn─ů.

 • 43% firm przewiduje w ci─ůgu nast─Öpnych dwunastu miesi─Öcy wzrost zatrudnienia, podczas gdy tylko 9% spodziewa si─Ö zmniejszenia liczby pracowników.

 • Blisko po┼éowa (49%) osób podejmuj─ůcych decyzje opisuje siebie jako sk┼éonne do podejmowania ryzyka, a tylko 31% cechuje si─Ö niech─Öci─ů do ryzyka. Dla porównania, w 2013 roku wska┼║niki te wynios┼éy odpowiednio 47% i 32%.

 • 41% respondentów prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç biznesow─ů za granic─ů. Eksporterzy szacuj─ů, ┼╝e eksport stanowi ┼Ťrednio 20% ich obrotów.

 • W ubieg┼éym roku 40% eksporterów zanotowa┼éo wzrost eksportu, a tylko 11% spadek.

 • 54% eksporterów oczekuje w przysz┼éym roku wzrostu eksportu o ┼Ťrednio 3,2%.

 • Tylko 12% firm otrzyma┼éo od rz─ůdu wsparcie potrzebne do zwi─Ökszenia eksportu, a dwie najwi─Öksze bariery to koszty logistyczne (30%) i poziom konkurencji na rynkach mi─Ödzynarodowych (25%).

 • Blisko jedna trzecia firm (29%) uwa┼╝a, ┼╝e jednym z dzia┼éa┼ä, jakie powinien podj─ů─ç rz─ůd, aby wspomóc wzrost eksportu, jest udzielenie wi─Ökszych zach─Öt finansowych.

 • 23% osób podejmuj─ůcych decyzje zauwa┼╝a, ┼╝e najwi─Öksz─ů przeszkod─ů dla rozwoju firm jest biurokracja i wzgl─Ödy legislacyjne, 16% za bariery wzrostu uwa┼╝a stawki i ulgi podatkowe, a 11% sposób, w jaki rz─ůd radzi sobie z kwestiami gospodarczymi.

 • Blisko jedna czwarta firm (23%) uwa┼╝a, ┼╝e najwa┼╝niejsze, co rz─ůd mo┼╝e zrobi─ç dla firm, to ograniczenie biurokracji, a ponad jedna pi─ůta (21%) postuluje obni┼╝enie podatków dla firm.[1] „Prognoza PKB dla Polski na lata 2014 – 2016" / BIEC; „Za┼éo┼╝enia polityki pieni─Ö┼╝nej na rok 2015" / NBP; IMF Executive Board Concludes 2014 Article IV Consultation with the Republic of Poland" / MFW

SAGE