Strona główna / Analizy / Jak często polskie firmy wymieniają komputery?
wtorek 27 październik 2015 | Robert Kamiński
Jak często polskie firmy wymieniają komputery?
W polskich firmach z sektora MŚP komputery wymienia się średnio co 2 do 5 lat – wynika z najnowszego raportu Lenovo Polska. O wyborze nowego sprzętu decydują głównie dwa czynniki: cena i jakość. Wygląd czy zabezpieczenia mają drugorzędne znaczenie.

Z najnowszego raportu Lenovo „Komputery w polskich firmach MŚP 2015” wynika, że cykl życia sprzętu IT w MŚP wynosi zazwyczaj od 2 do 5 lat. Średni czas wymiany jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wymienianego sprzętu. Najrzadziej wymieniane są komputery stacjonarne (co 3,8 roku), notebooki/laptopy wymienia się co 3,2 roku, natomiast netbooki co 2,1 roku. Najprawdopodobniej skrócony czas użytkowania w przypadku sprzętu mobilnego wynika z ograniczonych możliwości jego modyfikacji i rozbudowy oraz większego zużycia (bateria, uszkodzenia w transporcie). Istnieją też przedsiębiorstwa, które wymieniają sprzęt rzadziej niż raz na siedem lat. Najwięcej firm trzyma u siebie ponad 7-letnie desktopy (11%), rzadziej są to notebooki (4%) i netbooki (2%). Co rok sprzęt wymienia tylko 1% przedsiębiorców.

Najczęstszym powodem wymiany starych komputerów jest ich zużycie (73%), zniszczenie (40%) i wzrost wymagań sprzętowych związany z wykonywaniem nowych zadań (38%). Jedna czwarta respondentów jako powód wymiany wskazała upgrade oprogramowania i nowe wymagania wobec sprzętu. Najrzadsze przyczyny to: koniec okresu leasingu (5%),  wymagania korporacyjne (6%), kwestie reprezentacyjne (7%) oraz zakończenie okresu serwisowania (8%).

Przy wyborze nowego sprzętu najważniejsza jest dobra korelacja jakości do ceny. Sprzęt ma być jak najlepszy (69% wskazań), ale istotne jest, by kosztował niewiele (67%). Liczy się też ogólna renoma producenta (37%) oraz dostawcy (20%). Firmy korzystające ze sprzętu Lenovo niemal dwa razy częściej niż inne organizacje biorą pod uwagę renomę producenta i dostawcy w podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu IT. Znaczenie mają też dla przedsiębiorców koszty serwisu (30%). Najmniej istotne są kwestie wizualne i waga (11%) oraz obecność nowych rozwiązań zabezpieczających dane (12%).

Firma Lenovo w sierpniu 2015 roku przeprowadziła wśród polskich przedsiębiorców z sektora MŚP badanie „Komputery w polskich firmach MŚP 2015”  na temat zwyczajów i zachowań dotyczących kwestii wymiany oraz zakupu sprzętu komputerowego.

  

Metryczka badania:

Metodologia:

  • Badanie było realizowane metodą CAWI poprzez mailing do ogólnopolskiego panelu B2B.
  • Średnia długość wywiadu to ok. 15 minut.
  • Badanie było prowadzone w dniach 6-20 lipca 2015.
  • Analizie poddano wyłącznie dane z ankiet wypełnionych do końca.
  • Przed analizą dane zostały dokładnie sprawdzone pod kątem poprawności i spójności logicznej.
  • Poziom istotności dla testów różnic wynosi 95%.

Badanie prowadzono na próbie 400 osób spełniających następujące kryteria:

  • Badanie było realizowane zarówno na obszarze największych miast,
    jak i w mniejszych ośrodkach, a struktura zrealizowanej próby miała charakter ogólnopolski.
  • Respondentami były osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialna za zakupy / utrzymanie / modernizację sprzętu IT w firmie.

 

Podobne artykuły
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej