Strona główna / Wyszukiwanie po tagu
Wyszukiwanie dla tagu: email
Archiwum maili w firmie
Firma Trend Micro jeden z największych dostawców sieciowych zabezpieczeń antywirusowych i oprogramowania do ochrony treści internetowych, przedstawiła nowe rozwiązanie do archiwizacji wiadomości e-mail, które ułatwi przedsiębiorstwom archiwizację danych elektronicznych w sposób umożliwiający ich szyfrowanie oraz zapewniający szybki dostęp do nich. Rozwiązanie to obniża koszty zarządzania wiadomościami e-mail i zabezpiecza ich integralność. więcej
Urządzenia do archiwizacji poczty
Firma Veracomp podpisała umowę dystrybucyjną z niemiecką firmą ARTEC Computer. Na postawie zawartego porozumienia Veracomp został pierwszym i wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem urządzeń EMA w Polsce. Zaprezentowano również wyniki badań na temat archiwizacji poczty elektronicznej przeprowadzone przez Pentor na zlecenie Veracomp w lutym tego roku. więcej
zobacz więcej
Video
więcej
Video"
więcej
Facebook
więcej